વિશે ઓટલો Hillard

Veranda is a mental health professional, psychological fiction author, self-proclaimed DIYer and lover of all things pretty. When Veranda is not working with patients who are battling mental illness or writing about mental health-related topics, she is enjoying a variety of music and trying out new recipes. Veranda is a fiction author under the pseudonym Randy Charles. She is most active under this name where you can find her online.

વેબસાઇટ: http://randy-charles.com


લેખક આર્કાઈવ્સ: ઓટલો Hillardટોચ પર પાછા ↑

© કોપીરાઇટ 2017 તારીખ મારા પેટ. સાથે કરી હતી દ્વારા 8celerate સ્ટુડિયો