អំពី និង Baritchi

Authors, coaches, and Online Dating Insiders -- Dan and Jennifer -- publish a dating and relationship advice column at www.AskDanAndJennifer.com. In their recent book, ណាត់​លើ​ប​ណ្តា​ញ - Finding Love Online (នេះ 5 Strategies for Success and The 5 Things You Should Never Put in Your Profile), Dan and Jennifer walk you through the ins and outs of online dating, from writing an attention-grabbing profile to crafting winning emails and responses. You will also learn how to avoid being disappointed by learning to recognize critical warning signs and avoid fake profiles. 'Online Dating - Finding Love Online' even provides help for handling that first date!អ្នកនិពន្ធបណ្ណសារ: និង Baritchiត្រឡប់​វិញ ↑

©​រក្សា​សិទ្ធ​គ្រប់យ៉ាង 2017 កាលបរិច្ឆេទ​របស់ខ្ញុំ​សត្វ​ចិញ្ចឹម. បាន​ធ្វើ​ឡើង​ជាមួយ ដោយ 8celerate ស្ទូឌីយោ