ណាត់​មួយ​ដែល​ស្ត្រី​វ័យ​ក្មេង​បន្ទាប់​ពី​ការ​លែងលះ​ផលិត​ភាព​ងាយ​ស្រួល

ភាព​ខុសគ្នា​ក្នុង​ការ​ទំនាក់​ទំនង​ផ្លូវ​ភេទ​មាន​អាយុ​កាន់​តែ​ច្រើន​គឺ​ជា​បាតុភូត​ដែល​ជា​រឿង​ចម្លែក​នោះ​ទេ. ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា, មនុស្ស​ដែល​ជា​កម្មសិទ្ធិ​របស់​ក្រុម​មួយ​ចំនួន​ទទួល​បាន​ការ​ចូល​រួម​នៅ​ក្នុង​ទំនាក់​ទំនង​បែប​ញឹកញាប់​ជាង​អ្នក​ផ្សេង​ទៀត. ឧទាហរណ៍, នេះ​បើ​យោង​តាម​ការ​សិក្សា​មួយ​ដែល​បាន​ចេញ​ផ្សាយ​នៅ​ក្នុង អាពាហ៍ពិពាហ៍​និង​គ្រួសារ​ពិនិត្យ​ឡើងវិញ, បុរស​លែងលះ​គ្នា​គឺ​មាន​ច្រើន​ទំនង​ជា​កាលបរិច្ឆេទ​និង​រៀបការ​ម្តង​ទៀត​ស្ត្រី​ជា​ច្រើន​ដែល​មាន​អាយុ​តិច​ជាង​ពួក​គេ.

ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​បុរស​ភាគ​ច្រើន​មើល​ទៅ​លែងលះ​កាលបរិច្ឆេទ​ស្ត្រី​វ័យ​ក្មេង?

ចិត្តវិទូ​និយាយ​អំពី​កត្តា​មួយ​ចំនួន​ដែល​អាច​ជំរុញ​ឱ្យ​បុរស​លែងលះ​ដើម្បី​ទៅ​រក​មើល​សម្រាប់​ស្ត្រី​ជា​ច្រើន​ដែល​មាន​អាយុ​តិច​ជាង​ពួក​គេ​សម្រាប់​ការ​ណាត់​ជួប. បញ្ជី​ខាង​ក្រោម​រួម​បញ្ចូល​ទាំង​អ្នក​ដែល​ទូទៅ​បំផុត​ក្នុង​ចំណោម​ពួក​គេ.

– ពួក​គេ​បាន​រក​ឃើញ​អាកប្បកិរិយា​គ្មាន​កង្វល់​របស់​ស្ត្រី​ក្មេង​ទាក់ទាញ​ច្រើន​ទៀត.

– បន្ទាប់​ពី​ការ​លែងលះ, បុរស​ភាគ​ច្រើន​តម្រូវ​ឱ្យ​មាន​ពេល​វេលា​ច្រើន​ក្នុង​ការ​ងើប​ឡើង​វិញ; ខណៈ​ដែល​ពួក​គេ​មាន​រួច​ទៅ​ហើយ​ដែល​មានទុក្ខ​ព្រួយ​អារម្មណ៍, ពួក​គេ​ចូលចិត្ត​ស្ត្រី​ដែល​កាល​បរិច្ឆេទ​ជាមួយ​អារម្មណ៍​ហិប​ដម​នើ​រ​អប្បបរមា. ស្ត្រី​វ័យ​ក្មេង, ដោយ​សារ​តែ​បទ​ពិសោធ​កាល​បរិ​ច្ឆេ​ត​តិច, ជា​ទូទៅ​អនុវត្ត​ហិប​ដម​នើ​រ​អារម្មណ៍​តិច.

– ស្ត្រី​វ័យ​ក្មេង​គឺ​មាន​តិច​ទំនង​ជា​ដើម្បី​ចុច​បុរស​ដោះស្រាយ​ចុះ​ហើយ​មាន​ក្រុម​គ្រួសារ​មួយ. ពួក​គេ​ជា​ធម្មតា​បាន​គិត​បន្ថែម​អំពី​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​ជាង​អំពី​អនាគត; ពួក​គេ​បាន​ស្រឡាញ់​ការ​រស់​នៅ​ក្នុង​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ. មាន​របៀបវារៈ​នោះ​ទេ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ធ្វើ​ឱ្យ​ស្នេហា​មាន​ភាព​សប្បាយ​រីករាយ​បន្ថែម​ទៀត​សម្រាប់​បុរស​លែងលះ​គ្នា.

– វា​ជា​ការ​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​ចាប់ចិត្ត​ស្ត្រី​វ័យ​ក្មេង. Divorced men in their 40’s, 50’s or 60’s typically have enough money to take their young partners to amazing places they (ក្មេងស្រី) ពុំ​ដែល​បាន​ទៅ, ទិញ​អំណោយ​ទាន​ដែល​ពួក​គេ​មិន​ដែល​សុបិន​នៃ​ការ​ទទួល​បាន​និង​ការ​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​របស់​ពួក​គេ (ដែល​ជា​ពួក​អ្នក​ដែល​ជា​ធម្មតា​ល្អ) ជា​មួយ​នឹង​កាលកំណត់​ដ៏​អស្ចារ្យ. សកម្មភាព​ទាំង​នេះ​គឺ​មាន​ជា​ញឹកញាប់​គ្រប់​គ្រាន់​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ឱ្យ​មាន​ចំណាប់​អារម្មណ៍​យូរ​អង្វែង​លើ​ស្ត្រី​វ័យ​ក្មេង.

ខណៈ​ពេល​ដែល​កត្តា​ទាំង​អស់​នេះ​បាន​ពិភាក្សា​ខាងលើ​មាន​តួនាទី​ក្នុង​ការ​លេង​នៅ​ពេល​ដែល​បុរស​ម្នាក់​បាន​លែងលះ​គ្នា​មួយ​ដែល​សម្រេច​កាលបរិច្ឆេទ​ស្ត្រី​ម្នាក់​បាន​ច្រើន​ក្មេង​ជាង​គាត់​មួយ​ចំនួន, អាច​មាន​ហេតុ​ផល​ជាក់​ស្តែ​ង​មួយ​ទៀត​ដែល​នៅ​ពី​ក្រោយ​ដូច​ជា​ជម្រើស​របស់​បុរស​ម្នាក់​នេះ. មាន​បុរស​ដែល​បាន​ចាប់​ផ្តើ​ម​សម្លឹង​មើល​សម្រាប់​ស្ត្រី​វ័យ​ក្មេង​ដោយ​សារ​តែ​ពួក​គេ​មិន​អាច​រក​ឃើញ​នរណា​ម្នាក់​នៃ​ក្រុម​អាយុ​របស់​ពួក​គេ​គឺ. ស្ថិតិ បង្ហាញ​ថា​ការ​លែងលះ​ច្រើន​បំផុត​នៅ​ក្នុង​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​យក​កន្លែង​នៅ​ពេល​ដែល​បុរស​ម្នាក់​នៅ​ក្នុង​ការ​ទំនាក់​ទំនង​នេះ​គឺ​រវាង 53 និង 72 ឆ្នាំ; ស្ត្រី​តិចតួច​ណាស់​ដែល​ជា​កម្មសិទ្ធិ​របស់​ក្រុម​អាយុ​នេះ​នៅ​លីវ.

លែងលះ​គ្នា? ណាត់​ស្រី​ក្មេង​ម្នាក់? រក្សា​សេចក្ដី​ទាំង​នេះ​នៅ​ក្នុង​ចិត្ត

នៅ​ពេល​ណាត់​ជួប​ស្ត្រី​ម្នាក់​បាន​ច្រើន​ក្មេង​ជាង​អ្នក, អ្នក​គួរ​រក្សា​អ្វី​ដែល​ពិតប្រាកដ​នៅ​ក្នុង​ចិត្ត.

Your partner knows that you are not the youngest chap around; ដូច្នេះ, don’t try to prove that you are one. Don’t wear colors that you are not comfortable in; don’t do things that are commonly done by guys of the present generation; don’t make attempts to show that you are still strong enough. These are usually big turnoffs for any woman, ក្មេង​ឬ​ចាស់.

Treat your young partner in the same manner as you would have treated a woman of your age. If you become conscious about the age disparity, the relationship will not work.

You can definitely buy gifts for the new woman in your life, ប៉ុន្តែ​អ្នក​មិន​គួរ overdo វា. ប្រសិន​បើ​អ្នក​បាន​បញ្ចេញ​ច្រើន​ពេក​សាច់ប្រាក់, ស្ត្រី​ម្នាក់​អាច​គិត​ថា​អ្នក​កំពុង​តែ​ព្យាយាម​ដើម្បី​បង្ហាញ​ពី.

ទំនាក់​ទំនង​រវាង​មនុស្ស​ដែល​មាន​វ័យ​ចំណាស់​និង​ស្ត្រី​វ័យ​ក្មេង​ម្នាក់​គឺ​ជា​ការ​ធម្មតា​ដូច​ជា​ទំនាក់​ទំនង​ស្នេហា​ជា​ប្រចាំ​ណា​មួយ. ដូច្នេះ, ប្រសិន​បើ​បុរស​ម្នាក់​លែងលះ​គ្នា​មើល​ទៅ​រហូតមកដល់​សព្វថ្ងៃ​នរណា​ម្នាក់​បាន​ច្រើន​ក្មេង​មិន​មាន​អ្វី​ខុស​នៅ​ក្នុង​វា.


ត្រឡប់​វិញ ↑

©​រក្សា​សិទ្ធ​គ្រប់យ៉ាង 2016 កាលបរិច្ឆេទ​របស់ខ្ញុំ​សត្វ​ចិញ្ចឹម. បាន​ធ្វើ​ឡើង​ជាមួយ ដោយ 8celerate ស្ទូឌីយោ

អាន​បន្ថែម:
Dating Ugly Truths
សេចក្ដីពិត​អាក្រក់​អំពី​កាលបរិច្ឆេទ​ទំនើប

Let's face it, we no longer live in the good ol' days where love at first sight turned into courtship...

បិទ