10 സ്ത്രീകൾ എന്ന ഡേറ്റിങ്ങ് കല്പനകളെ

ഡേറ്റിംഗ് വരുമ്പോൾ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ട്? ഗതി അവിടെ. അവരെ അറിയൂ, യഥാർത്ഥത്തിൽ, എന്നാൽ അവരിൽ അധികപേരും സംസ്കാരം ആയിരിക്കും അവർ മറ്റു ഒരു ജനവിഭാഗം നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. എങ്കിലും, ലോകത്തിന്റെ സാധുവായ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇവിടെ 10 ഡേറ്റിംഗ് സ്ത്രീകൾ അലിഞ്ഞില്ലാതായി കല്പനകളെ:

1. സമയബന്ധിതമായി കോളുകൾ മടങ്ങുക

അവരെ പോലെ തോന്നുന്ന Guy എത്തിപ്പെടാൻ മുമ്പാകെ അവരുടെ സമയം ചിലവഴിച്ചത് പോലുള്ള സ്ത്രീകൾ. ആ മനുഷ്യന് ഒരു താത്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, കൂടി, നിങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി അവന്റെ വിളി തിരിച്ചുപോകും. നിങ്ങൾ നേടുകയും കഠിന കളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പോലും, എങ്ങും അല്ല ശ്രമിക്കുക 48 ഒരു നല്ല കാരണം ഇല്ലാതെ മണിക്കൂർ പരിധി. നഗരം വിട്ടു ഒരാളായി ഇനി ഒരു സാധുവായ വിശദീകരണം ആണ്. എല്ലാവരേയും ഇന്ത്യയിലെ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട്, ഏതാണ്ട് എല്ലാവരേയും.

2. തിരുവചനം ബഹുമാനിക്ക

താങ്കൾക്ക് കാട്ടു ഡേറ്റിംഗ് കാടുകളുടെ സ്ത്രീകൾ അപേക്ഷിച്ച് എളുപ്പം തോന്നിയേക്കും. വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും, ഈ സത്യം ആണ്. അതു ഒരു സ്ത്രീ പറയാനുള്ള ധൈര്യം നേടുകയും എപ്പോഴും അത്ര എളുപ്പമല്ല. അവൻ അതു ചെയ്തു എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അതെ, നിങ്ങളുടെ പദ്ധതികൾ തുരങ്കത്തിനു ശ്രമിക്കുക. കഴിഞ്ഞ മിനിറ്റിൽ റദ്ദാക്കാൻ വിളിക്കുകയാണ്. അവൻ അവനെ നിങ്ങള് വളരെ അല്ല തോന്നുമ്പോൾ വേണ്ടി. കിണറ്, ആയിരിക്കുന്നതു വായിയ്ക്കാനാവുമോ അത്, എന്നാൽ ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായി സമ്മതിക്കുന്നു പാടില്ല.

3. അവനെ ലീഡ് അനുവദിക്കുക

ഇതു നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി കൊലയാളി വളരെ പഴയ തോന്നുന്നില്ല? പലതും ഇപ്പോഴും പഴയ സ്കൂൾ വഴി നടക്കുന്ന കണ്ടെത്താൻ ആകും വേണ്ടി. മിക്ക മനുഷ്യരും വേട്ടക്കാരന് ആസ്വദിക്കുമെന്ന്, ചുരുങ്ങിയത് ഒരു അല്പം. സ്വയം വേട്ടയാടുന്നത് അനുവദിക്കുക, ആവശ്യം അവനെ ശരിയായ സിഗ്നലുകൾ അയച്ചുകൊണ്ട് എങ്കിൽ അവനെ സഹായിക്കാൻ.

4. ഇല്ല മുൻ സംസാരിക്കുന്നു

നിങ്ങളുടെ കൂടപ്പിറപ്പായി ഒരു ചിട്ടി ചാറ്റ് ഈ വിഷയം വിടുക! പെൺകുട്ടികളുടെ ഡ്രിങ്ക് നിങ്ങളുടെ മുൻ സംസാരിക്കാവുന്ന വളരെ കൂടുതൽ സ്ഥിതിവിശേഷമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് രഹസ്യ ഇല്ലാതെ, നിങ്ങളുടെ ബന്ധം ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കലങ്ങിയ കഴിഞ്ഞ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ലെന്ന്.

5. നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് പ്രമാണിച്ചു Smile

പുഞ്ചിരി മെയ്ക്ക് അപ്പ് ഒരു ടൺ അധികം രൂപയുടെ. അതു നിങ്ങളുടെ മുഖത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സാധ്യതയുള്ള കാമുകൻ നിങ്ങളിൽ മികച്ച കാണാൻ അനുവദിക്കുന്നു. തീയതി സമയത്ത്, അവനെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, മറ്റ് സഞ്ചി ശേഷം നിങ്ങളുടെ തല തിരിഞ്ഞു ഒഴിവാക്കുന്നതാണ്, കാര്യം അവർ എങ്ങനെ ചൂട്. അവൻ പറഞ്ഞു -ന്റെ എന്താണ് കേൾക്കുക, കണ്ണു കോൺടാക്റ്റ് നിലനിർത്താൻ, എന്നാൽ അതിനെന്തിനാണു. ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും മനോഭാവം തുടർന്ന്. നീ കൈപ്പുള്ള എങ്കിൽ, അശ്രദ്ധമായിക്കൊണ്ട്, വാടിയ, അവൻ ശേഷം വിളിക്കാൻ മറക്കുകയോ.

6. വളരെയധികം കുടിപ്പാൻ ചെയ്യരുത്

അന്തരീക്ഷം വേണ്ടപ്പോഴെല്ലാം കാഷ്വൽ ആണ്. എല്ലാം പ്രവർത്തനക്ഷമമായിരിക്കണം തോന്നുന്നു. വീഞ്ഞു ഏതാനും കോക്ക്ടെയിൽ താടിയോ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ലേക്കുള്ള പരീക്ഷിച്ചു തോന്നുന്നു. ചെയ്യരുത്! ആരും നിന്നെ മദ്യം തൊടുവാൻ അനുവദനീയമല്ല പറയുന്നു. അതു വെറും പറ്റിച്ചു എന്തു. ഫലം നിങ്ങള് തന്നെ സെക്സി കഴിയില്ല.

7. ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു ചെയ്യാന്

നിങ്ങൾ ഏതു വേണം, നിങ്ങളുടെ നിറുത്തുന്നു കണ്ടെത്തുന്നതിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു താൽക്കാലിക പണം ഉറവിടം. അവൻ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് ആണ് നടിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. അവൻ നിങ്ങൾക്കു ഒരു സമ്മാനം വാങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതു സ്വീകരിക്കുക, എന്നാൽ അതു ചോദിക്കരുത്. മാത്രമല്ല, അവനെ നിങ്ങളുടെ വാടക നല്ക്കുന്നതയേല അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം വാങ്ങുന്ന ലിനുവിന്റേയും കയറി കോണി നിങ്ങൾക്ക് പണം പ്രതിമാസ തുക നൽകുന്ന.

8. തമ്പുരാട്ടി ആയിരിക്കും

ബിഹേവിയർ അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ ഓർക്കുക നിങ്ങൾ ഒരു കുട്ടിയെ ആയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു? ഡേറ്റിംഗ് അവർ ഇപ്പോഴും അപേക്ഷിക്കാൻ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതനിലകളിൽ മറക്കരുത് രത്നവും വാക്കുകൾ "ദയവായി" ഉപയോഗിച്ച് പ്രമാണിച്ചു ഇതിനകം അവനെ അറിയുന്നു പോലും "നിങ്ങൾ നന്ദി" ചെയ്യരുത്. നിങ്ങളുടെ നിൽപ്പുമായി Mind നിങ്ങൾ പോടീ പോലും നാട്ടുകാരന് പോലെ തുറന്ന തുട വ്യാപിക്കുകയും ഇല്ല. ഒരു ഒരത്ഭുതം സ്ത്രീ വിവാഹം വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം ഈ ചെറിയ അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ കുറിച്ച് മറക്കാതെ.

9. നിങ്ങളുടെ പലിശ കാണിക്കുക

അവരുടെ Guy അടയ്ക്കേണ്ട ഒരു നഷ്ടസ്വപ്നം സ്ത്രീകൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് മറക്കരുത് എന്തോ. മനുഷ്യർ നമ്മോടു പോലെ നല്ല വാക്കുകൾ ആംഗ്യങ്ങളും ലേക്കുള്ള പോലെ കാരണമാകും. അവൻ വിശേഷാൽ നിങ്ങൾക്ക് മേൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ ഷർട്ട് വലിയ തോന്നുന്നു എന്ന് പറയാന് മടിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യത്തിന് അവനെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണിക്കുക! അവൻ കൂടെത്തന്നെ എത്തുവാന്? എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു മാറ്റം ഒരു ഹോം ഉണ്ടാക്കി അത്താഴത്തിന് നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് അവനെ ക്ഷണം ഇല്ല? നീ അവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുക്കികൾ എന്തൊരു? പാചകക്കുറിപ്പിൽ നോക്കി അവനെ ഒരു നല്ല ബാച്ച് ചുടേണം. ഇതു പോലെയുള്ള ലളിതമായ ആംഗ്യങ്ങൾ ഒരു സന്ദേശം അയയ്ക്കുക. അവർ നിങ്ങള്ക്ക് അവനെ കാണിക്കാനും ഒരു ശ്രമവും നടത്തുന്നില്ല എന്നു ചെയ്യും, കൂടി.

10. ആദ്യ തീയതി നഗ്നനായി നേടുകയും ചെയ്യരുത്

ആദ്യകാഴ്ചയിലെ പ്രണയം? നിരവധി ആളുകൾ അത് പറയരുത് വാദം. പക്ഷേ, ന്റെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം ദൃഷ്ടി അതു പരസ്പര ആദ്യ കാലം മുതൽ സ്നേഹത്തിൽ വീണു പറയട്ടെ. എങ്കിലും, ആദ്യ തീയതി നഗ്നനായി ലഭിക്കുന്നത് ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ ശ്രമിക്കുക. നിന്നെ ചുംബിക്കുന്നു പിള്ളാരടമ്മയ്ക്ക് കഴിയും, എന്നാൽ എപ്പോഴും വേഗത അത് എടുക്കൽ അതിന്റെ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. പ്രേമം വെറും ലൈംഗിക നിർമ്മിക്കാൻ മറിച്ചാണെങ്കിൽ ആകും?


താഴെ നിന്ന് മുകളിലേയ്ക്ക് ↑

© പകർപ്പവകാശം 2017 എന്റെ പെറ്റ് തീയതി. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ കൊണ്ട് 8celerate സ്റ്റുഡിയോ

കൂടുതൽ വായിക്കുക:
ഒരു ഇളയ വനിത ഡേറ്റിംഗ് 5 ഈസി നടപടികൾ

ഇളയവർ പലപ്പോഴും കാലാവധി പോലുള്ള ഗുണഗണങ്ങൾ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് (അവരുടെ തെത്രാഗ്രാം), കൂടുതൽ പണം ഉയർന്ന സാമൂഹിക പദവി, പുരുഷത്വത്തിന്റേയും, നേതൃത്വം ...

അടയ്ക്കുക