വിവാഹമോചനവും Made ലളിതം ശേഷം ഇളയ വനിത ഡേറ്റിംഗ്

ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങളിലും പ്രായ അന്തരം ഇനി ഒരു സാധാരണമല്ല പ്രതിഭാസമാണ്. എങ്കിലും, ചില ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് ജനങ്ങൾ പലപ്പോഴും വിശേഷം ബന്ധത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നേടുകയും. ഉദാഹരണത്തിന്, ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനത്തിൽ പറയുന്നു വിവാഹവും കുടുംബ റിവ്യൂ, വിവാഹമോചനം പുരുഷന്മാർ തീയതി കൂടുതൽ സാധ്യത സ്ത്രീകൾ അവരെ വളരെ ചെറുപ്പമാണ് പുനർവിവാഹം.

ഏറ്റവും വിവാഹമോചിതരായ പുരുഷന്മാരിൽ സ്ത്രീകളെ തീയതിയും എന്തിനാണ്?

മനശാസ്ത്രജ്ഞർ രാഷ്ടീയം സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ വളരെ ചെറുപ്പമാണ് നോക്കുവാൻ വിവാഹമോചിതരായ പുരുഷന്മാർ തള്ളിയിടും എന്നു ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. താഴെയുള്ള പട്ടികയിൽ അവരുടെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും പദഹ്ങള് ഉൾപ്പെടുന്നു.

– അവർ ഇളയ സ്ത്രീകളുടെ സാറ് മനോഭാവം കൂടുതൽ രൂഢമൂലമായ.

– വിവാഹമോചനം ശേഷം, മനുഷ്യരിൽ അധികപേരും വീണ്ടെടുക്കാൻ ധാരാളം സമയം ആവശ്യമാണ്; അവർ ഇതിനകം വൈകാരികമായി കഷ്ടത്തിലായി പോലെ, അവർക്ക് മിനിമം വൈകാരിക ലഗേജ് തീയതി സ്ത്രീകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇളയവർ, കുറവ് ഡേറ്റിംഗ് അനുഭവം കാരണം, സാധാരണയായി കുറച്ച് മാനസിക ലഗേജ് കൊണ്ടുപോകും.

– ഇളയവർ ഇരിപ്പുറപ്പിക്കുക ഒരു കുടുംബത്തിൽ പുരുഷന്മാർ അമർത്തുക സാധ്യത കുറവാണ്. അവർ സാധാരണയായി ഭാവിയെക്കുറിച്ച് അധികം ഇന്നത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കരുതുന്നു; അവർ ക്ഷണത്തിൽ സമൂഹം സ്നേഹിക്കുന്നു. സ്വയം അജണ്ട ഇല്ലാതെ വിവാഹമോചിതരായ പുരുഷൻമാർ ഡേറ്റിംഗ് കൂടുതൽ മനസിലാകും.

– ഇളയവർ ആകർഷിക്കുന്നതിൽ വളരെ എളുപ്പം ആകുന്നു. Divorced men in their 40’s, 50’s or 60’s typically have enough money to take their young partners to amazing places they (പെൺകുട്ടികൾ) ലേക്ക് ഒരുനാളും, അവർ പൊളിക്കുമെന്ന് സ്വപ്നം പോലും സമ്മാനം അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ (സാധാരണയായി നിസ്സാരരായ തന്നെയാണ് ഏത്) വലിയ കാലാവധി. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പലപ്പോഴും യുവതികളുടെ ഒരു ശാശ്വതമായ മതിപ്പ് മാത്രം.

മുകളിൽ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഒരു വിവാഹമോചനം മനുഷ്യൻ അവന്റെ വളരെ ചെറുപ്പമാണ് ഒരു സ്ത്രീ കണ്ണിയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നു കളിക്കാൻ ചില പങ്ക് ഉള്ളടത്തോളം, മനുഷ്യന്റെ അത്തരം ഒരു നിര പിന്നിൽ മറ്റൊരു പ്രായോഗിക കാരണം ഉണ്ടാകും എന്നു. അവർ തങ്ങളുടെ പ്രായത്തിലുള്ള ആരെയും കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇളയവർ തിരയുന്ന ആരംഭിക്കുമ്പോൾ പുരുഷൻമാർ ഉണ്ട്. സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് ബന്ധം മനുഷ്യൻ തമ്മിലുള്ള വരുമ്പോൾ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ ഏറ്റവും വിവാഹമോചനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് 53 ഒപ്പം 72 വയസ്; ഈ പ്രായത്തിലുള്ള പെടുന്ന വളരെ കുറച്ച് സ്ത്രീകൾ ഏകരായിപ്പാർക്കുവാൻ.

വിവാഹമോചനം? ഒരു ഇളയ സ്ത്രീ ഡേറ്റിംഗ്? മനസ്സിൽ ഇതു സൂക്ഷിക്കുക

നിങ്ങൾ വളരെ ചെറുപ്പമാണ് ഒരു സ്ത്രീ ഡേറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം.

Your partner knows that you are not the youngest chap around; അതുപോലെ, നിങ്ങൾ ഒരു തെളിയിക്കുക ശ്രമിക്കരുത്. നിങ്ങളിൽ സുഖപ്രദമായ അല്ല നിറങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത്; സാധാരണയായി ഇന്നത്തെ തലമുറയിലെ സഞ്ചി നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യരുതേ; നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ശക്തമായ കാണിച്ചുതരാം ശ്രമങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. ഈ സാധാരണയായി സ്ത്രീ വലിയ turnoffs ആകുന്നു, യുവാക്കളെയും അല്ലെങ്കിൽ പഴയ.

– നിങ്ങളുടെ പ്രായം ഒരു സ്ത്രീ ചികിത്സ തന്നെ പോലെ നിങ്ങളുടെ യൌവനക്കാരെ പങ്കാളി ഒരേ വിധത്തിൽ കൈകാര്യം. പ്രായപരിധി വ്യത്യാസമുണ്ടാവും ബോധമുള്ളവരായിത്തീരാൻ എങ്കിൽ, ബന്ധം പ്രവർത്തിക്കില്ല.

– നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പുതിയ സ്ത്രീ സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങാം, നിങ്ങൾ അതു പറ്റിച്ചു ഒരിക്കലും. നിങ്ങൾ പണത്തിന്റെ വളരെ സഹകരണമോ എങ്കിൽ, സ്ത്രീ വെറും കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചിന്തിച്ചേക്കാം.

ഒരു പഴയ മനുഷ്യൻ ഒരു ഇളയ സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഏതെങ്കിലും സാധാരണ റൊമാന്റിക് ബന്ധം പോലെ സാധാരണമാണ്. അതുപോലെ, ഉപേക്ഷിച്ചവളെ ഇവനോ അരുതാത്തതു ഒന്നും അതിൽ അവിടെ ആരോ വളരെ ചെറുപ്പമാണ് കണ്ണിയാണ് തോന്നുന്നു എങ്കിൽ.


താഴെ നിന്ന് മുകളിലേയ്ക്ക് ↑

© പകർപ്പവകാശം 2016 എന്റെ പെറ്റ് തീയതി. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ കൊണ്ട് 8celerate സ്റ്റുഡിയോ

കൂടുതൽ വായിക്കുക:
First Impressions
ആദ്യം തന്നെ – ഉപയോക്തൃനാമങ്ങൾ

JDate on, ഞാൻ ഒരു കാരണങ്ങള് mysterE32 ലേക്കുള്ള സ്വിച്ച് വരെ ഞാൻ nyfunnyguy32 ആയിരുന്നു. Say what you will about my...

അടയ്ക്കുക