ਬਾਰੇ Lesley Sheridan

Lesley Sheridan is an assistant editor and contributing writer for Lovett Publishing. She is the founder of Gold and Girl and is a mom to six rescue cats and one dog.

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: http://goldandgirl.tumblr.com/


ਲੇਖਕ ਆਰਕਾਈਵ: Lesley Sheridanਉਪਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ↑

© Copyright 2017 ਤਾਰੀਖ ਮੇਰੀ ਪਤ. ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕੇ 8celerate ਸਟੂਡੀਓ