ਪਾਲਤੂ ਐਲਰਜੀ ਅਤੇ ਡੇਟਿੰਗ coexist ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਵਿਅਕਤੀ-ਵਿਚ ਜ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿ ਕੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਇਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹ ਹਨ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲਰਜੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਲ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਣ. ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਲਰਜੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਬਦਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ? ਸਭ ਲੋਕ ਲਈ, ਓਥੇ ਹਨ.

ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਭ, ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਓਪਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ (ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ), ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿਤੀ ਅੱਗੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਖਲ ਹੋਣ). ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਲਈ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਚ ਬੁਰਸ਼ ਜ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਤੱਕ ਤਬਾਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,).

ਫੋਕਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ,. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਓ ਐਲਰਜੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ EpiPen ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ,? ਇੱਕ EpiPen ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ 'ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ. ਹੋਰ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਐਲਰਜੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ 'ਤੇ ਚਲਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਾਰ ਖਰਚ ਹੋ, ਉਹ ਪਾਲਤੂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਫਿਲਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. There are many products that are on the market for the allergy sufferer. These products will reduce the amount of dander in the air, ਜ ਮਨੋਨੀਤ ਸਪੇਸ ਦਾਖਲ ਤੱਕ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਸਭ ਐਲਰਜੀ ਦਿਆ ਲਈ, ਉਹ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਧੂ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਥ 'ਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ ਬਣਾਉ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਜੇ, ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਹੋਰ, ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਕਰਸ਼ਕ ਮਹਿਸੂਸ ਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਐਲਰਜੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤੁਪਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਦਦ ਕਰ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਗਾਹ ਤੱਕ ਕੱਢਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਜਲਣ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ,.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਘਦਾ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਐਲਰਜੀ ਹੈ? ਖੰਘ ਤੁਪਕੇ ਅਤੇ ਗਲ਼ੇ lozenges ਇੱਕ ਘਟਾ ਤਣਾਅ ਦੀ ਮਿਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ,. ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ਼ੇ ਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ Tickle ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, drier ਖੰਘ? ਕੁਝ lozenges ਜ ਵੀ ਹਾਰਡ candies ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਤੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ਼ੇ ਦੀ ਦੂਰ Tickle ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੋਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਕਾਫ਼ੀ ਨਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਓਪਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਈਮਾਨਦਾਰ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.


ਉਪਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ↑

© Copyright 2017 ਤਾਰੀਖ ਮੇਰੀ ਪਤ. ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕੇ 8celerate ਸਟੂਡੀਓ

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਫਲਰਟ ਦੀ ਕਲਾ

ਫਲਰਟ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵੱਧ ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਾ ਹੈ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਬਚਾਅ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਬੰਦ ਕਰੋ