ਤਲਾਕ Made Easy ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਡੇਟਿੰਗ

ਜਿਨਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਉਮਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਵਰਤਾਰੇ ਹੈ. ਪਰ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੱਧ ਹੋਰ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ-ਵਿਚਾਰ, ਤਲਾਕ ਦੇ ਲੋਕ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਮਹਿਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ.

ਸਭ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਇਸੇ?

ਸਾਈਕੋਲਾੱਖਜਸਿਜ ਡੇਟਿੰਗ ਲਈ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਧੱਕਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ. ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

– ਉਹ ਛੋਟੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਰਵੱਈਏ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਭਣ ਲਈ.

– ਤਲਾਕ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸਭ ਲੋਕ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਉਹ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਦੇ ਰੂਪ, ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਤੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ. ਛੋਟੇ ਮਹਿਲਾ, ਦੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਡੇਟਿੰਗ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਾਮਾਨ ਲੈ.

– ਛੋਟੇ ਮਹਿਲਾ ਕੇ ਵਸਣ ਲਈ ਲੋਕ ਨੂੰ ਦਬਾਉ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ,. ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਮੌਜੂਦ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸੋਚਦੇ; ਉਹ ਪਲ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ love. ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਲੋਕ ਲਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਡੇਟਿੰਗ ਕਰਵਾਏ ਹੋਣ ਨਾਲ.

– ਇਹ ਛੋਟੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ. Divorced men in their 40’s, 50’s or 60’s typically have enough money to take their young partners to amazing places they (girls) ਨੂੰ ਕਦੇ ਹੈ, buy them gifts they never dreamt of getting and solve their problems (which are usually silly ones) with great maturity. These actions are often enough to make a lasting impression on young women.

While all the factors discussed above have some role to play when a divorced man decides to date a woman much younger than him, there may be another practical reason behind such a choice of the man. ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ, ਕਿਉਕਿ ਛੋਟੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,. ਅੰਕੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜਦ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤਲਾਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 53 ਅਤੇ 72 ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਲ; ਇਸ ਉਮਰ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲ ਰਹਿਣ.

ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ? ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਡੇਟਿੰਗ? ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਖੋ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਡੇਟਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁਝ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

Your partner knows that you are not the youngest chap around; ਇਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ. ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਨਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰੰਗ ਪਹਿਨਦੇ ਨਾ ਕਰੋ; ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਰੋ; ਕੋਸ਼ਿਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਨਾ ਕਰੋ. ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ turnoffs ਹਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਜ ਪੁਰਾਣੇ.

– ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਇਲਾਜ. ਉਮਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਸਚੇਤ ਬਣ ਜੇ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੰਮ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ.

– ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰੂਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਨਵ ਔਰਤ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, but you should never overdo it. If you flash too much of cash, ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੰਦ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਕਮਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਤਲਾਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਤੀ, ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਵੀ ਹੈ.


ਉਪਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ↑

© Copyright 2016 ਤਾਰੀਖ ਮੇਰੀ ਪਤ. ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕੇ 8celerate ਸਟੂਡੀਓ

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
Pet Friendly Hobbies
ਜੋੜੇ ਲਈ ਪਸ਼ੂ-ਦੋਸਤਾਨਾ ਸ਼ੌਕ

ਤੁਹਾਨੂੰ Lucky - ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, humor ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, and...

ਬੰਦ ਕਰੋ