ਸ਼ਬਦ ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ

ਉਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਵਧੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੱਧ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਹੈ,. ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਆਏਗਾ Cos.” '' 80 ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੀ ਹਿੱਟ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ. ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਦ ਹੈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਢੰਗ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਠੀਕ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪੰਜ ਤਰੀਕੇ ਹੈ:

ਸੰਗੀਤ

ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਧੋਖਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਹੀ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. Bryan Adams ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਵਿਖੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁੰਦਰ ਗੀਤ ਵੀ ਹੈ’ Heaven, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪੈਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਅਤੇ Alanis Morissette ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਬਾਅਦ Cyndi Lauper ਦੇ ਟਾਈਮ. ਬਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਜ / ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੋ, ਜੇ ਇਸੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ serenading' ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਜਾਓ ਦੇਣ ਨਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਅਹਿਸਾਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਫੁੱਲ & ਤੋਹਫੇ

ਫੁੱਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬਿਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵੇਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਫੁੱਲ ਜਾਣਦੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ. ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹ ਅਤਰ / aftershave ਵਰਗੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ, ਸ਼ਰ੍ਰੰਗਾਰ, ਿਕਤਾਬ, DVDs, etc … ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਖਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਯਾਦ. ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਨਾ ਕਰਦੇ ਵੀ, ਜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਧਿਆਨ.

ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ

ਸਭ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵੱਧ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਤਰੀਕਾ ਹੈ. ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ?!

ਕਲਾ & ਫੋਟੋ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਰਚਨਾਤਮਕ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਰ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਅਸਲ ਕਮਰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕੀ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਏ ਦੋਨੋ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ.

ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ / ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ

Well ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?!


ਉਪਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ↑

© Copyright 2017 ਤਾਰੀਖ ਮੇਰੀ ਪਤ. ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕੇ 8celerate ਸਟੂਡੀਓ

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਨਲਾਈਨ Dater ਬਣਨ ਦੇ ਬਚੋ

ਹਰ ਸਾਲ, ਲੋਕ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ 'ਸੰਪੂਰਣ ਮੈਚ' 'ਦਾ ਪਤਾ

ਬੰਦ ਕਰੋ