ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਤੁਹਾਡਾ Pup ਦੱਸੇ ਤੁਹਾਡਾ Soulmate ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦ ਇੱਕ ਜਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁੱਖ. ਜ਼ਰੂਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਔਰਤ ਲਈ ਉਡੀਕ ਉਥੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਜੀਰ ਨਾਲ ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ soulmate ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਰੂਟ?

ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ canine ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਨਵ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਬਾਹਰ ਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਹੈ [cute, ਵੱਡੇ, fluffy, ਦੋਸਤਾਨਾ, ਮਿੱਠੇ, goofy] ਅਤੇ ਅਜਨਬੀ ਅਚਾਨਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਬਣ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੈ, ਜਦ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਤੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ, ਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਨ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ licking ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਨ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ. ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਅੱਖਰ, ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੱਜ ਹੈ,. ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੀ.

ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲੀ ਕਦੇ ਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਝੇ ਮਹਿਸੂਸ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਰਤੋ. ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ 'ਤੇ ਜ - ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਵਧਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਲਟਕ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਵਰਗੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ. ਕਈ ਬਾਹਰੀ ਕਲਾ ਜ ਸੰਗੀਤ ਤਿਉਹਾਰ, ਜ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਕ 'ਸਮਾਗਮ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰ-ਚੌਕੜੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ.

ਤੁਹਾਡੇ pooch ਦੱਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ paramour ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ: ਇੱਕ ਨਵ ਰੂਟ ਲੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜ ਵੀ ਇਸੇ Trail ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ-ਵੱਖ ਜਾਣ. ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਵ smells ਨਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁੰਘਣ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ (I.E. ਰਾਹ ਹੋਰ ਸਿੰਗਲਜ਼). ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਹਰ ਕੋਈ ਮੁਸਕਰਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਵਰ ਰਾਜ ਲੈ ਦਿਉ, ਜਦ (ਜ ਜੰਜੀਰ), ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.


ਉਪਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ↑

© Copyright 2017 ਤਾਰੀਖ ਮੇਰੀ ਪਤ. ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕੇ 8celerate ਸਟੂਡੀਓ

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
7 ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੁਰਹੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਕਸ ਤੱਥ

ਸੈਕਸ. ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ. ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਸੈਕਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਕੀ...

ਬੰਦ ਕਰੋ