ਸਿਖਰ ਤੇ 10 ਸਫਲ ਡੇਟਿੰਗ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

ਸਫਲ ਡੇਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਡੇਟਿੰਗ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਈ ਟੀਚੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ View ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਗੇਟਵੇ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਮਿਤੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,. ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਫ਼ਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕੁਝ ਲਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਾਰ ਸੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਮਿਤੀ ਸਫਲ ਹੈ. ਹੇਠ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਚਾਲੂ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੇਟਿੰਗ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ.

ਆਪਣੇ ਉਮੀਦ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਢਾਲੋ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ-ਰਾਤ ਨੂੰ-ਪੱਖ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮੁਆਇਨਾ ਨਾ ਕਰੋ / ਉਸ ਦੀ.

ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਿੰਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਪਲੱਬਧ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਮਤੀ ਨਾ ਕਰੋ. ਸੰਭਾਵੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੱਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਰੀਖ.

ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਰਹੋ

ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀ ਹੈ,. ਕੁਦਰਤੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹਨ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ. ਸੱਚ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਸੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ.

ਸਧਾਰਨ ਕੁਝ ਰੱਖੋ

ਸਭ ਸਫਲ ਦਰਜ ਸਧਾਰਨ ਹਨ, ਜੇਹੀ ਲੋਕ. ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰੀ ਅੰਨ੍ਹੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਮਨ ਹਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੋਨੋ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਚਾਰ ਆ.

ਮੌਜੂਦ 'ਤੇ ਫੋਕਸ

ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲਿਆਉਣ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫੇਲ੍ਹ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚਾਲੂ ਨਾ ਕਰੋ. ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ, ਜੋ ਕਿ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਜੁਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਡੇਟਿੰਗ ਦੋਨੋ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹਨ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕਰੋ.

ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਵੇਖੋ,

ਕੋਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਮਿਤੀ ਦੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੁਝ ਨੂੰ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਮੁਸਕਾਨ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਨਣ. ਪਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਹਨ, ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਨਾ ਕਰੋ.

ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਰੱਖੋ

ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਤਾਰੀਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ, ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਮੰਜੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ, ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ, ਕੇਵਲ, ਕਿਉਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੋ.

ਤਾਰੀਖ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ

ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਹੈ, ਸੁਗੰਧਤ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਦੀ ਤਲਾਸ਼. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਵਾਰ ਲਈ ਡੇਟਿੰਗ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੈ, ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮੇ ਕੋਝੇ ਚੁੱਪ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਬਚਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ.

ਰੂਪ ਪਰੇ ਜਾਓ

ਲੋਕ ਸਮਾਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਬਸ, ਕਿਉਕਿ, ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕਲੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਨਹੀ ਹੈ. Ridiculously ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਬਿਨਾ, ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੈ ਲੱਭ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ.

ਨਾ ਓਵਰ-ਦੀ ਮਿਤੀ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟਿੰਗ ਸੀਨ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕੋਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ, ਹਤਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ overdo ਨਾ ਕਰੋ. ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਰ ਕੋਈ ਡੇਟਿੰਗ ਸਫ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ. ਹੋਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟਿੰਗ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਵੇਗਾ.


ਉਪਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ↑

© Copyright 2017 ਤਾਰੀਖ ਮੇਰੀ ਪਤ. ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕੇ 8celerate ਸਟੂਡੀਓ

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
Angel Cats

Mommas ਸੁੰਦਰ Tiger striping ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਲੇਟੀ tabby ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਜਦ, ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਬੰਦ ਕਰੋ