பற்றி லெஸ்லி Schnur

Leslie Schnur was the editor-in-chief of Delacorte Press/Dell Publishing. She lives in New York City with her husband and two children and a mutt from the Animal Rescue Fund named Milo. This is her first novel. Visit her website at www.leslieschnur.comஆசிரியர் ஆவணக்காப்பகம்: லெஸ்லி Schnurமேலே ↑

© பதிப்புரிமை 2017 தேதி ஜூலை. மேட் மூலம் 8celerate ஸ்டுடியோ