பற்றி தாழ்வாரத்தில் Hillard

Veranda is a mental health professional, psychological fiction author, self-proclaimed DIYer and lover of all things pretty. When Veranda is not working with patients who are battling mental illness or writing about mental health-related topics, she is enjoying a variety of music and trying out new recipes. Veranda is a fiction author under the pseudonym Randy Charles. She is most active under this name where you can find her online.

வலைத்தளம்: http://randy-charles.com


ஆசிரியர் ஆவணக்காப்பகம்: தாழ்வாரத்தில் Hillardமேலே ↑

© பதிப்புரிமை 2017 தேதி ஜூலை. மேட் மூலம் 8celerate ஸ்டுடியோ