12 Awgrymiadau i Aros Upbeat Pan Ar-lein Dating

Diweddarwyd ddiwethaf: Hyd. 21 2020 | 4 min yn darllen

Gall Ar-lein dyddio weithiau yn teimlo'n dorcalonnus iawn. Gall achosi i ni deimlo eu llosgi allan, rhwystredig a hyd yn oed chwerw. Felly sut mae osgoi hyn ac yn lle hynny yn gwneud dyddio ar-lein i mewn i'r profiad gwyntog ac yn hwyl gall fod yn? Dyma rai awgrymiadau i chi.

– Derbyn eich bod yn mynd i gwrdd â llawer o bobl ar-lein na fydd yn syml fod yr hyn yr ydych yn chwilio amdano. Mae hynny'n iawn! Mae'n rhan o'r fargen. Peidiwch â digalonni os bydd y ffigurau yn cyrraedd i mewn i'r cannoedd (Nid wyf yn dweud hyn i godi ofn i chi a gall gyrraedd hyn yn uchel os ydych yn cyfrif pob e-bost). Gyda dyddio ar-lein Mae llawer o negeseuon ac yn ôl ac ymlaen. Yn ei dderbyn ac ni fydd yn trafferthu i chi.

– Systemau ar gyfer ymdrin â negeseuon e-bost a chysylltiadau. Gall hyn eich helpu i atal llosgi allan ac aros cymhelliant. Roeddwn i'n arfer i gael e-bost safonol y byddwn yn ei ddefnyddio ar gyfer cysylltu pobl a fyddai Fi jyst addasu ychydig yn dibynnu ar yr unigolyn oeddwn yn cysylltu. Rwy'n gwybod y gallai hyn gael ei weld fel amhersonol, mewn gwirionedd roedd yn ffordd effeithlon i reoli'r broses ac aros egni uchel. Ar ôl i chi wedi treulio oriau teipio yr e-bost perffaith yn unig i gael dim ymateb (eto), byddwch yn deall pam yr wyf yn awgrymu hyn. Gallwch hefyd gael gwahanol ffolderi i mewn yr ydych yn rhoi pobl yn dibynnu ar p'un a oes gennych ddiddordeb neu beidio.

– Cadwch negeseuon e-bost cychwynnol byr. Nid wyf yn awgrymu nad ydych yn trafferthu i ddod i adnabod pobl, dim ond bod yn cadw negeseuon e-bost cychwynnol 'n bert byr tra byddwch yn eu sgrinio. Os ydych yn y ddau ar ôl sawl e-byst byr yn dal â diddordeb a chyfathrebu yna gallwch fynd ychydig yn ddyfnach gyda nhw. Mae hyn yn unig er mwyn atal llosgi allan ac yn ei drin os ydych yn cael llawer o negeseuon e-bost a llog.

– Symud i 'yn bersonol' neu ffoniwch gyflym. Yn amlwg cadw diogelwch mewn cof, ac yr wyf yn annog fy cleientiaid i fynd i ddyddiad bywyd go iawn yn gyflym. Mae hyn oherwydd y gall pobl fod yn wahanol iawn mewn bywyd go iawn o sut y maent yn ar-lein, a fyddwch chi byth yn gwybod os ydynt yn mynd i fod yn addas ar eich cyfer chi hyd nes y byddwch yn eu cwrdd mewn bywyd go iawn. I'r perwyl hwn, nid ydynt yn treulio oriau negeseuon yn ôl ac ymlaen ar-lein, fel arall, byddwch yn gwastraffu llawer o amser ar bobl nad allai fod yn addas i chi.

– Peidiwch â phoeni os nad ydych yn cael atebion i'r e-bost i chi anfon. Os bydd hyn yn digwydd i chi Rwy'n gwybod y gall deimlo'n ofnadwy ac unwaith eto peidiwch â chymryd yn bersonol. Weithiau rydym i gyd yn mynd drwy cyfnod sych ble rydym yn cael DIM. Dim ymatebion i unrhyw un o'r negeseuon e-bost byddwn yn anfon, dim cysylltiadau ac yn y blaen. Peidiwch â mynd i banig os bydd hyn yn digwydd i chi, Fodd bynnag, mae'n werth cymryd golwg wrthrychol arall ar yr hyn rydych wedi'i ysgrifennu ar eich proffil ac mae'r lluniau yr ydych wedi postio. Dylai tôn eich proffil yn bendant fod yn gyfeillgar, golau a siriol. Os ydych yn dal heb unrhyw lwc ar ôl i chi wedi gwirio eich proffil, gofynnwch i ffrind ymddiried ynddo i edrych drosodd ac yn rhoi adborth i chi. Cael eu gwirio dros rai o'r negeseuon rydych yn eu hanfon allan i wneud yn hyd yn oed yn siwr eu bod yn darllen yn iawn.

– Yn yr un modd os ydych yn ferch a ydych yn aros i gael rhai negeseuon a dim byd yn dod drwy, Nid yw eto peidiwch â phoeni. Darllenwch a dilynwch y cam uchod. Noder hefyd mai hwn yw'r un maes yr wyf yn awgrymu y gall menywod fod yn eu hegni gwrywaidd, yn unig ar gyfer y cam cyntaf. Beth allaf i ei olygu wrth hyn yn mynd yn ei flaen ac yn gwneud y cam cyntaf drwy gysylltu a negeseuon bobl yr ydych yn hoffi. Gall safleoedd sy'n dyddio ar-lein fod yn iawn 'swnllyd' a gallwch fynd ar goll yn y shuffle os nad ydych yn gwneud eich presenoldeb hysbys. Defnyddiwch eich egni gwrywaidd i gysylltu â phobl a chael eich systemau yn eu lle, ac yna gollwng i'r dde yn ôl i mewn i'ch egni benywaidd unwaith y bydd y cyfathrebu wedi dechrau.

– Peidiwch â chymryd yn bersonol os ydynt yn diflannu. Rydym i gyd wedi wedi iddo ddigwydd. Byddwch yn cwrdd rhywun ar-lein, rydych yn sgwrsio gyda nhw, 'i' i gyd yn mynd yn dda, adeiladu 'n glws, efallai eich bod yn hyd yn oed yn gweithio hyd at yn gofyn am ddyddiad, ac yna yn sydyn 'Profi' maent yn diflannu mewn cwmwl o fwg, ni welwyd hi eto. A wnaethoch chi ddweud rhywbeth ofnadwy? Oeddech iddynt farw? Wel mae'n debyg nad. Yn fwy tebygol eu bod hefyd yn siarad â phobl eraill ar-lein, a rhywun arall got i mewn 'na cyntaf, neu efallai eu bod cyn eu bod yn dal i fod yn gyfrinachol mewn cariad â dangos yn ôl i fyny ac i chi gael dihangfa lwcus. Y pwynt yw y byddwch yn debygol byth yn gwybod. Ac mae hyn yn digwydd drwy'r amser! Os ydych yn gwybod hyn mae'n helpu cymryd y pigiad allan ohono. Rwyf bob amser yn gyngor fy cleientiaid merched i beidio â mynd yn rhy emosiynol ran hyd nes y byddwch mewn gwirionedd wedi cwrdd ag ef mewn bywyd go iawn, ac mewn gwirionedd hyd nes ei fod yn dangos i chi mae ganddo ddiddordeb yn ddifrifol mewn chi. Tan hynny fod yn un opsiwn yn unig ar eich cyfer chi allan o lawer. Peidiwch â chymryd 'diflannu' yn bersonol.

– Triniwch y cyfan gyda phinsiad o halen. Ar-lein dyddio yn yr hyn ydyw. Ac os gallwch chi ei dderbyn am yr hyn ydyw y byddwch yn cael amser yn haws o lawer ag ef. Byddwch yn cwrdd â rhai Manion, byddwch yn cyfarfod rhai o bobl y credwch yn ofnadwy, byddwch efallai gwrdd â rhai pobl yn hoffi ac efallai y byddwch yn cwrdd â rhywun a all fod gennych berthynas â ac yn syrthio mewn cariad â. Fodd bynnag beth bynnag arall y mae, bydd yn brofiad. Byddwch yn tyfu fel person o'i herwydd ac rydych yn cael i ymarfer rhyngweithio gydag aelodau o'r rhyw arall. Felly peidiwch â rhoi i mewn, dim ond gofalwch eich bod yn mynd ag ef gyda phinsiad o halen, chwerthin gyda'ch ffrindiau am y peth a chael hwyl ag ef ar hyd y ffordd.

Julie.


Yn ôl i'r brig ↑
  • Diddorol


© Hawlfraint 2020 Dyddiad My Pet. Wedi'i wneud gyda gan 8celerate Stiwdio