3 Awgrymiadau i Wneud i chi i'r Perffaith Chick Magnet!

Diweddarwyd ddiwethaf: Gorffennaf. 15 2020 | 2 min yn darllen

Mae dynion sy'n gwneud dim byd o gwbl, ond yn dal yn y pen draw cael sylw yn fwy benywaidd nag y maent mewn gwirionedd gall drin. Mae yna bobl eraill hefyd yn ceisio pob peth posibl i fod yn ddyn yn wraig, ond yn ei chael hi'n anodd woo hyd yn oed merch sengl. Isod ceir rhai cynghorion i ddynion sy'n perthyn i'r ail gategori; Bydd yn dilyn yr awgrymiadau hyn yn eu helpu i ddeall beth yn union ddylai dynion ei wneud i fod yn fagnet cyw.

Dysgwch sut i wneud cyswllt llygaid

Os nad ydych yn fagnet cyw naturiol, nad ydych yn gallu ddisgwyl gweld pob pâr o lygaid chi yn dilyn. Felly, wrth i chi fynd i mewn i ystafell yn llawn gyda grŵp o bobl, dylech ei sganio yn gyntaf i weld faint o sylw naturiol cychwynnol eich bod yn cael.

Peidiwch â cheisio gwneud unrhyw beth gwirion i fachu pobl eraill’ sylw; cofiwch eich bod yn yma i gloi syllu gyda merched deniadol ac i beidio â chyflwyno eich hun fel clown. Wrth i chi sganio'r ystafell, dylech ddod o hyd o leiaf un parti sy'n dangos diddordeb mewn chi; os gwelwch yn ei godi aeliau ac yn gwenu ar chi, yn ymateb gyda gwên ac yn ceisio ei gyrraedd i gael rhyw fath o gyfathrebu.

A ydych yn meddwl beth os nad ydych yn dod ar draws unrhyw un gloi eich syllu neu gwenu ar chi? Mae hynny'n annhebygol o ddigwydd os byddwch yn mynd am sgan bwyllog araf. Mae'r rhan fwyaf o ferched (yn enwedig y rhai sy'n ei chael pobl sydd eisoes yn bresennol yn yr ystafell ddiflas) cadw ar edrych o gwmpas reddfol i gael gwybod a yw'r dyn sydd ond yn mynd i mewn i'r ystafell yn ddigon teilwng; felly, Bydd sgan araf yn eich galluogi i wneud cyswllt llygad gydag o leiaf un ohonynt.

Get it, peidiwch â rhoi iddo

Mae hyn yn cael ac yn rhoi cynnig a'r dull profi; lladdwyr wraig mwyaf yn y byd y mae'n ei wneud ac yn cael canlyniadau gwych. Er mwyn cael sylw benywaidd, Bydd rhaid i chi ddysgu eu hanwybyddu. Er enghraifft, os ydych am y ferch mwyaf deniadol mewn grŵp o bedwar neu bump i ddangos diddordeb ynoch chi, dim ond cerdded i'r grŵp a siarad â holl merched ar wahân i'r un yr ydych eisiau ei ddenu.

Merched, ni waeth pa mor ddeniadol neu'n hyderus eu bod yn, jyst casineb i gael eu hanwybyddu. Rhoi sero sylw iddynt yn golygu y byddant yn dechrau gwneud pethau i ennill eich gwerthfawrogiad.

Byddwch yn barod i ofyn cwestiynau

Pan fyddwch yn cyfarfod merch am y tro cyntaf, yn hytrach na siarad am eich hun, ofyn ei chwestiynau. Merched beth bynnag yw eu hoedran, cefndir academaidd a'r proffesiwn yn unig wrth eu bodd yn siarad am eu hunain. Felly, maent ond yn hoff iawn o'r ffaith pan fyddant yn cwrdd â rhywun sy'n 'na wrandäwr da; Fel arfer, magnetau cyw yw'r gwrandawyr gorau yn y byd.

Gofynnwch am ei hobïau, ei breuddwydion, ac mae ei bywyd yn ei gyfanrwydd; Bydd hi'n siarad, siarad a siarad. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwrando ar beth bynnag y mae hi'n ei ddweud yn ofalus oherwydd gall fod yn embaras os bydd yn gofyn am awgrym ac nad ydych yn gallu ei gynnig wrth i chi mewn gwirionedd yn peidio gwrando ar ei.

Mae'r awgrymiadau uchod yn dangos bod i fod yn fagnet cyw un angen i wneud mwy na dim ond edrych ac yn arogli'n dda. I gael benywaidd guys sylw, rhaid yn gyntaf gael persona deniadol; yr holl nodweddion eraill yn dod nesaf.


Yn ôl i'r brig ↑

© Hawlfraint 2020 Dyddiad My Pet. Wedi'i wneud gyda gan 8celerate Stiwdio