4 Arferion pwerus Of Perthynas Hapus

Diweddarwyd ddiwethaf: Tachwedd. 25 2020 | 2 min yn darllen

Ydych chi erioed wedi cymryd yr amser i fyfyrio ar y ffordd y mae eich patrymau ymddygiad yn dylanwadu ar eich bywyd carwriaethol er gwell neu er gwaeth? Mae yna bethau yr ydych yn ei wneud anymwybodol sy'n effeithio ar eich perthynas mewn ffordd gadarnhaol, yn union fel y mae rhai arferion a ddaeth yn rhyw fath o ail natur i chi, ond gyrru eich cnau partner. Er bod y rhai cyntaf yw i gadw, efallai y byddwch yn ystyried cael gwared ar yr ail fath o arferion ac ymarfer rhai arferion yn unig perthnasoedd hapus llwyddo i droi i mewn i arfer.

1. Dylech drin eich partner gyda pharch

Mae parch yn gynhwysyn dylai unrhyw berthynas gael, pa un a ydym yn sôn am fling ysgol uwchradd, mae un yn sefyll nos neu yn dyddio achlysurol. Trin eich partner gyda pharch yn dod o'r pwys mwyaf pan mewn perthynas difrifol, yn enwedig os ydych am droi i mewn i briodas oes parhaol. Yn dangos parch hafal i ddangos cariad, yn union fel na thrin eich partner gyda pharch mewn gwirionedd yn golygu fynegi eich anghymeradwyaeth, eich diffyg ymddiriedaeth neu dderbyn.

Parchu eich partner yn golygu dangos iddynt eich bod yn eu caru am bwy ydynt. Efallai bod gennych farn wahanol ar fywyd, ond nid yw hyn yn golygu bod gennych yr hawl i diffyg parch iddo / iddi. Mae hyn yn rhywbeth y dylech gadw mewn cof yn enwedig pan fydd y ddau ohonoch yn anghytuno ar rywbeth. Ymladd, hyd yn oed y rhai mwyaf di-nod, yw'r eiliadau pan fydd cyplau yn aml yn anghofio eu bod mewn gwirionedd yn dîm a dylai ymddwyn fel y cyfryw.

2. Ewch am dro law yn llaw

Bydd hyn yn arfer cael effaith enfawr ar eich hwyliau, ar eich iechyd yn ogystal ag ar eich perthynas. Mae'n gyfle i gael ychydig o ymarfer corff cyn neu ar ôl diwrnod eisteddog yn y swyddfa a'r cyfle i dreulio ychydig o amser o ansawdd fel cwpl. Cerdded law yn llaw hefyd yn hyrwyddo sgwrs neis gan mai dyma'r tro y byddwch yn llwyddo i dorri gyda'ch tasgau bob dydd ac yn glir eich pen at ei gilydd.

3. Treuliwch noson at ei gilydd i ffwrdd o'r teledu

Efallai Gwylio'r teledu fod yn un o'r rhai mwyaf poblogaidd (os nad yw'r rhan fwyaf o'r holl) Gweithgaredd amser hamdden, ond yn sicr nid yw'n gymorth i chi fel cwpl. Mae'r teledu mewn gwirionedd yn tynnu holl sylw, gweithredu fel caead cyfathrebu. Sut y gallwch o bosibl yn cysylltu â'i gilydd wrth wylio'r teledu? Beth am droi oddi ar y teledu (o leiaf o bryd i'w gilydd), ac yn treulio rhywfaint o amser gwerthfawr fel cwpl? Gallech siarad am eich diwrnod, gallech snuggle ar y soffa, cofio eich diwrnod cyntaf neu gynllunio eich gwyliau nesaf. Mae unrhyw beth sy'n canolbwyntio ar y ddau ohonoch yn mynd.

4. Gwnewch ystumiau 'n glws ar gyfer eich partner

Beth am ddod â'r coffi i eich gw r yn y bore? Neu galw ei fam am y rysáit a choginio ei hoff bryd blentyndod? Beth am brynu eich cariad ei hoff gacen? Neu hyd yn oed yn well, pobi ei am ei? Nid oes rhaid iddo fod yn rhywbeth mawr. Ystumiau 'n glws Bach fynegi eich teimladau o gariad a pharch. Gadael nodiadau ar gyfer pob un arall, neu anfon neges destun i ddweud byddwch yn colli iddo / iddi unwaith yn tra yn arferion a all effeithio mewn ffordd gadarnhaol eich perthynas.


Yn ôl i'r brig ↑

© Hawlfraint 2020 Dyddiad My Pet. Wedi'i wneud gyda gan 8celerate Stiwdio