5 Rhesymau Pam Dyddiadau Brecwast Cyntaf A yw Brilliant

Diweddarwyd ddiwethaf: Jan. 12 2021 | 2 min yn darllen

Maent yn gwasgedd isel:

Cyfarfod yn y bore yn golygu y gall y disgwyliadau ar gyfer y "difrifoldeb" y dyddiad fod mor fach iawn ag y bo modd ar y ddwy ochr. Mae'n annhebygol y bydd un ohonoch yn teimlo'n rhy lletchwith neu'n hunan ymwybodol mewn fyrlymu, bwyty sy'n canolbwyntio ar brecwast, fel yr achlysur iawn brecwast yn un draddodiadol sydd wedi bod yn berthynas allweddol isel. Fodd bynnag, yn wahanol dim ond cyfarfod am goffi, Dyddiadau brecwast yn ddiofyn yn rhoi adeiledig yn mwy o gyfleoedd i ddod i adnabod y quirks y person arall. O ddysgu a ydynt yn hoffi sos coch ar eu hwyau i sut maent yn teimlo am crempog vs wafflau, Dyddiadau brecwast yn darparu hawdd "mynd-i" pynciau sgwrs pan all y naill ohonoch yn meddwl am beth i'w ddweud.

Does dim disgwyl o unrhyw beth yn digwydd ar ôl

Boed yn meddwl tybed os bydd gwahoddiad i fflat eich dyddiad neu noson allan archwilio'r dref at ei gilydd, Dyddiadau cinio yn aml yn cyd-fynd â ansicrwydd ynglŷn â sut / pryd yn union y bydd y noson yn dod i ben. Gyda dyddiadau brecwast, ar y llaw arall, Gall yr amser diwedd fod yn weddol hawdd gynllunio ymlaen llaw. Yn wir, gallai hyd yn oed fod yn rhan o sefydlu'r dyddiad, amser cychwynnol. Er enghraifft, gan awgrymu dyddiad brecwast am 9am gallai hefyd fod yng nghwmni achlysurol, "Mae gen i gêm golff a gynlluniwyd ar gyfer 11;"Y ffordd hon, ddau ohonoch yw eich dyddiad yn-y-yn gwybod am ba hyd y bydd y dyddiad yn para. Yn ogystal, Gall trafod pob un o'ch cynlluniau ar gyfer gweddill y diwrnod fydd un arall yn hawdd "mynd-i" destun sgwrs wrth i chi Chomp i lawr ar bisgedi a grefi.

Mae ganddynt cod gwisg hawdd ei ffigwr allan

Gall ddewis gwisg ar gyfer dyddiad cyntaf fod llawer mwy o nerf-chynhyrfus na dewis eitemau oddi wrth eich cwpwrdd dillad ar gyfer cyfweliad am swydd. Mae'r argraff gyntaf yn ddi-os yn bwysig, ond figuring pa mor dressy neu achlysurol dylech fod am argraff gyntaf yn dyddio yn aml yn achosi straen diangen ar gyfer yr holl bartïon sy'n gysylltiedig. Gyda brecwast, Fodd bynnag,, gwisgo i fyny yn helaeth yn bron yn sicr allan o'r cwestiwn. Tra yn arddangos i fyny yn chwysu ac yn ôl pob tebyg crys-t Nid yw yn gynllun da naill ai, Dyddiadau brecwast yn dal yn ddiofyn yn pennu a hamddenol, achlysurol (ond yn drwsiadus) cod gwisg.

Gallant fod yn gymharol rad

Yn wahanol ddyddiad cinio lle y gall y bil ymestyn o blasyn i ddiodydd i entrees i bwdinau, Dyddiadau brecwast bron yn sicr o fod yn eithaf cymharol fforddiadwy yn y rhan fwyaf o leoliadau. Cadarn, ychwanegu-ons i bil a allai gynnwys archebu coffi neu sudd oren neu dewis ochr salad ffrwythau yn hytrach na'r brown hash, ond ar y cyfan, Dyddiadau brecwast yn eithaf hawdd i'w rhagweld y pris. Mae hyn yn fonws dwbl ar gyfer chi a'ch dyddiad: Ni fyddwch yn mynd torri ar ddyddiad cyntaf a allai fod yn ddrwg, ac ef / ni fydd hi deimlo'n ddrwg amdanoch chi wario swm hefty i gyfarfod ag ef / hi.

Maen nhw'n pa hyrwyddwyr yn ei wneud ...

Iawn, felly gall hyn un fod yn dipyn o ymestyn, ond mae ymchwil yn dangos bod bwyta brecwast iach ar achlysur rheolaidd yn gysylltiedig â gwell iechyd cyffredinol a mwy o siawns o allu cyrraedd nodau colli pwysau. Yn wir, un o'r "awgrymiadau gorau" ar gyfer dechrau arni ar daith colli pwysau llwyddiannus yw bwyta brecwast bob dydd. Mae hyn oherwydd bod bwyta brecwast nid yn unig yn ffordd blasus i ddechrau eich diwrnod, ond mae hefyd yn ffordd serol i roi cychwyn eich metaboledd allan o'i ddelw ymprydio nighttime. Yn syml, gwahodd eich dyddiad i frecwast yn ffordd wych i ddweud, "Hey, Rwy'n rhywun sy'n poeni am fy iechyd, ac yr wyf yn jyst efallai yn poeni am eich un chi yn rhy!"


Yn ôl i'r brig ↑
  • Diddorol


© Hawlfraint 2021 Dyddiad My Pet. Wedi'i wneud gyda gan 8celerate Stiwdio