5 Camau i Rhwystrau Goresgyn Cyfathrebu Perthynas

Diweddarwyd ddiwethaf: Medi. 26 2020 | 2 min yn darllen

Cyplau yn anochel yn dod ar draws problemau bach cyfathrebu ar hyd y ffordd, p'un a ydynt yn dyddio o'r newydd neu dathlu degawdau gyda'i gilydd. Mae'r missteps yn anodd eu symud ac mae angen ymdrechion ymwybodol o ddau bartner. Bydd Cofio yr awgrymiadau canlynol fod yn ddefnyddiol mewn anghytundebau yn y pen draw y rhai:

1. Osgoi'r driniaeth dawel: Menywod a dynion ddau yn euog o dacteg hon, ac mae'n hynod o beryglus a dinistriol. Cau i lawr yn ei hanfod cau eich partner allan, ac nid yw hynny'n llesol i fynd i'r afael â'r problemau gwirioneddol wrth law. Mor galed ag y mae'n ymddangos, defnyddiwch eich geiriau i ddangos eich teimladau, ac peidiwch â bod ofn i fynd penodol. Cofiwch, y person iawn yn mynd i weithio gyda chi ar trafferthion perthynas, Nid yw defnyddio eich teimladau fel bwledi yn eich erbyn.

2. Peidiwch â gwneud rhagdybiaethau: Yn debyg i'r driniaeth dawel, rhagdybiaethau yn enghraifft arall o adael barn eich partner allan, ac nid yw'n syml deg i naill ai person. Efallai y byddwch yn cymryd yn ganiataol bod ei ymatebion byr yn golygu ei fod yn colli diddordeb, ond efallai ef ddim ond yn cael llawer yn mynd ymlaen yn y gwaith. Os na fyddwch yn gofyn ac yn dibynnu yn hytrach ar eich dychymyg, nad ydych yn cael y gwir, ac rydych yn eithaf bosibl gosod eich hun ar gyfer dadl mwy o faint yn y diwedd.

3. Ymddygiad da Canmol: Nid yw os ydych yn teimlo fel eich partner yn dangos cymaint o hoffter ag o'r blaen i chi, ceisiwch ddod ag ef i fyny mewn ffordd ganmoliaethus drwy awgrym. "Fi 'n sylweddol caru eich hugs,"A, "Rwy'n colli eich negeseuon testun gynnar yn y bore,"Yn enghreifftiau anfygythiol o annog gweithredoedd ydych yn ei ddymuno. Mae hyn yn ffordd, byddwch yn cael eich pwynt ar draws ag unrhyw iaith gyhuddgar.

4. Yn berchen ar eich teimladau: Mae dynion a merched ill dau yn emosiynol, ond maent yn tueddu i ddangos emosiynau y rhai yn hollol wahanol ffyrdd. Gall merch crio, a gall dyn darth. Mae'r ddau yn ymatebion emosiynol dilys, ac mae'r ddau yn perthyn i'r person sy'n eu teimlo. Yn hytrach na dweud wrth eich partner, "I chi ei wneud i chi deimlo'n dwp,"Sydd yn ddatganiad gyhuddgar, esbonio eich teimladau mewn tôn meddiannol, a rhoi esboniad.

Er enghraifft,, "Roeddwn i'n teimlo'n dwp pan fyddwch yn gwneud y jôc melyn mud" yn llai na dadleugar, "Chi bob amser yn gwneud i mi deimlo'n dwp." Mae'r datganiad cyntaf hefyd yn rhoi eich partner cyfle i esbonio ei hun ac yn gadael i iddo wybod y ffynhonnell gwirioneddol y mater.

5. Cadwch yn bositif: Mae hwn yn toughie, Yr wyf yn gwybod! Mae mor hawdd i gael flin neu'n dweud pethau nad ydych yn ei olygu. Gwnewch eich gorau i aros yn gadarnhaol ac yn gweithio tuag at ddatrys y mater iach. Cadarn, mae pethau'n mynd i chwythu i fyny weithiau. Mae hynny'n rhan arferol o ddau o bobl yn rhannu eu bywydau gyda'n gilydd. Dim ond cofiwch i aros yn ymwybodol o'r rhesymau y byddwch gyda'ch gilydd yn y lle cyntaf, a rhowch y ffocws ar gynnal y bond.


Yn ôl i'r brig ↑
  • Diddorol


© Hawlfraint 2020 Dyddiad My Pet. Wedi'i wneud gyda gan 8celerate Stiwdio