7 Syniadau Hollol Unigryw For A Dyddiad

Diweddarwyd ddiwethaf: Rhagfyr. 02 2020 | 3 min yn darllen

Dating, yr ydym i gyd wedi gweld rhai dyddiadau da, rhai rhai ddiflas / diflas, rhai rhai teilwng cringe ofnadwy a gobeithio rhai rhai gwych / cyffrous yn rhy. Felly beth sy'n gwneud ddyddiad anhygoel? Wrth gwrs y person rydych yn cyfarfod lawer i'w wneud ag ef, fodd bynnag, yr wyf yn meddwl bod mwy iddi na hynny. Rwy'n meddwl bod y peth a all wneud gwir dyddiad sefyll allan yw'r rennir Profiad sydd gennych at ei gilydd, ac mae'r cysylltiad yn dod hyn.

Cyfarfod mewn bar neu dafarn ar gyfer dyddiad cyntaf yw iawn ystrydeb ac wrth gael pryd o fwyd yn braf, gall fynd yn ddiflas pan fyddwch yn ei wneud bob wythnos ar gyfer nos ddiweddaraf am eich priod. P'un a yw'n ddyddiad cyntaf neu yn 'noson dyddiad' wythnosol rheolaidd n sylweddol sbeis i fyny drwy ddewis i wneud hwyl a dwylo rhywbeth ar.

Oeddech chi'n gwybod bod profiadau a rennir yn creu cysylltiad rhwng pobl? Mae'n gweithio fel hyn. Pan fyddwch yn cael unrhyw fath o brofiad, bydd hefyd yn rhaid i chi emosiynau sy'n mynd ynghyd ag ef. Felly, er enghraifft os ydych abseilio oddi ar y clogwyn mae'n debyg y byddwch yn profi rhywfaint o nerfusrwydd, efallai arswyd, adrenalin ac uchel. Nawr pan fydd gennym brofiad rhannu gyda pherson arall, ac yr ydym yn mynd trwy emosiynau tebyg gyda'i gilydd, mae hyn yn creu bond. Yn un peth y gallwn ei ymwneud â'i gilydd a chael rhywbeth i siarad am, Fodd bynnag, gyda merched mae rheswm mwy diriaethol. Pan fydd merched wedi cael eu rhannu (yn dda neu'n gyffrous) profiad gyda rhywun cemegyn o'r enw Ocsitosin mewn gwirionedd yn cael ei rhyddhau yn ein cyrff. Mae hyn yn y hormon bondio a bydd yn gwneud i ni deimlo'n agosach at y person yr ydym yn cael y profiad gyda. Nawr cwpl fod gyda rhywfaint o adrenalin rhag gwneud rhywbeth cyffrous, ac mae rhai endorffinau a serotonin rhag gwneud rhywbeth hwyl, ac mae'n gymysgedd 'n bert meddwol. Pan fyddwch yn edrych arno fel hyn, mae'n hawdd gweld sut y gallwn syrthio i rywun rydym yn dyddio.

Felly, sut y gallwn gymhwyso hyn at y cysyniad o dyddio? Hawdd, yr ydych eisiau cynllunio dyddiadau sy'n creu profiad a rennir ac yn cynnwys hwyliog a chyffrous elfen. Y newyddion da yw bod normal, Gall pobl bob dydd nad ydynt yn modelu edrych-alikes yn dal i greu'r math yma o brofiadau. Ac mae hyn yn rhoi mantais dros eich cystadleuwyr chi. Pa mor bwerus a deniadol i allu creu y math hwn o brofiad, a pha ffordd wych o ramp i fyny atyniad. Pan yr ydym yn teimlo emosiynau cryfach a bondio gyda pherson arall yr ydym yn teimlo denu atynt.

Mantais arall o ddewis rhywbeth unigryw ac yn hwyl ar gyfer eich dyddiad yw y bydd yn torri'r iâ, sy'n arbennig o bwysig os yw'n dyddiad cyntaf. Pan fyddwch yn gweithio allan sut i goginio pizza at ei gilydd nad oes gennych lawer o amser i deimlo'n lletchwith. A gall ganiatáu cyfleoedd ar gyfer cael corfforol a fflyrti â'i gilydd. Mae'n aml yn anodd i gyffwrdd rhywun yr ydych prin yn gwybod pryd ar ddyddiad mewn bar, Fodd bynnag, pan fyddwch yn gwneud rhywbeth ymarferol at ei gilydd mae'n llawer haws. Os oes rhaid i chi weithio gyda'i gilydd ar y gweithgaredd sydd hyd yn oed yn well, cofiwch fod profiad a rennir yn creu cysylltiad. Ac os yw eich gweithgaredd yn hwyl ac rydych yn dod o hyd eich hunain chwerthin hyn, byddwch yn helpu'r ddau i ymlacio.

Dyma rai syniadau i chi:

  • Coginio gyda'n gilydd - Gall Coginio gyda'i gilydd fod yn llawer o hwyl. Gallwch naill ai archebu gwers goginio neu goginio rhywbeth yn y cartref (gan dybio nid yw'n dyddiad cyntaf).
  • Crochenwaith - Unwaith eto mae hyn yn ymarferol ar yr opsiwn a gall fod yn sexy iawn. Meddyliwch am y ffilm 'Ghost'. A'r rhan fawr yw y bydd cofrodd o'r dyddiad ar ffurf beth bynnag a wneir i chi. Jyst gwnewch yn siŵr eich dyddiad gwybod i wisgo hen ddillad.
  • Taith gerdded gyda golygfeydd dramatig - Buom yn siarad am greu profiad a rennir ac os nad oes gennych lawer o amser neu os ydych ar gyllideb y gall taith gerdded gyda'i gilydd yn ddelfrydol. Mae pobl yn aml yn ei chael yn haws i ymlacio a siarad pan fyddant yn cerdded. Ac os byddwch yn dewis rhywle sydd â golygfeydd braf gall hyn ychwanegu at y profiad. Mae un o'r dyddiadau gorau i mi erioed wedi cael yn casglu madarch gwyllt mewn coedwig. Yn ffodus y dyn roeddwn yn dyddio yn gwybod pa rai oedd bwytadwy!
  • Rhywbeth beiddgar megis abseilio neu Zorbing - Ar gyfer jyncis adrenalin hwn yn berffaith. Jyst gwnewch yn siŵr eich dyddiad yn gwybod beth yr ydych yn cynllunio ac mae'n iawn am hynny cyn i chi fynd!
  • Ewch i'r sw - Unrhyw beth gydag anifeiliaid yn wych. Anwesu anifeiliaid yn gallu cael eich gynhesu i fyny ac yn y hwyliau ar gyfer anwesu ei gilydd. Byd Gwaith mae'n helpu i ryddhau'r hormon bod i gyd yn bwysig ocsitosin.
  • Marchogaeth - Gall marchogaeth ceffylau mewn gwirionedd fod yn hwyl, a hefyd yn her os ydych wedi rhoi cynnig nad yw'n blaen. Nid yw eto dim ond wirio eich partner yn barod am yr her cyn i chi fynd ag ydyw i bawb.
  • Arddangosfa gelf - Os ydych yn y ddau gelfyddyd fel y gall hyn wneud i gael profiad a rennir diwylliedig a gwych. Gall arddangosfeydd Photo fod yn hwyl hefyd.

Yn ôl i'r brig ↑
  • Diddorol


© Hawlfraint 2020 Dyddiad My Pet. Wedi'i wneud gyda gan 8celerate Stiwdio