Ydych chi Dating Mae cariad Boomerang?

Diweddarwyd ddiwethaf: Chwefror. 17 2020 | 2 min yn darllen

"Mae wrth ei fodd i mi. Nid Mae wrth ei fodd i mi. "—Anhysbys

Mae pob merch wedi dyddio y boi. Mae'n mor gyffredin ag alergeddau yn y gwanwyn. Merched, eich bod yn gwybod y sgript ...

Roedd yn credu y glaswellt yn fwy gwyrdd oedd ar yr ochr arall. Neu fod "angen ei le." Felly, heb lawer o rybudd, mae'n ei wneud gweithred diflannu a fyddai'n gwneud hyd yn oed Houdini falch.

Rydych yn crio. Rydych yn cwestiynu pam. Yna, yn y pen draw, gyda rhywfaint o amser a phellter rhyngoch chi, ydych yn llwyddo i iacháu'r eich calon ac yn symud ymlaen.

Mae llawer at eich syndod, misoedd / blynyddoedd yn ddiweddarach mae'n dychwelyd. Y tro hwn gyda rhosynnau coch, pledion am faddeuant, a'r awydd llosgi i ail gynnau hen fflamau. Mae llawer o amser, ar ôl i chi ddod yn diddordeb mewn rhywun newydd.

Sain gyfarwydd?

Y 64,000 cwestiwn yn dod yn ... Os byddwch yn mynd ag ef yn ôl, neu a ydych mewn am fwy o gur pen a heartaches ar gyfer y dyfodol?

Wel, mae'n dibynnu ....

Dyma TAFLEN twyllwr I'W DDEFNYDDIO FEL CANLLAW.

A oedd yn torri un o'r rheolau cardinal o ddyddio? Byddai'r rhain yn dim-nos fel twyllo gyda'ch ffrind gorau neu berthynas, neu drais corfforol, neu darfu eich ymddiriedolaeth. Os felly, "Nid yn trosglwyddo fynd."

A fu digon o amser iddo i wedi aeddfedu a dod i delerau â'r hyn a ddigwyddodd? A yw'n wir yn cydnabod gyfeiliorni ei ffordd? Neu a yw ei fod yn hiraethu efallai dim ond am rywbeth cyfarwydd?

Pam ei fod am i'r berthynas sydd i'w hadnewyddu? A yw'n oherwydd bod y cemeg rhwng y ddau ohonoch oedd unwaith yn boeth? A yw'n angen i fenthyg arian neu lle i aros? Byth cyfleustra yn rheswm da i aduno. Peidiwch â gadael ei dod yn ôl gwasanaethu fel ergyd i chi.

Sut wnaeth efe i ben pethau? A oedd ei ddull oer a dideimlad? Neu garedig a di-beio? Er enghraifft, guys sy'n cymryd llwybr y llwfrgi drwy dod i ben yr holl gyswllt ffôn yn sydyn, neu anfon neges destun i ben pethau'n anaml yn werth hooking i fyny gyda unwaith eto.

A oedd mwy o bethau da amdano fod drwg? Gwnewch restr manteision ac anfanteision wedyn yn ymgynghori ddoeth ac yn wrthrychol. Yn bwysicaf oll, ystyried y cyngor saets y Maya Angelou: "Pan fydd pobl yn dangos i chi pwy ydyn nhw, yn credu iddyn nhw. "

Yr un mor bwysig â'r amgylchiadau o gwmpas eich breakup yw'r amseru. A oedd yn achub i'r dde cyn y Nadolig? Ar ôl i chi ddod yn sâl neu i lawr ar eich lwc? Gall pobl sy'n cael eu "ffrindiau deg-hindreuliedig" anaml cael eu cyfrif arnynt yn ystod cyfnodau anodd. Ystyried eich hun yn lwcus i wedi dod o hyd allan, os yw hyn yn wir. Torrwch eich colledion.

Peidiwch â dorri allan y gwydrau siampên eto. Ystyriwch mynd ag ef yn ôl ar sail "cyfnod prawf" gyda "mynediad cyfyngedig." I gael y canlyniadau gorau posibl, Dylid ymddiriedaeth fod yn "ennill" Nid yw cymryd yn ganiataol.

Pan fyddwch yn torri i fyny, oedd yna corws o bobl ganu mewn, "Dywedais wrthych mor?" Os yw pawb arall yn meddwl ei fod yn annheilwng ohonoch, gall fod pwynt yma. Peidiwch â diystyru hyn yn ysgafn. Er y gall cariad fod yn ddall, Ni ddylai fod yn rhy clueless.

Allwch chi fforddio i gamblo eich sanity a hunan-barch eto?

Mae'n amlwg bod adegau pan all gymryd cyfle fod yn gamblo drwg. A ydych ar hyn o bryd mewn perthynas arall sydd â photensial addawol? Yn y sefyllfa hon, Ni ddylai'r "plentyn comeback" yn cael ei ganiatáu i ddod yn ôl!

Ystyriwch yr awgrymiadau amserol i ddelio â'r cariad Boomerang. Cadw mewn cof y "Mae'r rhai sy'n methu â dysgu o'r gorffennol yn cael eu tynghedu i ailadrodd."


Yn ôl i'r brig ↑

© Hawlfraint 2020 Dyddiad My Pet. Wedi'i wneud gyda gan 8celerate Stiwdio