Pum Awgrymiadau ynghylch sut i ymdrin A Dyddiad Deillion

Diweddarwyd ddiwethaf: Medi. 26 2020 | 2 min yn darllen

Gall Dating fod yn brofiad brawychus. Gall dyddio dall yn gadael i chi allan yn y tywyllwch ar brofiad brawychus. Ond does dim angen i swil i ffwrdd oddi wrth y profiad dyddiad ddall. Byth yn gwybod i chi a allai byddwch yn cwrdd.

Ffynhonnell ymddiried ynddo - Pwy yn sefydlu eich dyddiad ddall yn gallu bod yn allweddol i'ch disgwyliadau. Os yw ffrind i chi wedi awgrymu y dyddiad, meddwl am ble y gallai gyfaill hwn yn dod o. Gofynnwch pam eu bod eisiau sefydlu chi i fyny a pha fath o gysylltiad y maent yn credu y byddwch yn rhannu ar eich dyddiad. Gall hyn fod yn wybodaeth gefndir gwerthfawr i gael wrth gyfarfod rhywun newydd am y tro cyntaf.

Lleoliad Achlysurol - Gall lleoliad da yn gwneud ddyddiad ddall yn hawdd. Dewiswch rhywle achlysurol a hwyl lle ddau ohonoch yn gwybod beth i'w ddisgwyl. Llefydd Achlysurol megis caffis a thai bwyta yn ardderchog ar gyfer dyddiad dall. Mae opsiynau tymor byr, megis cael diod at ei gilydd ac os bydd popeth yn mynd yn dda, Gall y dyddiad yn cael ei ymestyn i mewn i ddyddiad cinio hirach. Hefyd, opsiynau o hwyl yn wych. Gall gweithgareddau fel golff mini neu fowlio fod yn hwyl ac yn fflyrti heb ddibynnu ar ormod o un ar un sgwrs. Peidiwch â dewis lleoedd dyddio cyffredin fel theatr ffilm gan na fyddwch yn cael cyfle i ddysgu unrhyw beth am ei gilydd.

Gwisgo'n briodol - Bydd Merched eisiau edrych stylish heb gael popeth allan ar sioe. Rhywbeth achlysurol ac yn gyfforddus ac yn groomed yn dda. Bydd dynion yn awyddus i edrych yn achlysurol ond yn dal yn stylish. Peidiwch â gwneud y camgymeriad o wisgo rhywbeth nad ydych yn gyfforddus yn y gan y bydd hyn yn dangos drwy'r yn eich hwyliau ar y dyddiad

Sgwrsio'n hyderus – Byddwch yn naturiol ac yn arddangos y gorau o'r hyn sy'n gwneud i chi arbennig. Ond peidiwch ag anghofio i ofyn llawer o gwestiynau am eich dyddiad, fod â diddordeb yn eu bywyd ac yn creu rhai cysylltiadau cadarnhaol. Os byddwch yn diwallu trwy datemypet.com, dangos y gorau o'ch cyfaill anifail anwes fel ddiddordeb cyffredin a allai fod gennych. Tynnwch sylw at eich diddordebau a'ch hobïau a gadael unrhyw sgwrs hanes perthynas wrth y drws.

Cael agwedd gadarnhaol - Gwnewch yn siwr i gymryd eich hun gwenu at y dyddiad ddall. Yn hapus eich bod yn cael y cyfle i gwrdd â rhywun newydd, a dim ond mynd gyda'r llif. Yr allwedd i gael dyddiad mawr yw i fod yn hapus ac yn hoffus, felly byddwch yn chi eich hun ac yn mwynhau eich dyddiad ddall.


Yn ôl i'r brig ↑
  • Diddorol


© Hawlfraint 2020 Dyddiad My Pet. Wedi'i wneud gyda gan 8celerate Stiwdio