A yw Dating Ar-lein Dewis Da i Chi?

Diweddarwyd ddiwethaf: Mai. 26 2020 | 3 min yn darllen

Ar-lein dyddio wedi dod yn rhif un dewis ar gyfer senglau i gyfarfod â phobl hyd yn gyflym. Mae'r diwydiant dyddio ar-lein wedi bod yn tyfu'n barhaus mewn poblogrwydd ac am reswm da. Os ydych ar y ffens ynghylch a ddylid cynnig ar-lein yn dyddio fel ffordd o ddod o hyd i ramant, ystyried y pum rheswm pam cadarnhaol drwy ddefnyddio gwasanaeth ar-lein dyddio gallai fod yn ddewis da i chi.

1. Dewis Fwyaf
Mae un gan ddefnyddio gwasanaeth ar-lein dyddio Mae dewis gwell o gemau posibl na un gan ddefnyddio dulliau mwy traddodiadol yn dyddio fel y bar neu goffi siop leol. Gyda dyddio ar-lein caniateir i chi bori drwy nifer o broffiliau chwilio am bod rhywun arbennig. Pan fyddwch yn mentro i'r siop goffi gornel ond yn cael cyfle i gwrdd â llond llaw o bobl sengl i chi, ac weithiau byth yn cwrdd â neb o gwbl. Gyda dyddio ar-lein rydych wedi cynyddu eich siawns o ddod o hyd i rywun diddorol yn fawr.

2. Cael Beth 'ch Angen

Mae llawer o wasanaethau yn dyddio ar-lein yn caniatáu i chi chwilio drwy'r proffiliau sy'n seiliedig ar rai ymadroddion allweddol neu drwy broses hidlo. Drwy edrych yn unig drwy broffiliau sydd â'r gair “Christian” neu “gefnogwr chwaraeon” ynddynt, mae gennych fwy o siawns i ddod o hyd i rywun sy'n rhannu eich barn a'ch diddordebau a dileu rhai nad ydynt. Pan fyddwch yn cyfarfod dyn neu fenyw mewn bar, nad oes gennych unrhyw ffordd o ddweud dde oddi ar y ystlumod os ydynt yn Gristnogol neu anffyddiwr, gefnogwr o San Diego Charger neu os ydynt yn credu bod pêl-droed yn gamp treisgar. Trwy ddefnyddio swyddogaethau chwilio a hidlo ar wasanaethau sy'n dyddio ar-lein i ganfod proffiliau o gemau posibl, gallwch chi gael gwared ar yr amser a dreulir yn edrych trwy broffiliau o bobl nad ydynt yn rhannu eich diddordebau.

3. Gwybodaeth Bersonol A all Arhoswch Preifat

Mae peth gwych am dyddio ar-lein yw ei anhysbysrwydd. Wrth gychwyn cysylltiad â rhywun yr ydych wedi eu denu i ar-lein, Nid oes rhaid i chi roi unrhyw informationÖnot personol hyd yn oed eich cyfeiriad e-bost. Gallwch gymryd amser i ddod i adnabod rhywun cyn rhoi gwybodaeth bersonol fel eich rhif ffôn, yn wahanol i fathau eraill o gwrdd â phobl. Os byddwch yn cwrdd â rhywun mewn man senglau, rydych yn cael eu gorfodi i roi i ffwrdd eich rhif ffôn er mwyn cadw mewn cysylltiad, hyd yn oed os ydych yn unig wedi cwrdd â'r person ac nid ydynt yn gwybod digon am iddo ef neu hi i wybod os oes ganddynt fwriadau da.

4. Ofnau a Embaras yn cael ei leihau

Os byddwch yn penderfynu cysylltu â rhywun ond e-bost y gallwch chi gymryd yr amser i gynllunio allan 'n sylweddol yr hyn rydych am ei ddweud wrth y person hwnnw ag dyddio ar-lein. Os ydych yn gweld rhywun ar draws yr ystafell a cheisio i fynd atynt, Weithiau gall nerfau ac embaras cael y gorau ohonoch. Efallai eich bod wedi cynllunio beth yr ydych yn mynd i'w ddweud, ond pan fyddwch yn nesáu ato i gyd yn cael cynhyrfu drwyddynt yn dod allan o'ch genau. Gyda dyddio ar-lein gallwch eistedd i lawr a meddwl am eich e-bost, ddarllen dros amser cwpl, a'i anfon gan wybod eich bod wedi mynegi eich hun hyd eithaf eich gallu. Mae'r lletchwithdod cymdeithasol a all ddod â mynd at rhywun ar y hedfan yn bersonol yn cael ei ddileu fwy neu lai.

5. Mae'n un ar un Profiad

Mewn bar, Clwb, siop goffi, neu senglau traddodiadol eraill man cyfarfod, mae bron yn amhosibl i wneud cysylltiad personol gyda rhywun mae gennych ddiddordeb ynddo. Mae cystadleuaeth weithgar am sylw yn y digwyddiadau cymdeithasol hyn a'r un ar un rhyngweithiad y gall fod yn anodd iawn i ddod yn ôl. Gyda dyddio ar-lein ei bod yn iawn bersonol o'r cychwyn. Rydych yn cyfathrebu un ar un mewn neges e-bost sgwrs breifat gyda'r person y mae gennych ddiddordeb mewn ac yn gallu ffurfio gysylltiad personol dde oddi ar y ystlumod, yn hytrach na chystadlu mewn ystafell yn llawn o guys a gals unigol arall i gyd allan ar gyfer yr un nod.

Ar gyfer senglau llond bol ar y fan a'r lle dyddio traddodiadol, ac yn chwilio am newid, Efallai dyddio ar-lein yw'r ffordd i fynd. Gallwch gwrdd â mwy o bobl â diddordebau tebyg heb rannu gwybodaeth bersonol a, ar ôl i chi ddod o hyd i'r proffil perffaith, gallwch ffurfio gysylltiad personol uniongyrchol. Mae'n sicr yn werth rhoi cynnig.


Yn ôl i'r brig ↑

© Hawlfraint 2020 Dyddiad My Pet. Wedi'i wneud gyda gan 8celerate Stiwdio