Sut i Ddenu y Woman Eich Dreams

Diweddarwyd ddiwethaf: Mehefin. 28 2020 | 5 min yn darllen

Yr wyf yn fenyw, menyw a aeth ar lawer o ddyddiadau gyda dynion, yn ôl yn fy nyddiau dyddio. Felly, fe ges i weld llawer o wahanol ymddygiadau, syniadau a dulliau dyddio. Rwy'n mynd i rannu gyda chi y sgŵp y tu mewn am yr hyn mewn gwirionedd yn gweithio i ddynion dyddio menywod, a hefyd beth i'w osgoi fel y pla pan fyddwch allan yno ar ddyddiad neu gyfathrebu gyda menyw.

Gwnewch yn siŵr eich Ymarfer hyn Adeiladwyr Atyniad

Rhamant hi – Rydym yn fenywod yn dod yn denu i ddyn trwy teimlo cysylltu, mae hyn ychydig yn wahanol i'r ffordd y mae'n gweithio ar gyfer y rhan fwyaf o ddynion yn fy marn i. Fel y gallwn gwrdd dyn ac nid teimlo o gwbl denu, Fodd bynnag, ar ôl treulio amser gydag ef y gall ennill ni dros ac rydym yn llwyr yn disgyn ar ei gyfer. Mae hyn yn digwydd drwy'r amser. Felly defnyddio hyn. Rhamant hi. Peidiwch â phoeni am ymddangos yn hen ffasiwn – Nid wyf yn gwybod o wraig sengl na fydd yn teimlo'n anhygoel pan fydd dyn yn cymryd gofal i fod yn rhamantus gyda hi. BYDD hi yn sylwi ar yr ymdrech ychwanegol byddwch yn mynd i, y blodau, tynnu yn ôl ei chadair, cael y drws ac yn y blaen. Hyd yn oed os yn ei phen mae hi'n credu ei bod yn hen ffasiwn, yn ei chalon hi jyst toddi, ac sy'n cael ei lle mae'n bwysig i chi i gael effaith!

Cynnig talu - Mae hyn yn wir yn cyd-fynd â'r uchod. Beth bynnag hongian-ups gennych am dalu yr wyf yn awgrymu eich bod yn eu gollwng ac dalu'r bil os ydych am wneud argraff dda. Ydych chi am wybod pam? Darllenwch fy erthygl am pwy ddylai dalu ar ddyddiad cyntaf.

Ategu ei (ond nid yn rhy fawr) - A bychan, canmoliaeth gwirioneddol yn mynd yn bell iawn at wneud fenyw deimlo'n dda, ac yn gallu toddi hyd yn oed y galon oeraf. Fodd bynnag byddwch yn ofalus o dros-ei wneud. Gallwch ymddangos yn ansicr os yw pob gair arall allan o'ch genau yn ganmoliaeth.

Defnyddiwch hwyl i dorri'r iâ - Gall Dating fod yn brofiad llawn tyndra tra byddwch yn dod i adnabod ei felly dorri'r iâ drwy gynllunio rhywbeth ymarferol a hwyl, yn hytrach na'r tensiwn llenwi dyddiad y bar neu ginio a all droi allan yn fwy fel cyfweliad am swydd! Ewch yma: Syniadau dyddio unigryw ar gyfer rhai syniadau gwych a darllen yma: cynllunio dyddiad anhygoel cyntaf i gael gwybod sut i adeiladu cysylltiad.

Adeiladu tensiwn - Adeiladu tensiwn a chynnydd rhywiol yn cael eu rhoi ar brawf a'u technegau sydd hir wedi cael eu defnyddio gan ddynion i gynyddu atyniad gyda menyw yn hoffi profi. NID yw hyn yn golygu eich bod yn dod yn bla rhyw, Fodd bynnag, ychydig o hwyl, Gall cellwair caru chwareus pethau wirioneddol boeth i fyny. Pryfocio yn ffordd wych arall i adeiladu cemeg rhywiol ar yr amod nad yw'n gor. Rwy'n unwaith dyddiedig dyn sy'n defnyddio hyn fel ei brif ffordd i ryngweithio gyda menyw. Ar y dechrau roedd yn hwyl, ond ar ôl awr neu ddwy roedd yn flinedig blaen. Hefyd, rhan o adeilad tensiwn yw cynnal eich bywyd ac annibyniaeth ei hun, hyd yn oed pan fyddwch yn syrthio i fenyw.

Osgoi Mae'r rhain yn Camgymeriadau Dating

Bod Whiney - Mae pobl sy'n cwyno yn ormodol am bethau yn eu tro o'r fath i ffwrdd. O ddifrif. Yr wyf yn sicr y gallwch chi berthnasol os ydych yn adnabod rhywun sydd gŵyn drwy'r amser. Efallai eich bod yn meddwl nad yw hynny'n chi, Fodd bynnag,, jyst gwirio i mewn i hynny. Weithiau rydym yn cwyno ac yn cwyno heb hyd yn oed sylweddoli hynny. Ydych chi'n hoffi i gwyno gyda'ch ffrindiau? A ydych yn cwyno am: y tywydd, eich gwaith, cyflwr yr economi, y gwragedd rydych dyddiad? Cyfleoedd yn cael eu, os ydych yn ei wneud gyda'ch ffrindiau, yna rydych yn ei wneud pan fyddwch yn dyddio, a gall roi menyw o ddifrif i ffwrdd. Dod yn ymwybodol o'r hyn yr ydych yn sôn amdano ar eich ddyddiadau, a'r iaith rydych yn ei ddefnyddio.

Yn dangos ansicrwydd mawr - Iawn felly rydym i gyd yn cael rhywfaint o ansicrwydd, ac nid un yr wyf am potelu i fyny emosiwn, Fodd bynnag, nid yw dyddiad cyntaf yw'r lle i leisio eich ansicrwydd ynghylch a ydych yn ddeniadol i'r rhyw arall, am fy mod yn eich sicrhau na fyddwch yn os ydych yn gwneud hynny! Efallai y bydd y fenyw od yn ei chael yn annwyl, fodd bynnag, byddai hynny'n lleiafrif difrifol. Ar gyfer rhan fwyaf o fenywod y bydd hyn yn ei gael yn ein rhedeg oer. Rwy'n unwaith dyddiedig dyn a ddechreuodd yn gofyn i mi a oeddwn yn meddwl ei fod yn ddeniadol ar y dyddiad cyntaf, a'r modd oedd yn dangos i mi ei fod yn dod o le o ansicrwydd. Ni fyddai'n ollwng. Cadwodd yn gofyn i mi, wnes i ddod o hyd iddo yn ddeniadol? Ac yna dechreuodd ddweud nad oedd unrhyw bwynt yn dyddio os nad wyf wedi dod o hyd iddo ddeniadol ac cafodd eithaf doniol am y peth. Y gwir oedd fy mod yn dal i wneud i fyny fy meddwl sut yr wyf yn teimlo (cofiwch atyniad yn gweithio'n wahanol i ni ferched) Fodd bynnag, gyda phob tro soniodd aeth fy atyniad i lawr. I bob pwrpas iddo siarad ei hun allan o gael dyddiad arall. Gweithiwch allan eich materion mewn therapi, neu yn y cartref eich pen eich hun, nid ar eich dyddiadau. Noder hefyd - ansicrwydd ac emosiynau yn wahanol!

Bitching am eich cyn - Mae hyn i mi yn un o'r troseddwyr gwaethaf a bydd yn fy rhoi i ffwrdd yn ddyn da gyflymach na siocled yn toddi ar ddiwrnod poeth. OK, felly efallai y bydd eich cyn oedd y mwyaf b * tch yn y byd i gyd, ac i'r chwith chi toredig o galon gyda phump o blant i ddod i fyny, ond nid y ferch yr ydych yn dyddio yn gwybod i chi eto. Os byddwch yn dechrau ddrwg mouthing eich cyn bydd yn ymwneud yn fwy at eich cyn nag i chi. Hefyd bydd yn poeni am y barnau a wnewch am ei. Dod fyny cyn ei gynnar yn dyddio yn unig yw ffurf gwael ac yn hollol ddiangen (yn wir yr wyf yn gwneud achos da dros beidio dod i mewn cyn eich perthynas erioed!) Yr hyn sy'n bwysig yw pwy ydych chi NAWR, gyda'r ddynes o'ch blaen.

Mae cael bwys ups hongian (mae'r rhain yn edrych fel baneri coch i ni!) - Gweler yr holl o'r uchod. Gall ups hongian hefyd gynnwys ranting am y dyddiadau ofnadwy yr ydych wedi bod ar, cwyno nad yw hi wedi galw chi oherwydd ei fod yn gwneud i chi deimlo'n ansicr, sy'n lladd ar yr holl ddyddiadau yr ydych wedi bod ar, cwyno am dalu'r bil ac ati. Mae'n amser i roi eich pants bachgen fawr ar. Weithiau gall bywyd weld annheg, ond os ydych am gael y blaen yn y gêm yn dyddio weithiau dim ond rhaid i chi ei sugno i fyny! Fel arall, bydd 'ch jyst cawl yn eich sudd eich hun. Yr wyf yn gobeithio eich bod yn dewis i fynd allan yno, gollwng y hongian-ups a dim ond mwynhau dyddio gyfer y hwyl, anrhagweladwy, ac weithiau profiad crazy gall fod yn.

Ac yn y diwedd ...

Anghofiwch yr holl o'r uchod a dim ond yn chi eich hun! - Ydw Fi 'n sylweddol ddim jyst yn dweud bod. Gall dysgu ac yn dilyn rhestrau o ganllawiau weithiau yn gwneud i chi stiff ac yn annaturiol ar eich dyddiadau. Felly, er ei bod yn wych i ddarllen cyngor a Mull dros mwyn caniatáu iddo suddo iddo, peidiwch â phoeni am ei gael yn berffaith. Cymryd pob cyngor yn dyddio fel canllaw yn hytrach na rhaid absoliwt. Rhowch gynnig pethau drosoch eich hun ac yn bennaf oll yn cofio i ddim ond ymlacio a chael hwyl!

 


Yn ôl i'r brig ↑
  • Diddorol


© Hawlfraint 2020 Dyddiad My Pet. Wedi'i wneud gyda gan 8celerate Stiwdio