Sut i Dyddiad Mae Girl Pwy Sioeau Little Hoffter

Diweddarwyd ddiwethaf: Medi. 19 2020 | 2 min yn darllen

Os ydych yn dyddio merch sy'n dangos ychydig iawn o hoffter efallai y cewch eich temtio i daflu yn y to. Efallai eich bod yn yr un i bob amser yn cychwyn cyswllt corfforol, megis cofleidio, cofleidio, neu mochyn. Tra ei bod yn barod i dderbyn eich arddangosfeydd o hoffter, mae hi'n ymddangos i fod yn anghyfforddus cychwyn ystumiau hyn ar ei phen ei hun. Os ydych wedi canfod hyn gan eich dyddiad ac mae'n poeni chi, cymryd camau nawr er mwyn osgoi tensiwn diangen yn eich perthynas.

Disgrifio Eich Teimladau

Mae'n bwysig deall na all eich cariad ddarllen eich meddwl ac efallai ddim syniad sut mae ei hymddygiad yn effeithio arnoch chi. Arbenigwr Perthynas, Dr. Karen Sherman yn pwysleisio ei bod yn bwysig dweud wrth eich cariad sut rydych yn teimlo. Efallai, ei hymddygiad unaffectionate wedi gadael i chi teimlo eu gwrthod, bell oddi wrth ei, rhwystredig, neu hyd yn oed annymunol. Beth bynnag y mae, dynnu ei neilltuo ar gyfer trafodaeth difrifol a lleisio sut mae ei gweithredoedd yn effeithio arnoch chi.

Gofynnwch am adborth

Ar ôl i chi wedi dod o ymwybyddiaeth i'r hyn eich poeni, mae'n amser i gloddio ddyfnach. Gofyn cwestiynau i helpu i nodi achos craidd ymddygiad eich gariad. Efallai ei fod wedi bod mewn perthynas blaenorol lle nad oedd ei ddyddiadau oedd angen llawer o hoffter. Ar ben hynny, os yw eich perthynas yn dal i fod yn gymharol newydd, gallai hi angen mwy o amser i gynhesu i chi a gofynion y berthynas. Unwaith y bydd y ddau ohonoch wedi tynnu sylw rhesymau posibl dros ei diffyg hoffter, Gall ffyrdd taflu syniadau y ddau ohonoch wedi diwallu eich anghenion.

Byddwch yn Yourself

Cofiwch, dylech fynegi teimladau at eich cariad mewn ffordd sy'n dod yn naturiol i chi, hyd yn oed os nad yw'n eu Ymatebaf. Yn ei erthygl "10 Nodweddion Bobl Iawn serchog", Dr. Kory Floyd yn rhestru'r manteision niferus o ddangos anwyldeb fel cael hunan-barch uwch, llai o ofn agosatrwydd, a mwy o wytnwch o straen. Yn ogystal, ymchwilwyr Andrew GULLEDGE, Michelle GULLEDGE, a dangosodd Robert Stahmann fod anwyldeb corfforol yn cynyddu'r boddhad perthynas i'r ddau bartner. Er gwaethaf diffyg eich cariad o anwyldeb, eich bod yn agored eich hun i arddangos anwyldeb yn eich galluogi i wneud y mwyaf ar ganlyniadau cadarnhaol hyn a chael gwell perthynas yn y dyfodol.

Gwneud y Penderfyniad Tough

Efallai y bydd yn dod i bwynt pan fyddwch yn sylweddoli bod, er gwaethaf ymdrechion gorau eich cariad yn, ydych yn dal yn anfodlon yn y berthynas. Dr. Sherman yn dweud bod yn ffactor pwysig yn unrhyw berthynas yn dysgu i dderbyn un gwahaniaethau gilydd. Os byddwch yn dod o hyd bod diffyg eich cariad o anwyldeb yn parhau i trafferthu chi, gall fod yn well i roi terfyn ar y berthynas gynnes ac yn dod o hyd i rywun a all gyflawni eich angen am hoffter.


Yn ôl i'r brig ↑

© Hawlfraint 2020 Dyddiad My Pet. Wedi'i wneud gyda gan 8celerate Stiwdio