Sut i Kiss mewn 5 Camau Hawdd

Diweddarwyd ddiwethaf: Hyd. 17 2020 | 2 min yn darllen

Mochyn yn weithred o agosatrwydd a phan wneud yn gywir ac â'r person cywir, gall arwain at frest-pounding, ên-gollwng hud. Er y gall hyn swnio'n fygythiol, Nid yw'n. Drwy ddilyn y canllaw hawdd cam-wrth-gam, byddwch yn fuan fod ar eich ffordd i weld tân gwyllt.

Cam 1: Cychwyn Kiss
Amseru yw popeth. Drwy ollwng awgrymiadau cynnil, gallwch gael cusanu heb ddod allan ac yn dweud ei fod. Gall cyfathrebu i gusan gynnwys: cael eu dal yn fyr yn edrych ar wefusau eich dyddiad yn, ychydig yn gwario eich gwefusau eich hun, gwenu gyda gwefus achlysurol cnoi wrth i chi syllu i mewn i lygaid eich dyddiad yn, neu wneud eich ceg kissable gyda sglein gwefus / ffon dyn a Minty anadl ffres. Wrth gwrs, unwaith y byddwch wedi bod gyda'ch partner am gyfnod, Bydd arwyddion a theimladau eraill yn eich helpu i wybod pan fydd yr amser iawn yw i cusanu nhw.

Cam 2: Gosod y Hwyliau
Pwyso i mewn am gusan yn oed sexier pan fydd canmoliaeth yn cael ei roi. Dweud “ydych mor brydferth / golygus” mewn ffordd agos atoch helpu amp i fyny 'r angerdd. Drwy ostwng y cyfaint a thôn eich llais wrth i chi cloi llygaid yn dweud eich dyddiad bod gennych deimladau dwfn ar eu cyfer tra hefyd yn eu denu i symud yn agosach atoch chi.

Cam 3: Torri'r Mochyn Rhwystr
P'un a yw hyn yn eich gusan cyntaf, gusan cyntaf gyda phartner newydd, neu os ydych yn ychydig yn nerfus am mochyn, torri'r rhwystr mochyn nid yn unig yn helpu i dawelu nerfau rhai, ond bydd yn dangos eich bwriadau rhamantus. Yn hytrach na mynd i mewn ar gyfer y gusan mawr, bwyso i mewn am hug a chusan foch eich dyddiad yn. Yr allwedd i hyn yw cam lleoliad. Gwnewch eich teimladau a'ch bwriadau clir drwy osod y gusan agos at y glust neu'r geg tra'n lingering am ychydig eiliadau. Sibrwd rhywbeth fflyrti yn eu clust tra bod eich gwefusau lechu yn ffordd arall o helpu i dorri'r rhwystr mochyn.

Cam 4: Mynd i mewn ar gyfer y Kiss
Cadwch y syml gusan. Gall gormod o angerdd yn y gusan cyntaf fod yn eu tro-off. Gyda eich gwefusau parted dawel, naill ai plannu cusan syml neu gloi ysgafn wefusau gyda'ch dyddiad. Yn y cam, mae hefyd yn bwysig i ddilyn eich dyddiadau arwain. Talwch sylw i sut mae eich dyddiad yn ymateb ac yn symud yn ystod y gusan. Os byddant yn pwyso i mewn neu lechu, efallai y byddwch yn gallu symud i mewn i gusan angerddol mwy. Os nad yw, terfyn ar y gusan drwy dynnu nôl, agor eich llygaid i wneud cyswllt llygaid, ac yn gwenu.

Cam 5: Bliss Ôl-Kiss
Mae hyn yn y cam mis mêl yn y broses mochyn. Os ydych yn mwynhau y gusan ddangos eich partner drwy daliad llaw a gwenu. Os ydych yn mynd i fochyn parhaus, gwnewch yn siwr i gadw eich cyswllt corfforol. Gallwch hefyd newid eich steil mochyn trwy ongl o ddull, cyflymder a hyd y gusan, cusan chadernid a dwyster, a lleoli gwefus. Os ydych yn gwneud cusanu am gyfnod, yn syml syllu i mewn i lygaid ei gilydd a mwynhau hyn o bryd.

Er bod hyn yn gobeithio y cyntaf o lawer o cusanau i chi a'ch dyddiad, mae'n bwysig ymhyfrydu yn y teimladau o hyn o bryd. Gadewch i'r pefrio twinkle yn eich llygaid, cadw gwenu, ac yn rhoi i mewn i'r “eich bod ar ben y byd” teimlad.


Yn ôl i'r brig ↑
  • Diddorol


© Hawlfraint 2020 Dyddiad My Pet. Wedi'i wneud gyda gan 8celerate Stiwdio