Canllaw Instant Checkmate I Adnabod Fake daters Ar-lein

Diweddarwyd ddiwethaf: Hyd. 28 2020 | 3 min yn darllen

Weithiau maen nhw'n jyst yn gobeithio am sylw. Weithiau maen nhw'n newyddiadurwyr yn ceisio gwneud pwynt. Ac weithiau maent dim ond eisiau sgam chi. Beth bynnag yw eu cymhelliant yn, darn sylweddol o broffil dyddio ar-lein yn gyflawn nwyddau ffug - proffiliau ffuglennol gynlluniwyd i twyllo daters-lein yn onest. Ac os nad ydych yn cadw llygad allan, gallech fod y dioddefwr nesaf.

Mae'r arfer cysgodol, trosleisio'r fel catfishing, amser yn gwastraffu pobl ac arian bob dydd. Er bod y mwyafrif llethol o daters-lein yn bobl wych, mae yna ychydig o wyau drwg i maes 'na. Yn ffodus, sgamwyr ar-lein yn tueddu i beidio â bod yn y cyllyll sharpest yn y drôr, fel eu bod fel arfer yn gwneud blunders syml sy'n domen oddi ar eu ystryw. Os ydych am sicrhau bod eich dyddiad nesaf yw y fargen go iawn, cadwch yr awgrymiadau syml mewn cof yn ystod eich taith ar-lein tuag rhamant.

1) Rhedeg A Delwedd Chwilio Reverse

Mae cyfrif ffug hefyd yn golygu lluniau ffug. Pan fydd swindlers ar-lein adeiladu proffil ar-lein ffug, Fel arfer, byddant yn cydio lluniau maent yn ei chael oddi ar y Rhyngrwyd. Yn benodol, y rhai y maent yn dod o hyd ar ôl iddynt google "guy poeth" neu "ferch poeth." Byddant yn hyd yn oed yn llwytho headshots o safleoedd modelu i wneud eu proffil fel hudolus ag y bo modd. Peidiwch â chael eich twyllo. Ffordd hawdd i weld a yw eu llun-lein yn ddyblyg yw drwy redeg Google chwilio delwedd cefn. Os yw eu llun proffil yn cael ei plastro ar hyd a lled y Rhyngrwyd, neu os yw'r llun yn amlwg yn perthyn i rywun arall, byddwch yn gwybod eich bod wedi got a catfisher ar eich dwylo.

2) Edrychwch Ar gyfer Ofnadwy English

Os yw eu proffil yn gwneud yn ymddangos iddynt fel y cawsant eu geni a'u magu yn y gwladwriaethau, ond mae eu gramadeg swnio fel rhywun sydd yn unig yw dysgu'r iaith, hynny yw baner goch enfawr. Sgamwyr dyddio ar-lein yn aml dramor. Byddant yn dweud eu bod mor Americanaidd fel Mount Rushmore, ond mewn gwirionedd maent yn jyst yn dweud bod er mwyn cymryd arian Americanaidd. Os yw eich Paramour ar-lein yn gyson yn gwneud sillafu a gramadeg camgymeriadau na fyddai'n hedfan mewn ystafell ddosbarth 3ydd gradd, gallai olygu eu bod yn scammer dramor.

3) A oes Mae Gwirio Cefndir Ar-lein

Cofnodion cyhoeddus ar gael i bawb sydd am eu gweld. Felly, os yw'r person a gysylltodd â chi ar-lein ei eni yn yr Unol Daleithiau, Dylai fod ganddynt ffeil gofnodion cyhoeddus. Chwilio eu henw, ynghyd â'u cyflwr, mewn chwilio cofnodion cyhoeddus ar-lein. Os bydd unrhyw beth yn dod i fyny, mae hynny'n arwydd nad ydynt yn bod yn gwbl onest gyda chi.

4) Gwyliwch Allan Ar gyfer Gweithredwyr Cyflym

Os bydd rhywun ar-lein am neidio i'r "Dod i'ch adnabod" ac yn mynd yn syth i mewn i'r "Soulmates am oes" cam o'r berthynas, Efallai na fydd oherwydd eu bod yn rhamantus angerddol. Gallai fod oherwydd eu bod yn fwy o ddiddordeb yn eich waled na'ch calon. Gan fod sgamwyr ar-lein yn cael eu cymell i ennill eich serchiadau cyn gynted ag y bo modd, byddant yn symud yn gyflym super. Yn amheus yn gyflym. Os ydych yn dal mewn rhamant ar-lein corwynt, cymryd eiliad i arafu a gwirio dwbl bod popeth y maent yn ei ddweud yn wir.

5) Weld a ydynt yn unig Eisiau Sgwrs Ar-lein

Ydy 100% o gyfathrebu a wneir drwy e-bost a thestun? Gallai gwrthod ffonio neu gyfarfod wyneb yn wyneb yn dangos mwy na swildod eithafol. Gallai olygu nad ydynt eisiau rhoi unrhyw beth i chi i amau ​​eu celwyddau. Mae tryloywder yn allweddol i berthynas dda. Os na allant gyfathrebu agored gyda chi, cymryd hynny fel arwydd nad oes ganddynt ddiddordeb mewn chi o gwbl.

Yn olaf, os ydych wedi bod yn twyllo gan scammer ar-lein ac maen nhw wedi i chi swindled allan o unrhyw arian, roi gwybod i'r llywodraeth ffederal Rhyngrwyd Center Cwyn Trosedd. Gallai fod yn ychydig yn embaras i gyfaddef eich bod wedi cael eich twyllo, ond bydd adrodd yn helpu i atal pobl eraill rhag cael scammed.

 


Yn ôl i'r brig ↑

© Hawlfraint 2020 Dyddiad My Pet. Wedi'i wneud gyda gan 8celerate Stiwdio