Gwneud Synnwyr o Dating a Pherthnasoedd

Diweddarwyd ddiwethaf: Mai. 24 2020 | 2 min yn darllen

Dating yn un o'r pethau hynny fod bron pob person dulliau gydag o leiaf rhywfaint o ymdeimlad o arswyd ar ryw adeg neu'i gilydd. Wedi'r cyfan, delio â pherthynas yn gymhleth ac weithiau mae bron yn amhosibl i chyfrif i maes sut beth yw bod y person arall yn cael ei wir yn edrych am. Mae pobl sy'n cael eu hunain ei chael yn anodd yn y berthynas yn aml yn teimlo y bydd yn mynd ar fwy o ddyddiadau yn rhoi mwy o opsiynau iddyn nhw, dim ond i ddarganfod eu hunain yn cael trafferth gyda materion yn hyd yn oed yn fwy cymhleth o ganlyniad i'w hymdrechion cynyddol.

Mae nifer o resymau fod hyn yn digwydd, yn amrywio o anallu i gyfathrebu'n effeithiol at y ffaith bod pobl weithiau'n am i bethau hollol wahanol gan eu perthnasau. Y newyddion da yw nad oes yn rhaid o reidrwydd iddo fod hyn yn anodd.

Un o'r ffyrdd i fynd â'r ofn a'r arswyd allan o ddyddio yw cadw popeth ysgafn yn y dechrau. Nid oes angen i fod yn ofnus neu'n ofnadwy am ddyddiad cyntaf oherwydd ei bod yn union hynny, dyddiad cyntaf. Nid oes angen i fod i fod yn ail ddyddiad os na fydd pethau'n mynd yn dda. Dylai dyddiad cyntaf yn edrych arno fel cyfle i gael sgwrs agored ac yn onest gyda unigolyn arall, er mwyn cael gwybod mwy am y person hwnnw ac yn ei dro, caniatáu i unigolyn hwnnw i gael gwybod mwy amdanoch chi.

Yr unig beth y mae pobl yn ymddangos i bwysleisio mwy am na mynd ar ddyddiad cyntaf yn mynd y dyddiad cyntaf. Mae rhai pobl yn ymddangos i gael unrhyw drafferth o gwbl hyd yn mynd ar ôl dyddiad. Mae eraill yn ei chael yn hynod anodd. Mewn achosion fel hyn, gall fod yn ddefnyddiol i ddefnyddio gwefan dyddio neu i gymryd rhan mewn digwyddiadau sy'n cael eu anelu tuag at helpu pobl i ddod o hyd i ddyddiad. Nid yw unigolion eraill, o reidrwydd, yn gyfforddus gyda dyddiadau sydd wedi cael eu drefnwyd ymlaen llaw yn ei hanfod ac yn dod o hyd i ddulliau unigryw i sicrhau y byddant yn cael dyddiad mewn ffordd fwy traddodiadol. Credwch neu beidio, un o'r llefydd mwyaf i gael ofynnir allan ar ddyddiad ar y parc ci.

Mae yna rywbeth am fod yn berchen ar gi sy'n torri'r garw. Mae'n haws siarad â rhywun am eu hanifail anwes nag yw hi i siarad am rai pethau eraill. Mae'n rhoi cyfle i ddweud rhywbeth i'r person hwnnw pan fyddwch ni fyddai yn debygol wedi dweud unrhyw beth o gwbl oeddech chi wedi bod mewn sefyllfa arall i chi. Pan fydd yr holl bethau yn cael eu hystyried, ei fod yn syndod bod y parc ci yn lle mor boblogaidd i gael eu denu i rywun. Mae'n rhoi rhywbeth i siarad amdanoch chi ac yn eich bod yn gwybod os ydych yn cael eu gofyn allan ar ddyddiad gan unigolyn sydd wedi eu hanifail anwes yno fod y ddau ohonoch eisoes yn cael o leiaf un peth yn gyffredin.

Y pwynt yw y bydd eich dull o ddyddio yn y pen draw yn cael eu clymu i eich personoliaeth a'r ffordd y byddwch yn penderfynu i drin pethau yn gyffredinol. Bydd hynny'n eich helpu i benderfynu sut i gael y dyddiad cyntaf. Ar ôl i chi gyrraedd yno, y peth pwysicaf i'w gofio yw cadw'r golau sgwrs a gadael iddo fynd â chi ble bynnag y gall gymryd i chi. Oherwydd efallai y bydd yn fod y person iawn i chi ar y diwedd.


Yn ôl i'r brig ↑
  • Diddorol


© Hawlfraint 2020 Dyddiad My Pet. Wedi'i wneud gyda gan 8celerate Stiwdio