Ar-lein Pynciau Sgwrs Dating am 100% Llwyddiant

Diweddarwyd ddiwethaf: Mai. 28 2020 | 2 min yn darllen

Mae'r degawd diwethaf wedi gweld llawer o ddynion a merched beth bynnag yw eu hoedran troi at dyddio ar-lein. Yn ôl ymchwil a gynhaliwyd ym mis Gorffennaf, 2014, y wlad erbyn hyn mae 41,250,000 pobl sydd wedi rhoi cynnig dyddio ar-lein ar ryw adeg yn eu bywydau.

O ystyried y boblogaeth bresennol yr Unol Daleithiau yn 361.1 miliwn, gellir dweud bod y cysyniad o dyddio ar-lein llwyddo i woo mwy na 11% pobl yn y wlad. Felly, yr hyn y mae y rhain 11% pobl yn siarad am pan fyddant yn cwrdd â'u cymar potensial ar-lein?

Mae'r sgwrs mewn gwirionedd yn dechrau lawer cyn i bobl gwrdd â'i gilydd ar safle yn dyddio ar-lein. I gynyddu eich siawns o gael y partner cywir, mae'n rhaid i chi fod â phroffil perffaith, proffil sy'n siarad drosoch eich hun. Dylai gario teitl lladdwr, eich lluniau gorau a rhywfaint o wybodaeth i chi am i bobl wybod cyn mewn gwirionedd yn dangos diddordeb mewn cael sgwrs gyda chi. Os oes gennych broffil perffaith, Bydd eich siawns i gwrdd person perffaith ar-lein fod yn llawer uwch.

Nawr eich bod wedi cael edmygwyr i siarad â'r cwestiwn yw beth y mae'r pynciau gorau i sgwrsio ar eu. Dyma rai awgrymiadau ar bynciau sgwrs dyddio ar-lein.

Canmoliaeth

Mae yna ychydig nad ydynt yn hoffi ganmoliaeth. Felly, gallwch ddechrau sgwrs drwy ganmol y person arall. Y ffordd ddelfrydol yw dechrau drwy ganmol y dewisiadau a wneir ganddo / ganddi. Er enghraifft, gallwch ganmol ddewis y person o fwyd, blas o gerddoriaeth, ac ati. Bydd hyn yn gwneud eich partner posibl yn deall eich bod wedi rhoi mewn gwirionedd mewn llawer o ymdrech i ddarllen drwy ei / proffil hi.

Diddordebau a rennir

Bydd Darllen proffil dyddio ar-lein o unigolyn hefyd yn caniatáu i chi wybod am bynciau ef / hi yn ddiddordeb mewn. Oddi wrthynt, ddewis y pynciau sydd hefyd o ddiddordeb i chi ac wrth i'r sgwrs symud ymlaen, dechrau siarad arnynt. Bydd hyn yn gwneud y sgwrs yn fwy diddorol ar gyfer y ddau barti. Os nad ydych yn rhannu unrhyw log gyda pherson penodol, yn ôl pob tebyg ef / hi yw'r person iawn hyd yn hyn.

Bywyd yn ei gyfanrwydd

Wrth i chi ddechrau teimlo'n gyfforddus yn sgwrsio gyda'r person, gallwch ddechrau trafod am fywyd. Gall fod sgyrsiau ar bethau yr ydych wedi ei wneud mewn bywyd, eich nodau mewn bywyd, math o blentyndod oedd gennych, ac yn y blaen. Yn araf gan fod y person arall yn dechrau ymateb trwy rannu straeon am ei f / bywyd, fe welwch y sgwrs dod yn fwy ac yn fwy diddorol. Yn ddelfrydol, Ni ddylech ddechrau siarad am berthnasoedd yn y gorffennol yn ystod y cyntaf sgwrsio gennych chi; Dylai pynciau o'r fath yn cael eu trafod unwaith y bydd y ddau ohonoch yn dechrau deall ei gilydd yn dda.

Joke

Roedd y rhan fwyaf o'r daters-lein wrth eu bodd yn cwrdd â phobl sy'n gallu gwneud iddyn nhw chwerthin; mae hyn yn sefyll wir waeth beth yw rhyw y maent yn perthyn i. Felly, rhannu ychydig ffraeth un-leinin a jôcs yn ffordd wych o wneud y sgwrs yn fwy amsugno. Peidiwch byth â cheisio bod yn cawslyd gyda'ch hiwmor, a hefyd yn osgoi gwneud hwyl am y person rydych yn sgwrsio gyda.

Ar-lein dyddio sgwrs bynciau yn tueddu i amrywio yn dibynnu ar y blas, cefndir addysgol ac oedran y bobl. Felly, wrth ddewis pwnc y sgwrs yn ystod ddyddiad ar-lein rhaid i chi gadw ffactorau hyn mewn cof.


Yn ôl i'r brig ↑
  • Diddorol


© Hawlfraint 2020 Dyddiad My Pet. Wedi'i wneud gyda gan 8celerate Stiwdio