Gwyliwch rhag Dod yn Ar-lein Dater Proffesiynol

Diweddarwyd ddiwethaf: Mai. 29 2020 | 3 min yn darllen

Bob blwyddyn, cannoedd o filoedd o bobl ddod o hyd i'w 'yn cyd-fynd yn berffaith’ drwy wasanaethau dyddio ar-lein. A phob blwyddyn mae cannoedd o filoedd yn fwy dod hannog i beidio â eu profiadau. Un o'r ffactorau sy'n cyfrannu at y rhai sydd â phroblemau gyda dyddio ar-lein yw ymddangosiad y 'Dater ar-lein proffesiynol', term a fathwyd gan Cylchgrawn Dating Ar-lein i ddisgrifio rhywun sy'n gweithredu o ddifrif am ddod o hyd i rywun, ond heb y bwriad o gymryd unrhyw ddyddiad neu berthynas 'rhy ddifrifol’ oherwydd bod y gêm nesaf 'fod yn well.’

Mae Dater ar-lein proffesiynol fel arfer yn meddu ar dri neu fwy o'r arferion canlynol:

> Cyfathrebu gyda mwy na chwech o bobl ar yr un pryd.

> Aelod o dri neu fwy o wasanaethau ar-lein dyddio ar yr un pryd.

> Relists proffil o fewn 24 oriau o breakup perthynas.

> Yn gadael i nifer o gyfathrebu yn unig 'yn dod i ben’ er mwyn rhoi amser i mewn i gyfathrebu newydd.

> Gwiriadau negeseuon a gwasanaethau dyddio sawl gwaith y dydd.

> Bob amser yn credu bod y gêm nesaf 'fod yn well'.

> Sawl gwaith y bydd y flwyddyn yn cael mwy nag un dyddiad, gyda gwahanol bobl, a sefydlwyd yn yr wythnos.

> Ar yr arwydd cyntaf o drwbl mewn perthynas posibl, yn gadael i bethau dorri i ffwrdd i ddychwelyd i'r dyddio ar-lein.

> Efallai cuddio proffil, ond nid yw'n dileu ei, wrth dyddio raddol un person.

> Wrth ddychwelyd o ddyddiad, unwaith yn gwirio bost ar gyfer negeseuon newydd gan eraill.

Yn gyffredinol, nad yw person yn ymwybodol dweud 'Rwyf am i ddod yn Dater ar-lein proffesiynol’ Yna ddilyn fel nod bywyd. Mae'n rhywbeth sy'n datblygu o ganlyniad i brofiadau dyddio ar-lein y person. Mae ef / hi yn gweld sut mae 'hawdd’ mae'n cael dyddiad newydd ac yn cael ei gyflwyno i wynebau newydd bron bob dydd. Cyn i'r person yn gwybod ei fod, ef / hi yn cyfathrebu â hanner dwsin (neu fwy) pobl ar yr un pryd. Pan fydd dyddiad wedi ei drefnu gyda un person yno chwech o ragolygon yn aros yn Inbox y person yn dal i fod pan fydd ef / hi yn dychwelyd o'r dyddiad. Mae hyn yn, yn ei dro, yn dechrau datblygu meddylfryd isymwybod y gall y person nesaf fod yn 'well,’ felly mae'n haws i adael perthynas neu brofiad dyddio ar yr arwydd cyntaf o drwbl yn hytrach na gweithio drwy problemau hynny.

Bydd Dater ar-lein proffesiynol yn gyffredinol yn cuddio proffil yn erbyn ei dileu wrth fynd i mewn i berthynas dyddio unigryw. Isymwybodol, nad yw'r person yn wirioneddol yn rhoi ei 100% at y berthynas oherwydd eu bod wedi llunio llwybr dianc yn hawdd yn ôl i blaned o ddyddiadau.

Daters lein Proffesiynol, heb sylweddoli hynny, yn cael effaith negyddol ar y bobl y maent yn dod i gysylltiad â nhw yn ystod eu teithiau. Er enghraifft,, gall Dater ar-lein proffesiynol yn ysgrifennu saith o bobl ar yr un pryd, pan fydd gobaith diddorol newydd arall yn dangos i fyny. Yn eu tro, y Dater ar-lein proffesiynol caniatáu i gyfathrebu gydag un (neu fwy) o'r saith o bobl eraill i roi'r gorau i sydyn, gan adael y person hwnnw, heb atebion ac yn rhyfeddu, 'Lle y gwnaeth ef / hi yn diflannu i?’ Y broblem arall daters-lein proffesiynol yn dod i dyddio ar-lein yw eu diffyg ymrwymiad gwirioneddol. Efallai y bydd ganddynt dri, pedwar neu hyd yn oed mwy berthynas y flwyddyn. Mae'r berthynas yn gyffredinol byrhoedlog ac mae'r Dater ar-lein proffesiynol wedi dyddiad newydd trefnu (gyda rhywun newydd ef / hi gwrdd ar-lein) o fewn sawl diwrnod o breakup.

Mae person sy'n meddu ar dri neu fwy o nodweddion o Dater ar-lein proffesiynol efallai nad ydych am i gyfaddef ei fod ef / hi yn Dater ar-lein proffesiynol, ond mae gwneud hynny yw'r cam cyntaf i ddatrys y broblem. Camau eraill i ddatrys y broblem yn:

> Hollol dileu eich proffil(s) wrth fynd i mewn i berthynas. Does dim edrych yn ôl, Dim ond ymlaen.

> Ymrwymo eich hun i eich perthynas gyda phenderfyniad cadarn i weithio drwy'r problemau. Gan weithio drwy faterion mewn perthynas yn beth sy'n helpu pobl i dyfu. Nid yw rhedeg i ffwrdd yw'r ateb.

> Os byddwch yn rhoi'r gorau cyfathrebu â rhywun, peidiwch â gwneud hynny twrci oer. O leiaf anfon y person hwnnw nodyn cwrtais fel ei fod / ei bod yn gwybod pam. Bydd y sawl parchu mwy wrthych am hyn.

> Dod o hyd i un gwasanaeth dyddio ar-lein yr ydych yn hoffi ac yn glynu ag ef. Nid yw hyn yn gêm i weld faint o bobl newydd gallwch gyfathrebu â. Mae gan bob person yr ydych yn cyfathrebu ag yn berson go iawn gyda theimladau go iawn. Peidiwch â'u arwain ar.

> Dim ond yn cyfathrebu gyda nifer fach o bobl ar y tro.

> Peidiwch â disgyn i'r meddylfryd o 'gallai un nesaf fod yn well.’ Yn lle hynny, canolbwyntio ar y person yr ydych yn cael eu gyda ac yn gwybod eu bod yn 'y gorau'. Yna, gwneud iddo weithio.

Daters-lein proffesiynol brifo llawer o bobl yn anfwriadol yn ystod eu 'antur'. Ond efallai beth sy'n waeth yw bod daters-lein proffesiynol yn brifo eu hunain oherwydd eu bod byth yn dysgu sut i weithio drwy faterion berthynas sy'n cynhyrchu llwyddiant perthynas tymor hir. Yn ffodus, gyda phenderfyniad, Gall daters-lein proffesiynol yn newid a phan fyddant yn rhoi'r un ffocws dwys ar berthynas (fel y gwnaethant gyda dyddio ar-lein) yna bydd y berthynas yn gyffredinol yn troi i mewn i brofiad anhygoel a hir-barhaol. Ac sy'n cynhyrchu llwyddiant arall gan ddau o bobl a gyfarfu ar-lein.


Yn ôl i'r brig ↑
  • Diddorol


© Hawlfraint 2020 Dyddiad My Pet. Wedi'i wneud gyda gan 8celerate Stiwdio