5 Syniadau i Adfywio Rhamant

Diweddarwyd ddiwethaf: Gorffennaf. 02 2020 | 3 min yn darllen

Perthynas newydd bob amser yn gyffrous, hwyl, ac yn angerddol. Eto i gyd brofiad llawer o pylu o ramant ac angerdd wrth i amser fynd yn ei flaen. Os gwelwch yr arwyddion yn ddigon cynnar, Yna dyma bum bethau y gallwch eu gwneud i roi bywyd newydd i'r rhamant ac adfywio hwnnw wreichionen:

1. Nodiadau Secret

Ceisiwch adael nodiadau cariad bach mewn mannau annisgwyl ar gyfer eich partner i ddod o hyd ar adegau hap drwy gydol ei diwrnod. Galwch heibio neges mewn briefcase eich partner cyn iddynt pen allan i waith, bydd yn bywiogi eu diwrnod gwaith ac yn gwneud iddynt edrych ymlaen at eich gweld ar ôl gwaith. Rhowch llythyr caru byr yn eu bagiau cyn iddynt adael am daith, adael iddynt wybod y byddwch yn eu colli ac yn methu aros nes eu bod yn dychwelyd adref. Ysgrifennwch 'Rwyf wrth fy modd i chi’ neu dynnu galon yn stêm ar y drych ystafell ymolchi am y tro nesaf eich partner yn cymryd cawod. Pin nodyn i'r sgrin wynt eich hoff un ar car ar gyfer y tro nesaf y mae'n rhaid iddynt redeg neges.

Gall Mynd yr ail filltir drwy gynnil atgoffa eich arwyddocaol eraill pam eu bod yn bwysig i chi fod yn help mawr wrth geisio ail-adeiladu ramant yn eich perthynas. Byddwch nid yn unig yn gadael i'r person arall yn gwybod eich bod yn meddwl amdanyn nhw, ond byddwch yn aros yn eu meddyliau drwy gydol y dydd yn ogystal.

2. Cael Mwy Corfforol

Cofiwch ddechrau eich perthynas? Tebygolrwydd yw eich bod chi a'ch partner i gyd dros ei gilydd, dal dwylo ar bob achlysur, gan ddweud hir, ffarwelio angerddol ar ddiwedd dyddiad, a gofleidio ei gilydd ar bob cyfle. Revive yr hen ddyddiau drwy gael mwy serchog gyda'ch partner. Estyn allan ac yn dal dwylo gyda'ch partner wrth i chi gerdded i lawr y stryd, footsies chwarae o dan y bwrdd yn y cinio, a rhoi eich hoff un yn nos da gusan hir ar ddiwedd eich dyddiadau.
Gall mynd yn fwy corfforol yn sicr yn helpu i adfywio rhamant sydd wedi bod yn lleihau. Cyfleoedd yn, Bydd eich partner yn codi ar eich signalau ac yn ymateb yn eu tro gydag anwyldeb a rhamant.

3. Ewch ar daith Ar gyfer Two

Mae'n hawdd iawn i adael i fywyd pob dydd gael yn y ffordd o berthynas rhamantus. Weithiau byddwch yn onest yn teimlo fel nad oes gennych amser i ramant. Ffordd wych o ddianc rhag popeth ac yn canolbwyntio ar ailadeiladu eich bod perthynas yn drwy gymryd taith gyda'i gilydd. Cynlluniwch yn ystod y gwyliau neu benwythnos getaway (yn dibynnu ar faint o amser sydd gennych i'w sbario) sy'n cynnwys llawer o amser ymlacio preifat ac un ar un rhyngweithiad. Efallai y bydd penwythnos mewn sba neu wythnos ar ynys drofannol yn y gamp.
Os yw bywyd bob dydd yn tynnu sylw chi i ffwrdd oddi wrth eich partner, ddianc rhag y gwrthdyniadau trwy llythrennol dianc rhag popeth. Gall wneud eich perthynas fyd o dda ac ymlacio y ddau ohonoch. Byddwch yn treulio amser yn canolbwyntio ar ei gilydd, Nid yw canolbwyntio ar waith, ysgol, neu faterion teuluol.

4. Rhowch Rhodd

Cofiwch, dim ond oherwydd eich bod wedi wedi'u dal eich guy neu ferch, nid yw'n golygu y gallwch roi'r gorau i wooing ef neu hi. Mae angen romanced barhaus mewn perthynas, er mwyn teimlo eu caru a ddymunir Mae rhai dynion a merched. Gwnewch eich partner yn cofio eich dyddiau carwriaeth drwy roi rhodd o werthfawrogiad iddo ef neu hi. Nid oes rhaid i anrhegion i fod yn gymhleth os nad oes gennych gyllideb ar ei gyfer. Cododd Mae siocled, yn trinket ychydig bach, neu CD a wneir o'ch hoff ganeuon cariad yn gallu ei wneud 'r castia.
Wrth gwrs perthynas gref mynd y tu hwnt eitemau materol ac anrhegion, ond, os rhamant yw'r hyn yr ydych yn chwilio i ail-adeiladu, Efallai y rhodd fod yr hyn y mae angen i chi gael teimladau Dyfi Lovey rhai sy'n llifo eto. Peidiwch ag aros nes bydd pen-blwydd neu ben-blwydd naill ai. Anrheg am ddim rheswm amlwg pecynnau mwy o effaith nag anrheg disgwyliedig.

5. Dechreuwch Dating Eto

A oes Ddim yn, Nid wyf yn golygu mynd allan a dod o hyd i rywun newydd. Yr wyf yn golygu, cymryd eich un annwyl allan ar ddyddiadau eto. Cyplau sydd wedi bod mewn perthynas am amser hir iawn, yn enwedig y rhai sy'n byw gyda'i gilydd, yn aml yn anghofio am sut y gall dyddiadau hwyl fod yn. Byddant yn mynd i mewn i rigol o wneud eu peth arferol ñ mynd allan i'w bwyty nodweddiadol ar gyfer cinio, rhentu ffilmiau, neu fynd allan am ñ hufen iâ, ond nid ydynt yn amcangyfrif rhy isel grym ddyddiad gwirioneddol wrth geisio aildanio rhamant.
Yn y dechrau y berthynas, llawer o gyplau yn mwynhau mynd allan a gwneud pethau newydd ynghyd. Mae'n hwyl ac yn gyffrous i fynd ar ddyddiadau i lefydd nad ydych wedi bod gyda'i gilydd. Ceisiwch wneud hyn eto. Nid yn unig y bydd yn mynd ar ddyddiadau i leoedd newydd ac ar weithgareddau hwyliog gyda'i gilydd yn helpu i ailadeiladu rhamant, bydd hefyd yn helpu i greu adegau cofiadwy newydd at ei gilydd i hel atgofion am nes ymlaen.
Cofiwch, Mae angen meithrin yn barhaus ac yn derbyn sylw er mwyn cadw rhamant yn fyw ac yn ffyniannus perthynas. Gall y rhain pum awgrymiadau eich helpu i sbarduno teimladau rhamantus hynny eto, ond sylw parhaus i'ch partner a bod yn ymwybodol o statws eich perthynas ar unrhyw adeg benodol yn angenrheidiol er mwyn cadw'r teimladau cynnes rhai sy'n llosgi tu mewn chi a'ch partner.


Yn ôl i'r brig ↑
  • Diddorol


© Hawlfraint 2020 Dyddiad My Pet. Wedi'i wneud gyda gan 8celerate Stiwdio