Secret o Kiss Fawr

Diweddarwyd ddiwethaf: Medi. 23 2020 | 2 min yn darllen

Cusanu yn hwyl a phan fydd yn cael ei wneud yn iawn, Bydd gwreichion hedfan a byddwch yn gadael eich fud partner. Ond sut ydych chi'n mynd â'ch mochyn i'r lefel nesaf? Isod, rydym wedi dadorchuddio cyfrinachau gusan mawr.

Secret #1: Hudo
Gymryd yr amser i canfod cyn gwefusau cloi yn helpu i adeiladu i fyny 'r disgwyliad. Boed yn dal dwylo, caressing, neu cefnau rhwbio, cyswllt corfforol hwn cyn y gusan ei hun yn gyfrinach a fydd yn helpu dwysáu'r angerdd a rennir ynghyd â dyfnhau eich cysylltiad.

Secret #2: Ymlaciwch
Mochyn, hyd yn oed os ydych chi wedi cusanu gant o weithiau, Gall fod yn rheseli nerf yn eithaf. Yr hyn sy'n allweddol yw i ymlacio. Cofiwch i anadlu dwfn, leddfu eich meddwl, ac yn credu yn eich hun.

Secret #3: Gwefusau
Gwnewch bethau gyda'ch gwefusau ar wahân mochyn. Bydd sugno neu'n cnoi eich partneriaid gwefusau ysgafn gofalwch eich bod yn gyrru eu crazy gyda tyndra rhywiol. Techneg sy'n canolbwyntio ar y gwefusau arall yw i redeg flaen eich tafod yn ysgafn dros eu gwefusau. Pan fydd eich mochyn yn codi, amrywio'r pwysau a chyflymder y cusanau yn helpu i greu cyffro gan na fydd eich partner yn gwybod beth sy'n dod nesaf.

Secret #4: Clustiau, Trwyn, Llygaid, a Gwddf
Er y mochyn yn canolbwyntio fel arfer o amgylch gwefusau nad dyna'r unig le y dylech ganolbwyntio ar. Cusanu eich partneriaid clustiau, gwirio, trwyn, ac amrannau i gyd yn helpu i droi chusan cyffredin i mewn i wynfyd rhamantus. Os ydych am i gamu i fyny hollt, ceisiwch chwareus cnoi eu earlobe a'r gwddf. Pryfocio hyn smotiau penodol creu teimladau a theimladau newydd a fydd yn ychwanegu at y angerdd a dwyster eich gusan sydd ar fin digwydd.

Secret #5: Emosiwn
Er y gall y cyfrinachau uchod helpu i droi unrhyw un i mewn i kisser mawr, y gyfrinach mwyaf oll yn gorwedd yn eich cyflwr emosiynol a chysylltiad i'ch partner. Er mwyn gweld tân gwyllt tra'n mochyn, rhaid i'ch eneidiau i siarad â'i gilydd. Drwy rannu straeon personol ac atgofion, ofnau ac uchelgeisiol, a gadael eich gwir emosiynau yn dangos i gyd yn ffyrdd i gymryd eich perthynas i lefel ddyfnach. Er bod hyn newydd, Bydd cyflwr emosiynol yn eich gwneud yn agored i niwed, mae hwn yn un risg a fydd yn werth yr ymdrech.

Mochyn yn ffordd wych o ddangos eich rhywun arbennig yn union faint y maent yn ei olygu i chi. Gyda'r cyfrinachau hyn, Gall y weithred personol drawsnewid eich perthynas i mewn i'r cysylltiad dwfn chi awydd.


Yn ôl i'r brig ↑

© Hawlfraint 2020 Dyddiad My Pet. Wedi'i wneud gyda gan 8celerate Stiwdio