Ystyr i Kiss

Diweddarwyd ddiwethaf: Tachwedd. 21 2020 | 2 min yn darllen

Mae ystyr gusan? Y cwestiwn miliwn doler mewn perthynas. Yr wyf yn meddwl mae angen i chi ei roi yng nghyd-destun y berthynas ydych mewn a'r person yr ydych yn y berthynas â. Os ydych mewn perthynas sefydlog o'i gymharu â'r berthynas newydd y gall ystyr ychydig yn wahanol yn amlwg, ond mae'r bersonoliaeth y person rydych yn â lawer i'w wneud â'r hyn y mae'n ei olygu iddyn nhw hefyd. Gadewch i ni gael golwg ar y gwahanol ystyron y gogoneddus, neu ddim mor ogoneddus, cusan.

Yr Hen Rhamantaidd

Os yw eich cariad yw'r rhamantus, Math cyffyrddol, yna byddwch yn hapus iawn eu showered mewn cusanau! Mae'r hen rhamantus yn cymryd cariad o ddifrif a bydd eu cusanau cael eu llenwi â chynhesrwydd, angerdd a chariad. Embrace ond gwnewch yn siwr i ddangos iddynt hoffter diderfyn yn ôl. Gwneud yr ymdrech i hyd yn oed os nad chi yw'r mwyaf rhamantus o ran eu natur eich hun. Bydd y math rhamantus fod fel hyn pa un a yw'n berthynas newydd neu berthynas ymrwymedig, ond wrth i'r berthynas tyfu ac yn mynd yn ei flaen bydd eu cusanau dod yn fwy ac yn fwy ystyrlon.

Y Math lustful

Y math lustful mewn perthynas yn ei ffansi yn cael eu cymryd gyda phinsiad o halen, ond mwynhau serch hynny! Wrth i amser fynd heibio cusanau hyn yn troi o chwant i garu os yw'r berthynas yn cael mwy difrifol. Dim ond rhoi amser. Y math lustful yn cymryd eu hamser i adael i gariad yn eu calonnau ond pan mai chi yw'r un ar eu cyfer, byddant yn sicr yn rhoi gwybod i chi am y peth! A bydd eu gusan yn un ffordd maent yn ei wneud!

Mathau o Kisses

Mae llawer o fathau o cusanau o'r cwrs amser-on lingering, gusan angerddol i'r meddal, cusan ysgafn. Mae sioeau cyhoeddus o hoffter a sioeau preifat o anwyldeb.

Kiss llawn ar

Mae'r cusan llawn ar brimming gydag angerdd yn arwydd o wir gariad. Nid ydynt am eu gwefusau i adael eich un chi ac mae braidd yn ddwys ac yn hardd lle am y tro yr ydych yn y ddau byd i gyd ei gilydd, dal mewn eiliad ac yn ddwfn yn cysylltu trwy nerth y gusan.

Kiss Meddal

Yr meddal, cusan ysgafn yn un y mae llawer o gyplau yn y defnydd o gariad. Dyma'r pwynt lle maent yn wirioneddol gyfforddus gyda'i gilydd ond yn eironig mae hefyd yn y gusan y mae llawer o bobl yn defnyddio wrth i'w gusan cyntaf oherwydd eu bod yn lletchwith ac yn ansicr sut i fynd at y foment fawr yn eu perthynas.

Kiss cyhoeddus

Gall y gusan cyhoeddus yn cael eu cymryd un o ddwy ffordd ac yn dibynnu ar y person yr ydych yn ymwneud â, byddwch yn gwybod y gwahaniaeth a'u cymhellion. Un ffordd yw i ddangos bod ganddynt rywun sydd yn yr ochr negyddol, ond ar ochr fwy cadarnhaol o bobl eraill yn gwneud hyn am eu bod yn falch o fod gyda chi ac nid ydynt yn poeni pwy a ŵyr eich bod gyda'i gilydd.

Kiss Preifat

Nid yw llawer o bobl ddim yn hoffi'r holl harddangos yn gyhoeddus o hoffter, ond nid yw'n golygu nad ydynt yn caru chi. Fel y gusan cyhoeddus er y gellir ei cymryd dwy ffordd ac unwaith eto bydd yn dibynnu ar y person rydych yn cael eu gyda. Bydd yn hawdd i chi wybod a ydynt yn cusanu chi yn breifat am nad ydynt yn credu mewn neu sy'n lletchwith gyda PDA neu a yw'n oherwydd nad ydynt yn ddigon falch ohonoch chi i cusanu chi yn gyhoeddus.


Yn ôl i'r brig ↑
  • Diddorol


© Hawlfraint 2020 Dyddiad My Pet. Wedi'i wneud gyda gan 8celerate Stiwdio