Top 4 Awgrymiadau ddylech ei wybod am Dating

Diweddarwyd ddiwethaf: Medi. 23 2020 | 3 min yn darllen

Rydym yn fôr o awgrymiadau dyddio ym mhob man rydym yn edrych. Mewn byd llawn o bobl yn ceisio dod o hyd i'r un y mae'n ymddangos pawb eisiau i ddweud eu dweud. Ac felly yn aml maent yn wneud yn gadarn mor hawdd pan, mewn gwirionedd nid yw'n hawdd o gwbl. Pe bai'n byddem i gyd wedi cyfarfod y dyn neu fenyw o'n breuddwydion wedi'r cyfan. Felly, nid wyf ddim yn mynd i ddweud pethau fel “Os oes gen ti i ddod dros beth bynnag sy'n dal yn ôl ac yn mynd ar ei gyfer.” oherwydd pe gallem i gyd yn gwneud na fyddai angen i ni ddarllen cyngor dyddio. Felly, nid wyf yn honni bod yn arbenigwr. Yr hyn yr wyf yn ei wneud hawliad yn gallu deall. Rydym i gyd yn hyn gyda'n gilydd.

Byddwch yn Yourself

Mae'n debyg mai dyma'r peth mwyaf pwysig i'w gofio pan fyddwch yn mynd i mewn i'r gêm dyddio. Ond mae'n fwy na thebyg hefyd y mwyaf anodd i'w wneud yn ymarferol. Ac yr wyf yn credu ein bod bron i gyd wedi bod yn euog o actio y ffordd rydym yn meddwl y person yr ydym yn dymuno i ni eisiau er mwyn creu argraff arnynt. Ond eich bod yn syml, byth yn mynd i ddod o hyd i wir gariad y ffordd honno. Gwir gariad cysylltiad. Mae'n cael ei rywun eich gweld am union pwy ydych chi ac yn eich ddwylo'r ar ei gyfer. Wedi'r cyfan yr ydych yn mynd i fynd drwy eich actio bywyd cyfan? Ond gyda hyn daw cyfrifoldeb. Yn eu tro, rhaid i chi fod yn barchus o bwy ydynt. Felly, er enghraifft efallai y byddwch yn Rocker caled ond maent yn hoffi y cheesiest y cheesiest yn pop. Mae angen i chi barchu eu hoffi hoffech iddynt i barchu chi. Peidiwch â cheisio newid gilydd. Yr wyf wedi clywed oddi wrth bobl mewn perthynas hir-barhaol. Mae'n yw'r peth waeth gallwch chi ei wneud. Dim ond yn arwain at dicter a chwerwder.

Mae'r Pethau Little yn cael eu gwerthfawrogi

Bydd rhaid i chi farnu pa mor chi chwarae hyn ar bwy yw'r person gan fod rhai yn bendant ddim yn hoffi y ystum fwy ac i gael eu wined ac ciniawa! Ond y camsyniad cyffredin yw bod pawb yn fel 'na pan fyddai well gan lawer dim ond testun yn gofyn sut mae eu diwrnod yn. Rydw i wedi clywed pobl yn dweud hynny o'r blaen ac yr wyf yn tueddu i gytuno ag ef. Mae peth pwysig iawn os ydych yn cael anrheg iddyn nhw yw bod angen i chi ddod i adnabod yr hyn y maent yn ei hoffi. Mae'n dangos diddordeb ynddynt ac pwy ydynt. Mae'r rhoddion cyffredinol megis blodau, siocledi a aftershave / persawr yn iawn ar y dechrau, ond fel perthynas rhagddo deilwra eich rhoddion i fod ychydig yn fwy unigol i'r person rydych yn dyddio.

Cael Barn

Ydw, mae hwn yn un anodd os oes gennych bersonoliaeth swil. Nid yw nad yw o dan y tu allan swil, mae cyfoeth o safbwyntiau byrlymu (Dyna pam y mae'r rhan fwyaf ohonom yn dod yn ysgrifenwyr!) ond nid yw bob amser yn hawdd i gael yr hyder i'w mynegi a all fynd yn y ffordd y byddwch yn dod o hyd i gariad yn anffodus oherwydd bod gan rywun i ddod i adnabod chi. Dyna sut y maent yn penderfynu a ydynt yn hoffi i chi neu beidio dilyn yr atyniad cychwynnol. Yn amlwg hoffi mewn bywyd, cariad yr un fath a bydd angen i chi ddefnyddio synnwyr cyffredin a chyngor i bobl eraill wybod pa sefyllfaoedd dylech fynegi eich barn mewn a phryd y mae'n well cadw dawel ond pan allwch chi rhoi gwybod iddynt pwy ydych chi. Gallwch barhau i fod yn swil. Gall hynny fod yn ddeniadol. Ond ceisio i fod yn agored yn rhy. A byddai ffyrdd o helpu gyda hynny fydd gwneud cwrs mewn cyfathrebu (neu ychydig!), gwneud cyrsiau gyda'r nos, mynd i Toastmasters neu dim ond yn cael eich hun allan yno mewn awyrgylch gymdeithasol gymaint ag y gallwch. Mae'n frawychus, ond mae'n werth yr ymdrech. Fel y dywedodd fy mam bob amser, Ni ddylech roi'r gorau eich bywyd i bobl eraill.

Dewiswch y Person i Chi

Un peth cyffredin iawn y mae pobl yn ei wneud yw eu bod yn pigo rhywun seiliedig ar yr hyn teulu neu ffrindiau yn meddwl. Trwy bob dull gyngor sylw lle mae cyngor yn synhwyrol fel pe ef / hi yn gaeth i gyffuriau pobl yn edrych allan yn ôl pob tebyg yn unig ar eich cyfer chi. Ond mae'n rhaid i bobl tuedd o roi eu math eu hunain fel math pawb a'r math o berson yr ydym yn mynd am yn unigryw i ni. Os ydych yn chwilio am hipi neu beatnik byth ydych yn mynd i fod yn hapus gyda ffermwr gwlad ac i'r gwrthwyneb. Rhaid cyfaddef mae yna eithriadau oherwydd bod y byd yn dyddio yn anrhagweladwy, ond yn gyffredinol yr ydym i gyd yn edrych am rywun sy'n cyd-fynd gyda ni ac mae angen i ni fod gyda rhywun pwy ydym ni gyfforddus gyda, ac sy'n ein cyffroi. Mae'n bod gyda rhywun ddim yn dda oherwydd bod ganddynt eich anwyliaid’ sêl bendith. Nid ydynt yn y rhai yn eu dyddio. Rydych yn. Ac ni fyddech yn dweud wrthynt beth i'w wneud felly peidiwch caniatáu iddynt wneud penderfyniadau ar eich rhan. Ac yn ymddiried eich penderfyniadau eich hun a'ch meddwl eich hun. Mae eich greddf eich hun mewn cariad fel arfer yw'r rhai cywir.


Yn ôl i'r brig ↑
  • Diddorol


© Hawlfraint 2020 Dyddiad My Pet. Wedi'i wneud gyda gan 8celerate Stiwdio