Top 5 Dinasoedd Unol Daleithiau ar gyfer Dynion Sengl

Diweddarwyd ddiwethaf: Oct. 01 2020 | 2 min yn darllen

Mae rhai dinasoedd yr Unol Daleithiau lle mae dynion sengl yn teimlo'n fwy cyfforddus nag eraill. Mae'r drafodaeth yn ymwneud â'r pum enwau ar frig y rhestr o ddinasoedd o'r fath. Felly, os ydych yn ddyn sengl ac yn edrych i adleoli, Bydd hyn yn ysgrifennu i fyny yn sicr fod yn darllen defnyddiol i chi; ac os ydych eisoes yn un o'r dinasoedd hyn, ystyried eich hun yn lwcus.

1. Dinas Efrog Newydd: Nid yw hyn yn ddinas yn unig yw ardal fetropolitan mwyaf y wlad, ond mae hefyd yn un o'r mannau mwyaf eiconig yn y byd. Mae'r ddinas ar frig rhestr hon o ddinasoedd Unol Daleithiau gorau ar gyfer dynion sengl yn bennaf oherwydd y gymhareb o ddynion a merched di-briod ynddo. Am bob 100 dynion di-briod, y ddinas 125 merched di-briod; felly, dynion sengl yn Ninas Efrog Newydd bob amser yn cael llawer o opsiynau sydd ar gael i ddewis o'u plith pan ddaw'n fater o bartneriaid pigo.

Ddisgrifir yn aml fel “y ddinas sydd byth yn cysgu”, Tai Dinas Efrog Newydd digon o opsiynau i ddewis ohonynt, hyd yn oed pan ddaw i leoliadau dyddio. Gallwch lolfa yn Central Park neu gallant ddewis i dreulio noson gyfareddol mewn clwb crand (mae gan y ddinas eithaf ychydig ohonynt).

2. Bismarck: Gall dynion sengl yn edrych i setlo i lawr yn ystyried adleoli i Bismarck, y brifddinas o gyflwr Gogledd Dakota. Er bod dileu swyddi yn broblem fawr yn America ar hyn o bryd gyda'i gyfradd ddiweithdra gyffredinol yn llechu o gwmpas 5.6 %, y gyfradd ddiweithdra yn y ddinas hon yn unig 2.8%.

Yn ogystal,, i hongian allan ac yn treulio amser gyda merched, mae gan y ddinas nifer o fannau poeth, sy'n cynnwys tafarnau, clybiau nos a thai bwyta. Bismarck yn caniatáu dyddio mewn dŵr; gallwch fynd â'ch partner dyddio am daith cwch ym Mharc Natur Argae McDowell.

Dynion sydd wrth eu bodd beicio, ar y llaw arall, Gall cymryd rhan mewn llwybrau beicio ar hyd lan Afon Missouri.

3. Washington D.C.: Os ydych yn ddyn sengl uchelgeisiol, y brifddinas Unol Daleithiau yw'r lle rydych yn perthyn iddo. Mae'r ddinas yn gartref i nifer o atyniadau hanesyddol a diwylliannol ac yn fan lle merched sengl na dynion sengl.

Pan yn Washington D.C., byddwch yn cael llu o opsiynau hyd yn oed wrth chwilio am fan dyddiad. Gallwch fynd â'ch partner am reid cwch ar y Basn Llanw, Gall ymweld â'r Sw Cenedlaethol, neu dreulio noson glyd yn y clwb nos jazz hanesyddol The Bohemian Ceudyllau. Mae'r rhain yn dim ond ychydig o ddewisiadau sydd gennych; fe welwch llawer mwy ar ôl i chi yn y ddinas.

4. Philadelphia: Yr apêl hanesyddol y ddinas hon yn ei gwneud yn y pedwerydd ymgeisydd yn y rhestr hon. Roedd y dynion sengl ffafriol i gymhareb merched sengl yn ffactor arall sy'n gyfrifol am wneud Philadelphia yn un o'r top 5 dinasoedd i ddynion sengl.

Yn dyddio yn Philadelphia yn brofiad gwych nid yn unig oherwydd y safleoedd fel Parc Fairmount, Amgueddfa Gelf Philadelphia, Jazzhaus Ortlieb ac yn y blaen, y tywydd y ddinas hefyd yn gyfrifol am wneud yn baradwys i Dater yn. Mae pob diwrnod yn ddyddiau heulog yn Philadelphia.

5. Miami: Mae bywyd nos sbeislyd o yn ei wneud yn ddinas fawr preswyl ar gyfer dynion sengl. Mae cost isel o fyw ac phresenoldeb mwy o fenywod sengl na dynion yn ddau ffactor mawr eraill sydd wedi gwneud Miami yr ymgeisydd terfynol y rhestr hon.

Bydd pob un o'r pum dinas yn caniatáu i ddynion sengl i gael bywyd yn digwydd. Felly, mae'n hollol i fyny i chi pa un sydd orau gennych i adleoli i.


Yn ôl i'r brig ↑

© Hawlfraint 2020 Dyddiad My Pet. Wedi'i wneud gyda gan 8celerate Stiwdio