Top 6 Rhesymau Pam Coginio yn poeth ar gyfer Rhamant

Diweddarwyd ddiwethaf: Medi. 24 2020 | 2 min yn darllen

"Roedd y ffordd i galon dyn yw drwy ei stumog."

—Anhysbys

Fel sioeau bwyd hunan-proffesedig, Gallwn ddyfynnu nifer o resymau, ond dyma y brig 6 rhesymau coginio yw "poeth,"Yn enwedig ar dyddio paru olygfa a heddiw.

1. Coginio yn darparu'r perffaith "rysáit" ar gyfer rhamant.

Fel y rhan fwyaf o fenywod, Rwyf wrth fy modd cael wined ac ciniawa mewn bwytai ffansi gan suitors gwrywaidd fel rhan o'r broses caru. Ond, fel perthnasoedd esblygu, mae rhywbeth iawn "agos" am bryd o fwyd cartref wedi'i goginio ar y cyd ym mhreifatrwydd un cartref— gyda ngolau cannwyll, ychydig o gerddoriaeth, dawnsio a'r gallu i adael eich gwallt i lawr wrth i'r sefyllfa yn pennu. Chwipio fraiche unrhyw un?

2. Coginio yn y cartref yn aml yn iachach na bwyta bwyty.

Wrth fwyta allan, lawer gwaith fwydydd yn cael eu prosesu, gweini gyda sawsiau cyfoethog a pesgi, ffrio mewn braster dros ben, "Super maint" ac heb baratoi briodol ar gyfer y rhai sydd â chyfyngiadau dietegol ac alergeddau bwyd. Gall bwyta allan fod yn gostus mewn mwy nag un ffordd.

3. Sgiliau coginio yn ychwanegu at unrhyw fenyw neu ailddechrau rhamantus dyn.

Meddyliwch am y peth fel gynyddu eich gwerth "Llyfr Glas" yn y farchnad dyddio.

Dyma beth awdur gwrywaidd yn ddiweddar ysgrifennodd: "Mae nifer y menywod y dyddiau hyn sy'n cyfaddef yn agored na allant goginio yn syfrdanol. Pan fydd menyw yn dweud na all hi goginio, y meddwl cyntaf sy'n dod i lawer o feddyliau dynion da yw "Sut mae'r uffern ydych chi'n ofalu amdanoch eich hun a sut y byddech chi'n gallu cymryd gofal i mi?"

4. Coginio yn eich galluogi i fod yn fwy annibynnol ac yn fwy gwireddu fel menyw.

Dim mwy aros am eich mom at atgyweiria eich hoff bryd bwyd, neu'n gobeithio y bydd eich bwyty cymdogaeth gael ar fwydlen ddydd Llun, neu deialu am nifer sy'n allan; gallwch drwsio eich hun!

5. Coginio seduces holl synhwyrau.

O'r Arogl hyfryd, i'r trefniadau llygad-apelio ar y plât, mewn amrywiaeth o liwiau a gweadau, at y blas nefol— Gall pryd o fwyd da fodloni'r rhai yr ydym yn gofalu amdanynt ar gymaint o lefelau.

6. Coginio yn ffordd hwyliog i bond.

Gallwch goginio a gall wneud y salad. Feed gilydd, neu efallai straeon a thraddodiadau sy'n gysylltiedig â rhannu ryseitiau teuluol. Coginio yn gwneud dyn deimlo'n pampered ac yn darparu ar i. Ac os ei fod yn arbennig i chi, Nid yw bod sut yr hoffech iddo deimlo'n?

 

Ac mae newyddion da yma: Nid oes rhaid i chi gofrestru ar gyfer yr ysgol coginiol na pheri eich hun i dreial diddiwedd a chamgymeriadau; mae llawer o safleoedd coginio ar-lein sy'n darparu sesiynau tiwtorial cam-wrth-gam i gynyddu eich IQ coginio!

Strategaeth defnyddiol arall yw i brynu llyfrau coginio awdur ar gyfer plant. Maent yn darparu man cychwyn gwych i ddysgu am ddiogelwch cegin, mesuriadau safonol, ac yn hawdd i'w dilyn ryseitiau.

Cofiwch, coginio yn ffordd wych o gael eu hystyried yn "boeth" ac yn apelio i'r archwaeth dyn heddiw!


Yn ôl i'r brig ↑
  • Diddorol


© Hawlfraint 2020 Dyddiad My Pet. Wedi'i wneud gyda gan 8celerate Stiwdio