Awgrymiadau ar gyfer Kiss Fawr Sy'n Teimlo Just Perfect

Diweddarwyd ddiwethaf: Jan. 17 2021 | 2 min yn darllen

Mochyn yn rhan hynod hanfodol o unrhyw berthynas rhamantus. Ers yr hen amser llawer o arbenigwyr perthynas wedi siarad am bwysigrwydd mochyn ac yn awr y canfyddiadau o waith ymchwil wedi profi bod amlder y mochyn mewn cyfrannedd union i'r lefel a nodwyd o foddhad mewn perthynas.

Yn ystod yr ymchwil dywedodd gwelwyd bod 66% o fenywod a 59% o ddynion a ddaeth i ben eu perthynas dim ond oherwydd nad yw eu priod yn dda am mochyn. Mae hyn yn dangos pa mor wael un angen i ddysgu'r grefft o mochyn i wneud ei g / perthynas yn un parhaol hir. Isod ceir rhai cynghorion defnyddiol ar gyfer gusan mawr.

– Ceisiwch osgoi cusanu yn gyhoeddus. Ydw, gallwch yn bendant yn mynd am y PECKS cyflym yn gyhoeddus, ond mae bob amser yn ddoeth i osgoi bod yn rhy angerddol yn yr awyr agored. Dylai cusanau angerddol addurno eich eiliadau preifat ac felly mae'n well i chi fwynhau yn hwy tu ôl i ddrysau caeedig neu pan fo neb eich gweld chi. Cusanu yn breifat yn caniatáu ddau bartner fod ar eu gorau angerddol, sef y prif gynhwysyn o gusan mawr.

– Pobl sy'n ymwneud â pherthynas rhamantus yn aml yn ei chael yn anodd i ddeall beth yn union y dylent ei wneud gyda'u dannedd wrth mochyn. Os na allwch reoli eich dannedd wrth mochyn, rydych yn bendant yn kisser drwg. Mae'r broblem yn ymddangos i fod yn eithaf syml, ond mewn gwirionedd mae'n anodd iawn i'w goresgyn ei.

– Er mwyn gwneud yn siŵr nad yw eich dannedd yn y pen draw brifo eich partner neu stopio rhag bod yn ddigon angerddol wrth mochyn, mae'n rhaid i chi fod mor ysgafn ag y bo modd wrth gwasgu gwefusau eich partner rhwng eich dannedd. Yna, eu tynnu yn araf (wefusau eich partner) yn ôl ac yn eu galluogi i lithro yn esmwyth drwy eich dannedd. Nid yw'r ddeddf yn rhy anodd, beth sy'n anodd yn aros yn effro heb ganiatáu i'ch partner i ddeall eich bod yn ymwybodol am sefyllfa eich dannedd.

– Kissers Great bob amser yn well gan wneud cyswllt llygad gyda'u partner wrth mochyn. Ydw, mae yna adegau pan kissers cau eu llygaid i deimlo hyn o bryd, ond mai dim ond yn digwydd os yw'n gusan perffaith. I wneud y perffaith gusan, Ni ddylech gau eich llygaid cyn gynted ag y bydd eich gwefusau yn dod i gysylltiad â hynny eich partner. Gwneud cyswllt llygad; gadael i'r llif angerdd gan eich llygaid i eich partner; dyna y rysáit ar gyfer gusan perffaith.

– Mae kisser mawr byth yn caniatáu i'r profiad o mochyn i fod ddiflas am ei / ei phartner. Felly, os ydych chi am fod yn kisser da mae'n rhaid i chi ddod o hyd i ffyrdd o sicrhau nad yw'r weithred o fochyn yn mynd yn ddiflas ar gyfer eich partner. Un ffordd o wneud mochyn yn fwy cyffrous yw drwy gynnwys eich corff cyfan i mewn i'r weithred. Caress y rhannau mwyaf erogenaidd o gorff eich partner gan ddefnyddio eich dwylo ac yn tylino ei / ei phen ysgafn, wyneb a'r gwddf. Yn sicr y bydd eich partner ddechrau mwynhau hyn o bryd yn fwy.

I wneud gusan, cusan mawr, rhaid i chi wneud pethau sy'n troi eich partner ar. Nid yw'r swydd yn o anodd i gyd; 'i jyst angen i'r bwriad cywir ac mae llawer o angerdd


Yn ôl i'r brig ↑
  • Diddorol


© Hawlfraint 2021 Dyddiad My Pet. Wedi'i wneud gyda gan 8celerate Stiwdio