Gwirionedd Hyll Amdanom Dating Modern

Diweddarwyd ddiwethaf: Hyd. 23 2020 | 2 min yn darllen

Gadewch i ni ei wyneb, rydym bellach yn byw yn y ol da’ dyddiau lle mae cariad ar yr olwg gyntaf troi'n garwriaeth a arweiniodd at hapus, priodas hir. Gyda datblygiadau technoleg, ofn o ymrwymiad, ac mae'r gyfradd uchel o anffyddlondeb, Nid dyddio fodern yn hawdd. Ac ar gyfer y rhai a anwyd ar ddiwedd yr 20fed ganrif, rydym yn arbennig yn gwybod yn union pa mor anodd dyddio yn gallu bod yn.
Mae gan y person sy'n gofalu llai holl rym yn y berthynas ac nid oes unrhyw un eisiau bod yr un sydd wedi mwy o ddiddordeb gan fod hynny'n rhy fregus. Gan nad ydym am i ymddangos yn rhy awyddus, rydym yn tueddu i gymryd oriau neu weithiau ddyddiau yn ôl i destun. Nid yw'r gemau seicolegol yn hwyl i unrhyw un.

Galwadau ffôn yn ffurf gelfyddyd marw. Mae'r rhan fwyaf o gyfathrebu y dyddiau hyn yn digwydd drwy negeseuon testun sydd mewn gwirionedd ffurf fwyaf amhersonol o gyfathrebu.

Cynllunio ymlaen llaw a gosod dyddiadau tueddu i byth yn digwydd. Diolch i gyfryngau cymdeithasol, diddordebau rhamantus eraill, a ffrindiau, dyddiadau yn tueddu i fod yn fwy o'r foment esgair nag a gynlluniwyd allan feddylgar.

Ymadroddion tebyg “gadewch i ymlacio” ac “yn awyddus i hongian allan” yn cod ar gyfer “gadewch i bachyn i fyny”. Ac er bod y rhan fwyaf o arswyd cael y negeseuon hyn, eu bod yn oftentimes y ffordd fwyaf poblogaidd i wahodd rhywun i dreulio amser y dyddiau hyn.

Nid yw rhai pobl yn chwilio am berthynas, maent ond yn awyddus i bachyn i fyny. Yn anffodus, nid yw'r rhan fwyaf o'r amser hwn yn cael ei ddweud tan ar ôl y ffaith. Y dyddiau hyn, Anaml iawn onest ei ddefnyddio.

Mae llawer o bobl yn cael eu ofn o ymrwymiad sy'n arwain at “rydym yn unig yn siarad” perthynas. Nid yn unig y mae hyn yn llinellau aneglur, perthnasoedd hyn yn tueddu i byth ddiwethaf. Mae'r perthnasoedd hyn yn rhydd-label oftentimes yn dod i ben gydag un dwyllo person, ond gan fod y berthynas byth yn swyddogol yna bydd y twyllo “byth ddigwyddodd mewn gwirionedd”.

Mae cyfryngau cymdeithasol yn llawn o demtasiynau a chyfleoedd i grwydro. Negeseuon preifat a chynnil cellwair caru megis hoffi darlun yn sicr yn cynyddu'r siawns ar gyfer twyllo. Mae cyfryngau cymdeithasol hefyd yn dangos opsiynau i weld pwy arall sydd ar gael, nid yw bellach yn unig yn ffordd i gadw mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau. Cyfryngau Cymdeithasol yn cael ei ddefnyddio i fynegi teimladau. Diweddariadau statws a phostio lluniau am gariad, er nad sôn chi'n uniongyrchol, yw'r ffordd newydd o fynegi rhai’ teimladau gwir.

Yn anffodus, y dyddiau hyn, mae'n anodd iawn gweld y person arall yn gyfan gwbl heb ei hidlo. Yn gyffredinol, mae pobl yn ofni i fod yn ddilys ac yn rhoi eu hunain allan yna hyd yn oed mewn perthynas. Mae hyn yn syniad o gael eu dychryn yw oherwydd nad ydynt am gael eu hadlewyrchu yn rhy ar gael, yn rhy bryderus, rhy dorky, yn rhy neis, rhy ddiogel, Nid yw yn ddigon doniol, ac ati. Yr hyn mae angen i ni i gyd ei wybod yw bod pan fyddwch yn dod o hyd i'r person iawn, byddant yn cynnwys pob agwedd ar chi.

Yn olaf, Bydd unrhyw berson a gewch rhamantus gyda naill ai yn y pen draw yn cael eich partner bywyd neu yn y pen draw byddwch yn torri i fyny – y ddau realiti hyn yn cael eu frawychus. Er nad dyddio fodern yw'r hawsaf, mae'n werth yr ymdrech yn y pen draw. Ar gyfer pan fyddwn yn ei wneud yn canfod bod rhywun arbennig, rydym yn tueddu i Goleddu'r nhw yn fwy wrth i'r daith i ddod o hyd i wir gariad bob amser yn werth yr ymdrech.


Yn ôl i'r brig ↑

© Hawlfraint 2020 Dyddiad My Pet. Wedi'i wneud gyda gan 8celerate Stiwdio