Beth A yw Merched Eisiau yn Eu Dyn Perffaith?

Diweddarwyd ddiwethaf: Mai. 26 2020 | 2 min yn darllen

Merched bob amser am y dyn yn eu bywyd i fod rhinweddau penodol. Nid yw'r rhestr yn eithaf hir, ond yn aml mae'n dod yn anodd dod o hyd yr holl nodweddion hyn mewn dyn sengl. Felly, os oes gennych y rhan fwyaf o'r rhinweddau a drafodir isod, Bydd eich siawns o wooing menywod a'u gwneud yn hapus yn llawer mwy na dynion yn brin rhinweddau hynny.

Arogl da ac mae ganddynt synnwyr da o wisgo

Merched yn unig casineb dynion sy'n arogl drwg. Felly, byth yn anghofio i erlyn yn diaroglydd wrth fynd allan gyda merch. Sicrhewch fod y diaroglydd a ddefnyddiwyd gennych arogleuon dda arnoch chi. Mae'r arogl persawr neu diaroglydd creu ar ôl dod i gysylltiad â eich corff yn gyfuniad o'i arogl ac arogl eich corff. Felly, Efallai na fydd diaroglydd neu persawr sy'n arogli mawr ar ffrind i chi yn gwneud i chi arogli bod yn dda. Felly, mynd am opsiwn profedig; gadael i ddoethineb yn drech wrth wneud y dewis o diaroglydd.

Merched wrth eu bodd i fod gyda dynion yn cael synnwyr da o wisgo. Ar gyfer rhan fwyaf o fenywod, dynion gwisgo'n wael yn turnoffs mawr. I greu argraff dylai dynion merched yn aros bob amser i fyny-i-ddiweddaraf am y tueddiadau ffasiwn a chadw ar wneud newidiadau yn y ffordd y maent yn gwisgo. Fodd bynnag, Dylai dyn yn unig yn gwisgo dillad sy'n edrych yn dda arno, Nid rhywbeth arbrofol nad yw'n cyd-fynd math ei gorff.

Gall traddodiadol fod yn rhy sexy; felly, os nad ydych yn awyddus i wisgo dillad ffasiynol, rhoi cynnig ar yr hen, ond ni all fynd o'i le cyfuniadau fel ti a denim (dewis y lliwiau yn ddoeth, denim glas bob amser yn gweithio orau).

Fod yn dryloyw, ond cofiwch y gall gormod o gonestrwydd fod yn niweidiol

Merched bob amser yn awyddus i fod yn rhan hanfodol o fywyd ei dyn; Ni all hi goddef celwyddau am faterion pwysig. Felly, Mae'n rhaid i ddyn geisio bob amser i gynnal perthynas dryloyw iawn gyda'i wraig neu ferch ffrind. Ni ddylid byth Dynion anghofio i rannu holl brofiadau oedd ganddynt, neu yn ei chael mewn bywyd, da neu ddrwg gyda'r wraig yn eu bywydau.

Fodd bynnag, mae 'na tro yn y stori; tra dylech fod yn dryloyw i'r fenyw ydych mewn perthynas â, nad ydych yn gallu fforddio bod yn gwbl onest. Dysgwch sut i ganmol ei hyd yn oed pan nad oedd hi yn edrych y gorau; byth yn galw hi dros bwysau hyd yn oed os mae hi wedi ennill 10 bunnoedd; osgoi galw iddi cogydd drwg hyd yn oed os hi mewn gwirionedd yn. Dilynwch yr awgrymiadau hyn a byddwch yn cael bywyd hapusach yn sicr.

Byddwch yn drugarog

Mae menywod fel dynion sydd wrth eu bodd babanod a byth yn swil i ffwrdd oddi wrth helpu'r henoed. Mewn geiriau eraill, merched eisiau'r dyn yn eu bywyd i fod yn dosturiol. Ceisiwch fod yn ddyn sydd yn gosod esiamplau da, rhywun sy'n cael ei edmygu gan bobl o'i gwmpas, dyn sy'n cael ei werthfawrogi gan henoed.

Yn aml, dynion yn ymrwymo'r camgymeriad o fod yn sbeitlyd ac yn gas yn unig i brofi eu bod yn gryf. Ar gyfer menywod yn cael ddulliau cryf, bod yn ofalgar a thosturiol a chael y gallu i ddiogelu.
A oes gennych y rhinweddau hyn? Os nad yw, ceisio datblygu eu; Ni fydd angen i chi roi llawer o ymdrech â datblygu rhinweddau hyn yn llawer haws nag adeiladu corff perffaith neu ddysgu cam dawns.


Yn ôl i'r brig ↑
  • Diddorol


© Hawlfraint 2020 Dyddiad My Pet. Wedi'i wneud gyda gan 8celerate Stiwdio