Pam Merched tal Dyddiad Guys byrrach

Diweddarwyd ddiwethaf: Jan. 23 2021 | 2 min yn darllen

Pwy sydd allan yno erioed wedi dyddio merch dalach na nhw neu a guy fyrrach na nhw? Sut aeth pethau? A oedd yn lletchwith neu dim ond cyfforddus? Mae'r mater hwn wedi bod yn boggling yr olygfa yn dyddio am sbel nawr, fel y mae rhai yn credu y dylai pobl nad dyddiad merched yn dalach na nhw neu guys fyrrach na nhw. Mae'n hen bryd ddamcaniaeth hon demystified â ffeithiau!

Iawn, felly efallai y gallai deimlo braidd yn lletchwith blygu i lawr i cusanu dyn sy'n fyrrach gan ei fod yn credu bod rhaid i guys i fod yn dalach? Ond ble oedd y rheol honno yn dod o? A yw'n golygu bod guys byr ac ni ddylai merched tal yn dyddio yn syml oherwydd y rheolau yn yr olygfa dyddio?

Beth os bydd y ferch tal yn hoffi y dyn byr ac i'r gwrthwyneb? Dylai popeth o fewn ei ferwi i lawr i dewisiadau personol gan fod y rhai sydd mewn gwirionedd yn well gan ferched dalach a guys byrrach, credwch neu beidio! A bydd pobl o'r fath yn mynd ymlaen â'u dyddio, waeth beth yw hyn a ddywed eraill.

Cyn belled ag a guy a merch yn gyfforddus gyda uchder ei gilydd, Yna, nad oes neb arall yr hawl i geisio gosod eu barn arnynt. Mae'n angenrheidiol i gael ddamcaniaeth hon demystified gan fod rhai yn dal i ddadlau ei bod yn haws dweud na gwneud, gan ychwanegu bod guys yn cael eu gwifrau bob amser i fod yn dalach na'r merched, a bydd bob amser yn teimlo'n lletchwith os ydynt yn fyrrach.

Dywedir na fydd y guys o reidrwydd sylwadau arno, ond bydd rhai sylwadau a wnânt amlygu pa mor anghyfforddus eu bod gyda'r ferch tal. Ni fu erioed unrhyw beth deniadol am guy sydd yn ansicr am eu hunain.

Hunan-hyder bob amser yn chwarae rhan fawr mewn achosion o'r fath. Gan eu bod hefyd yn cael hyd yn, Yna, rhaid i guys byr i fod yn hyderus yn eu croen eu hunain ac roi'r gorau iddi poeni am eu taldra. Gall hyn hyd yn oed yn sgorio yn eu dyddiad gyda'r ferch tal y maent yn ffansio, ond byth yn meddwl y byddai'n mynd allan gyda nhw oherwydd eu taldra.

O ie, Ni ddylai merched dal gwenu gan eu bod hefyd yn cael ychydig o bethau i ddysgu eu hunain eto. Nid yn dyddio a guy byrrach yn rhoi'r hawl i gwthio eu diffyg taldra i lawr eu gyddfau i chi. Rhowch y dyn seibiant, ei caled yn ddigon gorfod flaenau eich traed er mwyn rhoi cusan i chi!

Tall, tywyll, ac nid oes rhaid golygus i fod yn norm. Cymaint ag uchder yn edrych yn ddeniadol, ni ddylai fod yn ffactor penderfynu os oes nodweddion sy'n fwy deniadol.

Peidiwch â dyddio'r uchder, dyddiad y person! Mae'n eithaf posibl i ddod o hyd i guy sy'n dal, ond gyda phersonoliaeth neu hyd yn oed agwedd yr un maint â pys. Un peth yn wir ar gyfer y merched. Dylai'r uchder dim ond mân ffactor, Nid yn ffactor penderfynu. Os yw un digwydd hyd yma person ag uchder y maent yn dymuno, yn dda ac yn dda. Os nad yw, mae'n dal i fod yn dda ac yn dda.

Ar gyfer y rhai sy'n rhoi uchder fel y flaenoriaeth gyntaf wrth chwilio am ddyddiadau, yna dylent feddwl amdanynt eu hunain yn gyntaf ag y gallent yn ôl pob tebyg fydd y rhai sydd â phroblem. Ni ellir uchder yn cael ei reoli, ond gall agwedd. Efallai mai dyma'r unig ffordd o gael ddamcaniaeth hon o ferched talach gyda guys byrrach demystified.


Yn ôl i'r brig ↑

© Hawlfraint 2021 Dyddiad My Pet. Wedi'i wneud gyda gan 8celerate Stiwdio