8 កាលបរិច្ឆេទ​ដ៏​អស្ចារ្យ​ជា​លើក​ដំបូង​សំណួរ​អ្នក​គួរ​សួរ

ធ្វើ​ឱ្យ​ទាន់សម័យ​ចុងក្រោយ: តុលា. 21 2020 | 2 នាទីអាន

យើងទាំងអស់គ្នាបានលើកាលបរិច្ឆេទដំបូង. ថាតើពួកគេបាននាំឱ្យមានទំនាក់ទំនងឬបានបញ្ចប់បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទមួយចំនួនដែល, យើង​ទាំង​អស់​គ្នា​ដឹង​ថា​សម្ពាធ​និង​ការ​ថប់​បារម្ភ​ដែល​ភ្ជាប់​មក​ជា​មួយ​នឹង​កិច្ច​ប្រជុំ​លើក​នេះ​ជា​លើក​ដំបូង. នៅ​ក្នុង​ការ​ពិត, កាលបរិច្ឆេទ​ដំបូង​ដែល​អាច​ត្រូវ​បាន​ចាត់​ថ្នាក់​ថា​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ភាគ​ច្រើន​បំផុត​ស្ថានភាព​សរសៃប្រសាទ​-ស្ដុក​នៅ​ក្នុង​សង្គម. ប៉ុ​ន្ដែ​ខ្ញុំ​នឹង​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​អ្នក​នៅ​លើ​សម្ងាត់​តិចតួច: គន្លឹះ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ​ជា​មួយ​កាលបរិច្ឆេទ​ដំបូង​គឺ​មាន​ភាព​ស្ងប់ស្ងាត់, ការ​សន្ទនា​ផា​សុខភាព. នេះ​អាច​ត្រូវ​បាន​សម្រេច​បាន​យ៉ាង​ងាយ​ស្រួល​តាម​រយៈ​សំណួរ​កាលបរិច្ឆេទ​ដំបូង​ផង​ដែរ​ដែល​បាន​ជ្រើស​រើស.

តើ​នរណា​បាន​ឥទ្ធិពល​ដ៏​ធំ​បំផុត​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​របស់​អ្នក?

ដោយ​សួរ​សំណួរ​នេះ, អ្នក​នឹង​យល់​កាន់​តែ​ប្រសើរ​ឡើង​សីលធម៌​កាលបរិច្ឆេទ​របស់​អ្នក​និង​គុណ​តម្លៃ. វា​ក៏​នឹង​បង្ហាញ​អ្នក​ដែល​ពួក​គេ​នឹង​ក្លាយ​​​ទៅ​ជា​ការណែនាំ​និង​ដំបូន្មាន.

ដែល​ជា​កន្លែង​ដែល​ជា​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ចូលចិត្ត​នៅ​ក្នុង​ពិភព​លោក​ទាំង​មូល? ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា?

ថា​តើ​វា​ជា​ឆ្នេរ, ភ្នំ, ឬ​កន្លែង​ណាមួយ​នៅ​ក្នុង​រវាង, សំណួរ​នេះ​នឹង​ផ្តល់​នូវ​ការ​យល់ដឹង​ទូលំទូលាយ​ចូល​ទៅ​ក្នុង​តួ​អក្សរ​កាលបរិច្ឆេទ​របស់​អ្នក.

តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​ភាព​យ​ន្ដ​អ្នក​ចូល​ចិត្ត​នៃ​ការ​ពេល​វេលា​ទាំង​អស់? ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា?

មិន​ត្រឹម​តែ​នេះ​នឹង​បង្ហាញ​ពី​ចំណង់​ចំណូល​ចិត្ត​និង​ផលប្រយោជន៍​កាលបរិច្ឆេទ​របស់​អ្នក​ទេ​ប៉ុន្តែ​វា​គឺ​ជា​ការ​ចង្អុល​បង្ហាញ​ដ៏​ល្អ​មួយ​ដើម្បី​មើល​ថា​តើ​អ្នក​គឺ​ជា​អ្នក​ដែល​ឆ​ប​គ្នា​ផង​ដែរ.

គឺ​ជា​គោល​ដៅ​ដ៏​ធំ​បំផុត​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​របស់​អ្នក​តើ​អ្វី​ដែល​ឥឡូវ​នេះ?

សំណួរ​នេះ​នឹង​មិន​ត្រឹម​តែ​ប្រាប់​អ្នក​ពី​របៀប​មហិច្ឆតា​កាលបរិច្ឆេទ​របស់​អ្នក​គឺ​ទេ​ប៉ុន្តែ​នឹង​ផ្តល់​ឱ្យ​នូវ​ការ​យល់ដឹង​ទូលំទូលាយ​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ដំណាក់​កាល​ពិត​ប្រាកដ​នៃ​ជីវិត​ដែល​ពួក​គេ​មាន​នៅ​ក្នុង.

តើ​អ្វី​ជា​វិធី​ពេញ​ចិត្ត​របស់​អ្នក​ដើម្បី​ចំណាយ​ពេល​ចុង​ស​ប្តា​ហ៍​របស់​អ្នក?

ចម្លើយ​ទៅ​នឹង​សំណួរ​នេះ​នឹង​បង្ហាញ​ពី​របៀប​រស់​នៅ​កាល​បរិ​ច្ឆេ​ត​របស់​អ្នក, ផលប្រយោជន៍, និង​ចំណូលចិត្ត. នេះ​ជា​សំណួរ​ដ៏​ល្អ​មួយ​ទៀត​ដើម្បី​មើល​ថា​តើ​អ្នក​គឺ​ជា​អ្នក​ដែល​ឆ​ប​គ្នា.

អ្វី​ដែល​ជា​ក្រុម​គ្រួសារ​របស់​អ្នក​ដូច​ជា​រីក​លូតលាស់​ឡើង?

ទទួល​បាន​មើលឃើញ​ពី​ការ​ត្រូវ​បាន​លើក​ឡើង​កាល​បរិច្ឆេទ​របស់​អ្នក​អំពី​របៀប​ដែល​នឹង​បង្ហាញ​ពី​របៀប​ដែល​ពួក​គេ​កាន់​អ្នក​នឹង​លើក (ឬ​ក្នុង​ករណី​មួយ​ចំនួន, មិន​បាន​លើក​ឡើង) កូន​របស់​ពួក​គេ​នា​ពេល​អនាគត. ចម្លើយ​នេះ​ក៏​បង្ហាញ​ពី​របៀប​ដែល​កាលបរិច្ឆេទ​របស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​ដោះស្រាយ​នៅ​ក្នុង​ជីវិត, ការ​បង្ហាញ​កាន់​តែ​ច្រើន​នៃ​តួ​អក្សរ​របស់​ខ្លួន.

តើ​អ្នក​រក​ឃើញ​គួរ​ឱ្យ​ទាក់​ទាញ?

ក្រៅ​ពី​មាន​គីមីវិទ្យា​និង​ទាក់ទាញ​រាងកាយ, ស្តាប់​យ៉ាង​ជិត​ស្និត​ទៅ​នឹង​អ្វី​ដែល​បាន​ពណ៌នា​អំពី​គុណ​ស​ម្ប​ត្ដិ​កាលបរិច្ឆេទ​របស់​អ្នក. ចម្លើយ​ទៅ​នឹង​សំណួរ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ប្រាប់​ទៅ​នឹង​អ្វី​ដែល​ពួក​គេ​ចង់​បាន​យ៉ាង​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ការ​ដៃគូ. និង​ញឹកញាប់​ជាង​មិន, គុណ​ស​ម្ប​ត្ដិ​ដែល​ពួក​គេ​បាន​រាយ​គឺ​ជា​អ្នក​ដែល​ពួក​គេ​បាន​គ្រប់​គ្រង​ដោយ​ខ្លួន​ឯង.

តើ​អ្វី​ជា​ថ្ងៃ​មួយ​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន​ជួយ​បន្ថយ?

សំណួរ​នេះ​គឺ​ជា​ការ​ប្រាប់​ការ​ពិត​ជា​អ្នក​មិន​ត្រឹម​តែ​ទទួល​បាន​មើលឃើញ​ទៅ​ក្នុង​ជីវិត​កាលបរិច្ឆេទ​របស់​អ្នក​ប៉ុន្តែ​អ្នក​ទទួល​បាន​ដើម្បី​ជួយ​បន្ថយ​វា​បាន​ជាមួយ​នឹង​ពួក​គេ​សម្រាប់​នាទី​សង្ខេប​ទាំង​នោះ​ដូច​ដែល​ពួក​គេ​ពណ៌នា​អំពី​វា​ទៅ​កាន់​អ្នក.

ជា​ការ​ពិត​ណាស់​សំណួរ​ទាំង​នេះ​គឺ​គ្រាន់​តែ​ជា​ជំហាន​ដំបូង. ដែល​វែង​ដូច​ដែល​អ្នក​ស្តាប់​បំណង, មិន​មែន​មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន​ពេក​ឬ​ចង់, និង​មាន​ពិត​ប្រាកដ, អ្នក​ប្រាកដ​មាន​កាលបរិច្ឆេទ​ដំបូង​រីករាយ.


ត្រឡប់​វិញ ↑

©​រក្សា​សិទ្ធ​គ្រប់យ៉ាង 2020 កាលបរិច្ឆេទ​របស់ខ្ញុំ​សត្វ​ចិញ្ចឹម. បាន​ធ្វើ​ឡើង​ជាមួយ ដោយ 8celerate ស្ទូឌីយោ