អំពី Carisa Peterson បាន

ជាអ្នកនិពន្ធឯករាជ្យ, ធ្វើការពី backwoods នៃភ្នំរ៉ក់គីក្នុងគម្ពីរអាលម៉ាខូឡូរ៉ាដូ, រដ្ឋ Colorado (ឧទ្យានខាងត្បូងពិតប្រាកដ). She has written for an assortment of addiction treatment center and women's interest websites, ហើយនាងបានចម្បង, ការរួមចំណែកមួយក្បាលទៅ Breckenridge, Colorado's Backstage Theatre's "Local's Lounge" ស៊េរីកំប្លែងបង្ហាញប្រភេទរូបភាព.អ្នកនិពន្ធបណ្ណសារ: Carisa Peterson បានត្រឡប់​វិញ ↑

©​រក្សា​សិទ្ធ​គ្រប់យ៉ាង 2018 កាលបរិច្ឆេទ​របស់ខ្ញុំ​សត្វ​ចិញ្ចឹម. បាន​ធ្វើ​ឡើង​ជាមួយ ដោយ 8celerate ស្ទូឌីយោ