តើ​អ្នក​ដឹង​ថា​អ្នក​នៅក្នុង​ស្នេហា​ដោយ​របៀបណា?

ធ្វើ​ឱ្យ​ទាន់សម័យ​ចុងក្រោយ: វិច្ឆិកា. 29 2020 | 3 នាទីអាន

ខ្ញុំ​ចាំ​ថា​នេះ​ជា​លើក​ដំបូង​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​ធ្លាក់​ចុះ​នៅ​ក្នុង​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់. ហើយ​ខ្ញុំ​គិត​ថា​ការ​ពិត​គឺ​ថា​ប្រហែល​ជា​អ្នក​បាន​ដឹង​ថា​វា​នៅ​ក្នុង​ចិត្ត​របស់​អ្នក​ភ្លាម. អ្នក​ដឹង​ពី​ភាព​ខុស​គ្នា​រវាង​បំ​ទាំងអស់​នោះ​និង​អារម្មណ៍​យ៉ាង​ខ្លាំង​ចំពោះ​មនុស្ស​ដែល​អ្នក​មាន​និង​របៀប​ដែល​អ្នក​មាន​អារម្មណ៍​អំពី​មនុស្ស​ម្នាក់​នេះ. ក្នុង​ការ​និយាយ​ថា, របៀប​ដែល​អ្នក​បាន​ដឹង​ពុះ​ចុះ​ទៅ​ហេតុ​ផល​មួយ​ចំនួន​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​រាយ​ខាង​ក្រោម.

ភាព​ងាយ​រងគ្រោះ

នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​ស្រឡាញ់​នរណា​ម្នាក់​ដែល​អ្នក​មាន​នៅ​ងាយ​រងគ្រោះ​បំផុត​របស់​អ្នក. អ្នក​ចង់​ផ្គាប់​ចិត្ដ​ពួក​គេ, ពួក​គេ​គួរ​អោយ​ចាប់អារម្មណ៍, ធ្វើ​ឱ្យ​ពួក​គេ​សប្បាយ​រីក​រាយ. បាន​និយាយ​ថា​ពួក​គេ​បាន​បាត់​បង់​កាបូប​របស់​ពួកគេ​ឧទាហរណ៍​អ្នក​គឺ​ជា​អ្នក​ដំបូង​ដែល​កំពុង​តែ​ស្វែង​រក​វា. ហើយ​វា​គឺ​មិន​នៅ​ក្នុង​វិធី​នៃ​ការ​ដែល​ថា​អូ​!, ថា​មនុស្ស​ក្រីក្រ​បាត់​បង់​កាបូប​លុយ​របស់​ពួក​គេ​។’ វា​ជា​ច្រើន​ទៀត​ដែល​ជ្រៅ​ជាង. អ្នក​មិន​អាច​ទទួល​រឿង​អាក្រក់​ណា​មួយ​កើត​ឡើង​ដើម្បី​ឱ្យ​ពួក​គេ. ពួក​គេ​គឺ​ជា​ការ​ល្អ​ផង​ដែរ​មនុស្ស​ម្នាក់​សម្រាប់​អ្វី​អាក្រក់​កើត​ឡើង​ចំពោះ​ពួក​គេ. ពួក​គេ​មិន​សមនឹង​ទទួល​បាន​អ្វី​ដែល​អាក្រក់​កើត​ឡើង​ចំពោះ​ពួក​គេ. ពួក​គេ​បាន​បើក​ឱ្យ​អ្នក​ឡើង​ទៅ​មាន​អារម្មណ៍​ថា​អ្នក​បាន​គិត​ថា​មិន​មាន​ទេ​ហើយ​វា​ជា​ច្រើន​ទៀត​ដ៏​អស្ចារ្យ​ជាង​ដែល​អ្នក​អាច​ធ្លាប់​នឹកគិត​អំពី. អ្នក​ចាប់​ផ្តើ​ម​ទទួល​បាន​ការ​ចូល​ទៅ​ក្នុង​តន្ត្រី​ដែល​ពួក​គេ​ចង់​បាន. អ្នក​មិន​ដឹង​ថា, វា​គ្រាន់​តែ​អាច​ជា​ការ​ចាប់​ផ្តើ​ម​នៃ​ការ​សន្ទនា. ហើយ​ប្រសិន​បើ​វា​ជា​ការ​យ៉ាង​ជ្រាលជ្រៅ​ចំពោះ, ដូច្នេះ​វា. សេចក្ដី​អំណរ​ដែល​អ្នក​ទទួល​បាន​ពី​របៀប​ដែល​អ្នក​មាន​អារម្មណ៍​អំពី​ពួក​គេ​បដិសេធ​ណា​មួយ​នៃ​ការ​ឈឺ​ចាប់ (ឬ​ចំ​កួត​នៅ​ជិត!) ដែល​អ្នក​កំពុង​មាន​អារម្មណ៍​ទេ​ព្រោះ​អ្នក​មិន​អាច​មាន​ពួក​គេ. ដូច្នេះ​បាន​ជា​មូលដ្ឋាន​ដែល​ងាយ​រងគ្រោះ​និង​បាត់​បង់​នៅ​ក្នុង​អ្វី​គ្រប់​យ៉ាង​អំពី​ពួក​គេ​គឺ​ប្រហែល​ជា​វិធី​ដ៏​សំខាន់​ដែល​អ្នក​ចង់​ដឹង​និង​ដោយ​ដឹង​ថា​អ្នក​នឹង​បោះបង់​ក្តី​សុ​បិ​ន្ត​របស់​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​ទៅ​ជា​មួយ​ពួក​គេ. ខ្ញុំ​គិត​ថា​ប្រហែល​ជា​របៀប​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​ដឹង​ថា​ដោយ​សារ​តែ​ខ្ញុំ​មាន​មហិច្ឆតា​ខ្លាំង​ណាស់​ហើយ​រឿង​ចុងក្រោយ​ដែល​ខ្ញុំ​ចង់​បាន​គឺ​នឹង​ត្រូវ​បាន​ចង​ចុះ​វ័យ​ក្មេង​ប៉ុន្តែ​ប្រសិន​បើ​គាត់​ចង់​បាន​ត្រឡប់​មក​វិញ​និង​ចង់​បាន​ខ្ញុំ​ឱ្យ​គាត់​ចង់​ដោះស្រាយ​ចុះ​ខ្ញុំ​ដឹង​ថា​នៅ​ពេល​នោះ​ខ្ញុំ​នឹង​មាន​សម្រាប់​គាត់ ដែល​ខ្ញុំ​ដឹង​ថា​ខ្ញុំ​នឹង​មិន​ធ្វើ​សម្រាប់​មនុស្ស​គ្រប់រូប.

និយាយ​អំពី​ពួកគេ​ជានិច្ច

នេះ​គឺ​ជា​ការ​លំបាក​ណាស់​ក្នុង​មួយ​ដោយ​សារ​តែ​អ្នក​មាន​នេះ​អំពី​មនុស្ស​ដែល​អ្នក​មាន​កំទេច​នៅ​លើ​ផង​ដែរ​ប៉ុន្តែ​វា​ជា​កត្តា​មួយ​ក្នុង​ការ​បាន​នៅ​ក្នុង​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​ផង​ដែរ. វា​គ្រាន់​តែ​ថា​វា​ជា​ការ​បន្ថែម​ទៅ​លើ​កត្តា​ផ្សេង​ទៀត​នៅ​ក្នុង​បញ្ជី​នេះ​នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​មាន​នៅ​ក្នុង​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​ជា​ការ​ប្រឆាំង​ទៅ​បាន infatuated. ខ្ញុំ​ចាំ​ថា​ខ្ញុំ​និយាយ​ច្រើន​ដើម្បី​ប្អូន​ស្រី​របស់​ខ្ញុំ​អំពី​បុរស​ម្នាក់​ដែល​ខ្ញុំ​មាន​ស្នេហា​ជាមួយ​នេះ. ខ្ញុំ​មិន​បាន​ប្រាប់​នាង​តែ​នាង​បាន​ដឹង​ថា. នាង​បាន​សារភាព​ថា​នាង​បាន​ធ្វើ​បន្ទាប់​ពី​មាន​អាយុ​ពី​ព្រោះ​ខ្ញុំ​មិន​អាច​បិទ​បាន​ឡើង​អំពី​របៀប​ដ៏​អស្ចារ្យ​ដែល​គាត់​មាន, របៀប​ដែល​គួរ​ឱ្យ​អស់​សំណើច​ដែល​គាត់​មាន, របៀប​ដែល​គាត់​គឺជា​ប្រភេទ, របៀប​ដែល​គាត់​នឹង​រួម​បញ្ចូល​ទាំង​ការ​ឱ្យ​ខ្ញុំ, ខ្មា​ស់​អៀន​មួយ, នៅ​ក្នុង​ការ​សន្ទនា.

បាន​ជាង​សុភមង្គល​ដោយ​ពួកគេ​បង្ហាញ​អ្នក​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់

បាទ, អ្នក​អាច​ទទួល​ការ​សប្បាយ​រីក​រាយ​យ៉ាង​ខ្លាំង​ដោយ​នរណា​ម្នាក់​ដែល​អ្នក​ចង់​បង្ហាញ​ពី​ទម្រង់​នៃ​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ណា​មួយ​ទេ​ប៉ុន្តែ​នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​ស្រឡាញ់​នរណា​ម្នាក់​វា​ជា​ជាង​ថា. វា​មាន​អារម្មណ៍​បន្តិច​ដូច​ជា​ការ​តភ្ជាប់​មួយ. នៅ​ក្នុង​ជីវិត​របស់​ពួក​គេ​ដែល​ពួក​គេ​បាន​និយាយ​ទៅ​កាន់​អ្នក! ដែល​ស្តាប់​មើល​ទៅ​ហាក់​សោក​ស្តា​យ​បន្តិច​ប៉ុន្តែ​វា​ជា​ធម្មជាតិ​នៅពេល​ដែល​អ្នក​ស្រឡាញ់​នរណា​ម្នាក់​ដោយ​សារ​តែ​អ្នក​មើល​ឃើញ​ពួក​គេ​ជា​ល្អ​ឥត​ខ្ចោះ​ដែល​ជា​កន្លែង​ដែល​អ្នក​មិន​បាន​មើល​ឃើញ​ខ្លួន​អ្នក​ដូច​ជា​ល្អ​ឥត​ខ្ចោះ. ហើយ​នៅ​ពេល​ដែល​ពួក​គេ​បាន​និយាយ​ពី​ឈ្មោះ​របស់​វា​ស្តាប់​មើល​ទៅ​ហាក់​ដូច​ជា​បទ​ភ្លេង​មួយ. ដូច​​​ជា​រឿង​មួយ​ដ៏​អស្ចារ្យ​បំផុត​ដែល​អ្នក​បាន​ឮ​មិន​ធ្លាប់​មាន. ហើយ​នៅ​ពេល​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​និយាយ​ថា​វា​អាច​ជា​ការ​តភ្ជាប់​ការ​តភ្ជាប់​មនោសញ្ចេតនា​អាច​ធ្វើ​ទៅ​បាន​ប៉ុន្តែ​ប្រសិន​បើ​វា​ជា​ការ​យ៉ាង​ជ្រាលជ្រៅ​ចំពោះ, វា​អាច​ជា​ការ​ត​ភ្ជាប់​មិត្ត​ភាព​មួយ. រឿង​នេះ​ត្រូវ​បាន​ប្រសិន​បើ​ពួក​គេ​មិន​ស្រឡាញ់​អ្នក​វិញ​ប៉ុន្តែ​អ្នក​ស្រឡាញ់​គេ​អ្នក​នៅ​តែ​ចង់​ឱ្យ​ពួក​គេ​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​របស់​អ្នក​នៅ​ក្នុង​សមត្ថភាព​មួយ​ចំនួន​ហើយ​វា​ជា​ការ​បើក​ចំហ​រ​ដើម្បី​ពិភាក្សា​ថា​តើ​ថា​នឹង​មាន​ស្ថានភាព​ល្អ​នៅ​លើ​ពិភព​លោក​ប៉ុន្តែ​វា​ជា​ការ​ពិត​អំពី​របៀប​ដែល​អារម្មណ៍​របស់​មនុស្ស​នៅ​ក្នុង​ការងារ​លេង.

យូរ

មាន​បំណង​ចង់​ជ្រៅ​ឱ្យ​មាន​នៅ​ក្នុង​ក្រុម​ហ៊ុន​របស់​ពួក​គេ​ហើយ​នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​គិត​ថា​អ្នក​អាច​នឹង​មិន​ដែល​ឃើញ​ពួក​គេ​ជា​ថ្មី​ម្តង​ទៀត​គឺ​មាន​អារម្មណ៍​ទទេ​នេះ​នៅ​ខាង​ក្នុង. វា​ជា​ការ​ស្មុគស្មាញ​ពិត​ជា. បន្ទាប់​មក​ប្រសិន​បើ​អ្នក​មាន​ភេសជ្ជៈ​មួយ​ចំនួន​តូច, វា​ទទួល​បាន​កាន់តែ​អាក្រក់. អ្នក​ចាប់​ផ្តើ​ម​យំ. ហើយ​អ្នក​ប្រហែល​ជា​នឹង​មិន​មាន​អារម្មណ៍​ថា​ដូច​ថា​ជាង​បំ​មួយ. វា​ជា​អារម្មណ៍​ទទេ​មិន​មាន​ពួក​គេ​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​របស់​អ្នក​និង​មាន​អារម្មណ៍​ដូច​ជា​ជីវិត​របស់​អ្នក​មិន​ដែល​នឹង​ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់​ដោយ​គ្មាន​ពួក​វា. ដូច​​​ជា​ជីវិត​មួយ​ដែល​ពាក់​ក​ណ្តា​ល. អ្វី​គ្រប់យ៉ាង​ដែល​អ្នក​សម្រេច​បាន​នោះ​នឹង​មិន​មាន​បញ្ហា. ប៉ុន្តែ​អ្នក​ដែល​ទទួល​បាន​តាម​រយៈ. វា​ជា​ផ្លូវ​ដ៏​វែង​មួយ​ប៉ុន្តែ​អ្នក​ចេញ​មក​ម្ខាង​ទៀត.


ត្រឡប់​វិញ ↑

©​រក្សា​សិទ្ធ​គ្រប់យ៉ាង 2020 កាលបរិច្ឆេទ​របស់ខ្ញុំ​សត្វ​ចិញ្ចឹម. បាន​ធ្វើ​ឡើង​ជាមួយ ដោយ 8celerate ស្ទូឌីយោ