គុណសម្បត្តិ​និង​គុណវិបត្តិ​ណាត់​ជា​មួយ​ស្ត្រី​វ័យ​ក្មេង

ធ្វើ​ឱ្យ​ទាន់សម័យ​ចុងក្រោយ: តុលា. 23 2020 | 2 នាទីអាន

មួយ​ថ្មី ការ​ស្ទង់​មតិ បាន​បង្ហាញ​ថា​បុរស​ដែល​មិន​គិត​ពី​អាយុ​របស់​ពួក​គេ​ចង់​ឱ្យ​ស្ត្រី​កាលបរិច្ឆេទ​ក្នុង​វ័យ 20 ឆ្នាំ​ពាក់​ក​ណ្តា​ល​របស់​ពួក​គេ. ប្រសិន​បើ​ការ​រក​ឃើញ​នៃ​ការ​ស្ទង់​មតិ​នេះ​ត្រូវ​បាន​គេ​ជឿ​ថា, បុរស​វ័យ​ចំណាស់​សូម្បី​តែ​នៅ​អាយុ 40 ឆ្នាំ, 50s បាន, ឬ 60 ចូលចិត្ត​ស្ត្រី​កាលបរិច្ឆេទ​ច្រើន​ក្មេង​ជាង​ពួក​គេ.

មាន​ពេល​មួយ​ដែល​សង្គម​មិន​ទទួល​យក​ការ​ទំនាក់ទំនង​រវាង​បុរស​វ័យ​ចំណាស់​និង​ស្ត្រី​វ័យ​ក្មេង​មួយ; ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា, ឥឡូវ​នេះ​អ្វី​ដែល​បាន​ផ្លាស់​ប្តូ​រ​យ៉ាង​ខ្លាំង​និង​ទំនាក់ទំនង​បែប​នេះ​បាន​ក្លាយ​​​ជា​រឿង​ធម្មតា​ណាស់. ខណៈ​ពេល​ដែល​អ្វី​គ្រប់​យ៉ាង​អំពី​ទំនាក់ទំនង​បែប​នេះ​គឺ​មិន​ល្អ, ពួក​គេ​មិន​អាក្រក់​ទាំង​ស្រុង​ទាំង. ការ​ពិ​ភា​ក​ខាង​ក្រោម​បង្ហាញ​គុណសម្បត្តិ​និង​គុណវិបត្តិ​មួយ​ចំនួន​នៃ​ការ​ណាត់​ជួប​ស្ត្រី​វ័យ​ក្មេង.

ប្រុស

ស្ត្រី​វ័យ​ក្មេង, ដោយ​សារ​តែ​អាយុ​របស់​ពួក​គេ, ជា​ធម្មតា​មក​ជាមួយ​ហិប​ដម​នើ​រ​អារម្មណ៍​តិច. ស្ត្រី​វ័យ​ចំណាស់, នៅ​លើ​ដៃ​ផ្សេង​ទៀត, ជា​ញឹកញាប់​បាត់​បង់​ការ​ទាក់​ទាញ​ទន់​របស់​ពួកគេ​ដែល​ជា​លទ្ធផល​នៃ​ការ​ទទួល​ការ​និង​ចុះ​បន្ថែម​ទៀត​នៅ​ក្នុង​ជីវិត. បុរស​វ័យ​ចំណាស់​រក​មើល​ដៃ​គូ​ណាត់​ជួប​ដែល​អាច​ធ្វើ​ឱ្យ​ពួក​គេ​ឡើង​និង​មាន​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​នៅ​ក្នុង​កម្រ​ដូច្នេះ​ស្ត្រី​ដែល​មាន​បន្ទុក​ខាង​ផ្លូវ​ចិត្ដ.

ក្នុងនាម​ជា​បុរស​ចាស់, ពួក​គេ​មាន​ទំនោរ​ដើម្បី​ក្លាយ​​​ជា​ការ​ផ្សង​ព្រេង​តិច. នេះ​ធ្វើ​ឱ្យ​ពួក​គេ​មើល​ទៅ​ចាស់​ជាង​ច្រើន​អ្វី​ដែល​ពួក​គេ​ពិត​ជា​មាន. ក្នុងនាម​ជា​ស្ត្រី​ម្នាក់​ដែល​មាន​ច្រើន​ក្មេង​អាច​ជួយ​បុរស​ម្នាក់​ដែល​បាន​បាត់​បង់​មក​វិញ​បាន​ទទួល​ចំណាប់អារម្មណ៍​របស់​គាត់​និង​ទទួល​បាន​នូវ​ថាមពល​គ្រប់គ្រាន់​ក្នុង​ការ​រស់​នៅ​ឱ្យ​បាន​ពេញលេញ​មួយ; ភាពរឹងមាំ​នៃ​ស្ត្រី​វ័យ​ក្មេង​ហាក់​ដូច​ជា​ធ្វើ​ការ​អស្ចារ្យ​សម្រាប់​បុរស​ទាំងនេះ.

ស្ត្រី​ក្មេង​ជា​ញឹកញាប់​ណាត់​ជួយ​ឱ្យ​បុរស​ដើម្បី​មើល​ឃើញ​ពិភព​លោក​ពី​ទស្សនៈ​ផ្សេង​គ្នា. បុរស​វ័យ​ចំណាស់​ជា​ញឹកញាប់​ចាប់​ផ្តើ​ម​ជឿ​ថា​ពួក​គេ​បាន​មើល​ឃើញ​ឱ្យ​បាន​គ្រប់គ្រាន់. នៅពេល​ដែល​បុរស​ទាំង​នេះ​ចាប់​ផ្តើ​ម​ណាត់​ជួប​ស្ត្រី​ច្រើន​ក្មេង​ជាង​ពួក​គេ, ពួក​គេ​មាន​ទំនោរ​ទៅ​រក​ការ​អភិវឌ្ឍ​ជា​ទស្សនវិស័យ​ស្រស់​ពិត. ពួក​គេ​បាន​សូម្បី​តែ​អាច​ចាប់​ផ្តើ​ម​ធ្វើ​អ្វី​ដែល​ពួក​គេ​មិន​បាន​ធ្វើ​ពី​មុន.

គុណវិបត្តិ

កាលកំណត់​និង​ប្រាជ្ញា​អាច​កើត​មាន​តែ​នៅ​ពេល​ដែល​មនុស្ស​ម្នាក់​ក្លាយ​​​ជា​មាន​វ័យ​ចំណាស់; សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​នេះ​បាន​ឈរ​ពិត​សម្រាប់​ទាំង​បុរស​និង​ស្ត្រី. វា​ជា​ការ​មិនអាច​ទៅរួច​ទេ​ដើម្បី​ក្លែងក្លាយ​​​គុណ​ទាំង​ពីរ. ជា​ញឹកញាប់​បន្ទាប់​ពី​ផ្កាភ្លើង​ដំបូង​លើ​ទំនាក់ទំនង​រវាង​បុរស​វ័យ​ចំណាស់​និង​ស្ត្រី​វ័យ​ក្មេង​ម្នាក់​ប្រែ​បាន stale ដោយ​សារ​តែ​កង្វះ​នៃ​កាលកំណត់​និង​ប្រាជ្ញា​ក្នុង​ការ​ក្រោយ.

ប្រសិន​បើ​អ្នក​បាន​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ទំនាក់​ទំនង​ជា​មួយ​ស្ត្រី​ម្នាក់​បាន​ច្រើន​ក្មេង​ជាង​អ្នក​មាន​មួយ, អ្នក​អាច​រក​វា​ឃើញ​ការ​លំបាក​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ឱ្យ​គាត់​សប្បាយ​ចិត្ត​នៅ​លើ​គ្រែ​ដោយ​សារ​តែ​ចំណង់​ផ្លូវភេទ​របស់​នាង​ខ្ពស់. ស្ត្រី​ជា​ច្រើន​នៅ​ក្រោម​កា​លៈ​ទេ​សៈ​បែប​នេះ​ចាប់​ផ្តើ​ម​ស្វែង​រក​ដៃ​គូ​រួម​ភេទ​ផ្សេង​ទៀត. ខណៈ​ពេល​ដែល​ការ​ធ្វើ​នេះ​ស្ត្រី​ម្នាក់​ដែល​អាច​បំពេញ​តម្រូវ​ការ​ផ្លូវ​ភេទ​របស់​នាង, សម្រាប់​បុរស​ម្នាក់​ដែល​បាន​ទម្លាប់​ដៃ​គូ​របស់​លោក​នេះ​ជា​ឱកាស​របស់​លោក​ក្នុង​ការ​វិវត្ត​ជំងឺ​កាមរោគ​កើន​ឡើង.

នៅ​ពេល​ណាត់​ជួប​ស្ត្រី​ច្រើន​ក្មេង​ជាង​ពួក​គេ, បុរស​ក៏​អាច​ត្រូវ​បាន​រំខាន​ដោយ​ការ​ខ្វះខាត​នៃ​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​របស់​នាង​នៅ​ក្នុង​ការ​ដោះ​ស្រាយ​ការ​ធ្លាក់​ចុះ​និង​ធ្វើ​ឱ្យ​ក្រុម​គ្រួសារ​មួយ. ថ្ងៃ​នេះ, ស្ត្រី​ភាគ​ច្រើន​នៅ​ក្នុង​វ័យ 20 ឆ្នាំ​ពាក់​ក​ណ្តា​ល​របស់​ពួក​គេ​ឬ​ក្មេង​ជាង​ដែល​ចង់​រីករាយ​ជាមួយ​នឹង​ជីវិត, មាន​ការងារ​ដ៏​ល្អ​ឥត​ខ្ចោះ, និង​រក​បាន​ប្រាក់​ច្រើន​មុន​ពេល​ដោះស្រាយ​ចុះ. ក្នុង​នាម​ជា​មនុស្ស​ម្នាក់​ដែល​មិន​មែន​ជា​ដែល​មាន​វ័យ​ក្មេង​ទៀត​ទេ, មួយ​នឹង​ពិត​ជា​មិន​បាន​រក​ឃើញ​វា​ជា​ការ​ងាយ​ស្រួល​ណាស់​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​ឱ្យ​ដៃគូ​របស់​ខ្លួន​ពេល​វេលា​ជា​ច្រើន​មុន​ពេល​ការ​ចាប់​ផ្តើ​ម​គ្រួសារ​មួយ.

ដូច​​​ជា​ទំនាក់​ទំនង​ណា​មួយ​ផ្សេង​ទៀត, ទំនាក់ទំនង​រវាង​បុរស​វ័យ​ចំណាស់​និង​ស្ត្រី​វ័យ​ក្មេង​ក៏​មាន​សគុណ​និង demerits របស់​ខ្លួន. ដូច្នេះ, ដើម្បី​ធ្វើ​ឱ្យ​ទំនាក់​ទំនង​បែប​នោះ​ទទួល​បាន​ជោគជ័យ​ដៃ​គូ​ទាំង​ពីរ​ត្រូវ​យល់​គ្នា​បាន​យ៉ាង​ល្អ​ផ្សេង​ទៀត​និង​ត្រូវ​តែ​មាន​ការ​ឆ​ប​គ្នា​ជាមួយ​គ្នា.


ត្រឡប់​វិញ ↑

©​រក្សា​សិទ្ធ​គ្រប់យ៉ាង 2020 កាលបរិច្ឆេទ​របស់ខ្ញុំ​សត្វ​ចិញ្ចឹម. បាន​ធ្វើ​ឡើង​ជាមួយ ដោយ 8celerate ស្ទូឌីយោ