7 ഓൺലൈൻ ഡേറ്റിംഗ് നിങ്ങൾ പിരിച്ചുവിടുക കഴിഞ്ഞില്ല യോഗിയാണ് കാരണങ്ങൾ

അവസാനമായി പുതുക്കിയത്: കടൽ. 28 2020 | 2 മി റീഡ്

എല്ലാവരും അവൻ സൃഷ്ടി സമയത്ത് match.com ആയിരുന്നു കാരണം ടിന്നിലടച്ച കോണ്ഗ്രസ് ഒരു വിനീതിനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ വ്യാപരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റിംഗ് വെബ്സൈറ്റിൽ ഒരിക്കലും. അവിടെനിന്നു നീ കുറിച്ച് ഗൗനിക്കുന്നില്ല കൂടി നൽകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ താൽപ്പര്യമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൂക്കിൽ സഹായിക്കും നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ആരെയെങ്കിലും വരച്ചത് ഇപ്പോഴും പണി നന്നായി കഴിയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കഷ്ടകാലത്തു ചേരണ്ട ചില നുറുങ്ങുകൾ ഇതാ.

നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി പിന്നിൽ വീഴും

ആരംഭിക്കുന്നതിന്, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സമയം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ചെയ്യും. നിങ്ങൾ രാഷ്ടീയം പിരിച്ചുവിടുക ഒന്ന് കാരണം പോലും നിങ്ങളുടെ ഇൻബോക്സിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പ്രവൃത്തിയും ഇന്റർനെറ്റിൽ കൂടെ ചെയ്വാൻ ഇല്ല. കഷ്ടകാലത്തു നീ ചേരണ്ട ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഹിഹി അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ നിങ്ങളുടെ സന്ദേശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക. പണി വൈകി അരുതു.

നിങ്ങൾ ജോലിയിലേക്ക് ഇന്റർനെറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ സമയം പാഴാക്കരുത് ചിന്തിക്കുന്നു

നിങ്ങൾ രാഷ്ടീയം രീതി ലഭിക്കുന്നതിന് നശിക്കുകയും മറ്റൊരു കാര്യം സൃഷ്ടിയുടെ നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റിംഗ് വെബ്സൈറ്റ് ഇൻബോക്സിൽ പരിശോധിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പണി ഉണ്ട്, നിങ്ങളുടെ സാമൂഹിക ജീവിതം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വരാത്ത. നിങ്ങളുടെ ഇൻബോക്സ് പരിശോധിക്കുന്നു പ്രധാനമാണ്, ഒരു ചോക്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജോലി ഇല്ല മറ്റൊരു സമയം വരുമ്പോൾ, പക്ഷേ അത് എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കില്, നിങ്ങൾ ജോലിയിലേക്ക് ഇന്റർനെറ്റിൽ സമയം ക്ഷയിച്ചുപോകുന്നു എന്നു കരുതി, നിങ്ങൾ വെടിവച്ച് ഒരാളെ നിയമിക്കുമെന്നും കലാശിക്കും “സമയം ഇന്റർനെറ്റിൽ അല്ല.”

എന്തെങ്കിലും തെറ്റല്ലേ പോലെ നോക്കൂ

നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം ഗ്രഹിച്ചു എങ്ങനെ ബോധവാനായിരിക്കണം. നിങ്ങൾ ഗമാലിയേലിന്റെ ജോലിസ്ഥലത്തെ എന്തെങ്കിലും മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രവർത്തിക്കുന്നു എങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ബോസിനെ ഉടൻ എന്തെങ്കിലും സംശയിക്കാൻ, തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒന്നുകൂടെ ഗൂഗിൽ. ഒരു ലളിതമായ ആവശ്യത്തെ ഒപ്പം ബി.എ.എം, നിങ്ങൾ മാറിപ്പോയല്ലോ മുൻപരിചയം.

നിങ്ങൾ മതി വഴങ്ങുന്ന അല്ല

തിയതിയുണ്ട് ഒരാളായി ഓൺലൈൻ ഡേറ്റിംഗ് ഒരു വിജയകരമായ ബിസിനസ് ജീവിതത്തില് മറ്റൊരു പ്രധാന ഭാഗമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഷെഡ്യൂൾ വീണ്ടും ക്രമീകരണമാണ് ഒരു ബിറ്റ് വരാം, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ബോസിനെ വഴിയില് എന്തെങ്കിലും വേണം എങ്കിൽ, അവനെ അവളുടെ വേണ്ടി സമയം.

നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ ഫോക്കസ് ഇല്ല

നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇട്ട ശ്രമം ലേക്കുള്ള ശ്രദ്ധ വേണം. നിങ്ങൾ ആ ചൂട് തീയതി ധരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് വച്ചാ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിവരമറിഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ താല്പര്യത്തെ ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ കഴിവും ഇടുന്നതു അല്ല.

നിങ്ങളുടെ തൊഴിലുടമ ഓൺലൈനിൽ badmouth

എതിരെ, നിങ്ങൾ കമ്പനി badmouth ഒരിക്കലും, പോലും നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ തീയതി. നിങ്ങളുടെ കമ്പനി ഈ കണ്ടു എങ്കിൽ, അതു നിങ്ങളുടെ ജോലി നിന്ന് നിങ്ങളുടെ പിരിച്ചുവിടാനും കാരണമാകും, ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്തെ നല്ല കുറിച്ച് എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് അഭിപ്രായങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക.

നിങ്ങൾ ജനത്തിന്റെ തെറ്റായ പക്ഷക്കാരെക്കൊണ്ട് ഇളക്കുക

അവസാനമായി, നിങ്ങൾ പൊതുവിൽ കഷ്ടകാലത്തു ചേരണ്ട ശ്രമിക്കണം. ജനം തെറ്റായ അതതു മാതൃരക്തം നിങ്ങൾ വിധം പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നയിച്ചേക്കാം. താഴെ ഈ നുറുങ്ങുകൾ രണ്ടും നിങ്ങളുടെ റൊമാന്റിക് പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ വിജയം ചെയ്യും.


താഴെ നിന്ന് മുകളിലേയ്ക്ക് ↑

© പകർപ്പവകാശം 2020 എന്റെ പെറ്റ് തീയതി. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ കൊണ്ട് 8celerate സ്റ്റുഡിയോ