പെറ്റ് അലർജികൾ ആൻഡ് ഡേറ്റിങ്ങ് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് കഴിയും?

അവസാനമായി പുതുക്കിയത്: ജനുവരി. 19 2021 | 2 മി റീഡ്

അതുപോലെ, നിങ്ങൾ നന്നായി അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും കണ്ടെത്തി. നിങ്ങൾ അവരോട് മറക്ക്കില്ല, വ്യക്തി-അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ എന്ന്, നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ഒരു പുഞ്ചിരി ഉണ്ടു. You feel that things couldn’t get any better than they are, അപ്പോൾ നിനക്ക് അലർജിയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കൈയ്യും ഉണ്ടു എന്നു പഠിക്കാൻ. ചെയ്വാൻ ഒരു വ്യക്തിയെ എന്താണ്? നിങ്ങൾ കാരണം അലർജി ലേക്കുള്ള ബന്ധം കയറി വേണം? വീണ്ടും വ്യക്തിയെ അല്ല ലേക്കുള്ള മറ്റുവഴികൾ ഉണ്ട്? ജനങ്ങളെ, ഇതുണ്ട്.

സർവ്വപ്രധാനമായ, വ്യക്തി നിങ്ങൾ ഒരു അലർജി എന്നു അറിയുന്നുവല്ലോ എന്നു. ഇത് തുറന്ന ഒരു സത്യസന്ധമായ ബന്ധം അത്യാവശ്യമാണ് (ആരംഭിക്കുന്നതിനായി), എന്നാൽ അവർ നിങ്ങളെ ഉണ്ടു എന്നു പ്രതികരണം നന്നേ സാധിച്ചേക്കാം. അവര് എങ്ങനെ കഴിയും? അവർ നിങ്ങളുടെ തീയതി മുമ്പ് പുതിയ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയും (അവർ പാകം കിട്ടിയതിന്റെ കൈയ്യും യാതൊരു പ്രതിപ്രവർത്തനം ഇല്ലാതെ). കൂടാതെ, അവർ നിങ്ങളുടെ തീയതി വരുമ്പോൾ ശേഷം അവർ ഒരു വെയര് ബ്രഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാമ്യമുള്ള എന്തെങ്കിലും കഴിയും (if their pet rides in the car and there is a transfer from the car to their clothes).

ഫോക്കസ് അടുത്ത പ്രദേശത്ത് അലർജി കാഠിന്യം അറിയാൻ ആണ്. നിങ്ങൾ ഒരു ഒ അലർജിക്ക് മരുന്ന് എടുത്തു വൈകുന്നേരവും കൈകാര്യം കഴിയുന്നില്ല? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു EpiPen ചോദിക്കും ഒരു കഠിനമായ പ്രതികരണം ഉണ്ടായിരിക്കും? ഒരു EpiPen ആവശ്യമായ ആ, നിങ്ങൾ വലിയ തലത്തിൽ ബന്ധം വിലയിരുത്താൻ ആവശ്യമാണ്, because literally, your health is at risk. മറ്റുള്ളവരെ, നിങ്ങൾ ഉറപ്പു നിങ്ങളുടെ അലർജിക്ക് മരുന്ന് അവരോടു ഒരുമിച്ചു ഡബിൾ എടുത്തു കഴിയും, രാത്രി നിരാശമാത്രം തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം നിരീക്ഷിക്കാൻ.

നിങ്ങൾ അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന പക്ഷം, അവർ വളർത്തുന്ന അനുവദനീയമല്ല മുറിയിലായിരുന്നു സജ്ജമാക്കാൻ കഴിയും. സംരക്ഷണം ഒരു ചേർത്തു പാളി, അവർ ഒരു ഫിൽറ്ററിംഗ് മെഷീൻ എയർ നിന്നു അലർജിയുണ്ടാക്കുന്ന സൂക്ഷിക്കാൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന കഴിയും. അലർജി sufferer വിപണിയിൽ അത്രേ നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എയർ രോമങ്ങളോടും തുക കുറയ്ക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നിയുക്ത സ്ഥലം കടക്കുന്നത് അലർജിയുണ്ടാക്കുന്ന സൂക്ഷിക്കാൻ ഒരു തടസ്സവും ജോലി.

ഏറ്റവും അലർജി രോഗികളാണ് വേണ്ടി, അവർ ഇതിനകം അവരെ ഈ എക്സ്ട്രാ ചെയ്യും, എന്നാൽ അതു അവരോടു ആവർത്തിക്കാൻ ഉപദ്രവിക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും അടുത്തിരിക്കുന്നു ടിഷ്യൂ ഉറപ്പാക്കുക. നിങ്ങൾ ചൊറിച്ചിൽ അധർമ്മം അലർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ, കണ്ണിൽ കൂടുതൽ, നിങ്ങളുടെ മൂക്ക് നിരന്തരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിലവിളിച്ചു നേടുക ഭാവത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തീയതി കുറവ് ഉള്ള തോന്നിയേക്കാം. നിങ്ങൾ ചില അലർജി കണ്ണു പോലെ നിങ്ങളോടു drops കഴിയും. This will not only help flush the allergens from your eyes but will also help with the redness and irritation that will be present.

നിങ്ങളുടെ അലർജി നിങ്ങൾ ചുമ ലേക്കുള്ള നാശമുണ്ടാക്കരുത്? ചുമ തുള്ളി ഇഎൻടി lozenges ഒരു ചുരുക്കിയ സ്ട്രെസ്സ് തീയതി ഇല്ലാതെ അത്യാവശ്യമാണ്. How many times have you gotten a tickle in your throat and the more you cough the drier your throat gets? നിങ്ങളുടെ തീയതി കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയും ചില lozenges അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് മാതാവിനോട് മാത്രം അകലെ ഇക്കിളി എടുത്തു ഈർപ്പം ഞാനുപേക്ഷിച്ചു തൊണ്ടയും ചേർക്കാൻ കഴിയും.

തുറന്ന്, സത്യസന്ധമായ ആശയവിനിമയ ഒരു ചെറിയ ഒരുക്കം, നീ ഇനിയും അവരുടെ കൈയ്യും ഒരു അലർജി പോലും ഇത്ര ബന്ധം കഴിയും.


താഴെ നിന്ന് മുകളിലേയ്ക്ക് ↑

© പകർപ്പവകാശം 2021 എന്റെ പെറ്റ് തീയതി. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ കൊണ്ട് 8celerate സ്റ്റുഡിയോ