എങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഇയ്യോബ് തന്റെ റൊമാന്റിക് വ്യക്തിത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്

അവസാനമായി പുതുക്കിയത്: സെപ്റ്റംബർ. 19 2020 | 2 മി റീഡ്

ശരി, അതിനാൽ നിങ്ങൾ ജ്യോതിഷം വ്യക്തിത്വ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ ഗ്രഹങ്ങളുടെ വിന്യാസം അടിസ്ഥാനമാക്കി അനുയോജ്യത പ്രവചിക്കാൻ അനാദികാലം ഉപയോഗിക്കുന്നു എങ്ങനെ?

... നിങ്ങൾ ജനിച്ചത് പോലെ നിങ്ങൾ ഒരു "വെള്ളം ചിഹ്നം" അല്ലെങ്കിൽ ഒരു "സൂര്യൻ അടയാളം ആണെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ?"

കിണറ്, ഒരു അയക്ക് മഴവില്ലും അടിസ്ഥാനമാക്കി സമാനമായ സിസ്റ്റം ഞാൻ ഞങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചു.

അത് ശരിയാണ്: സൃഷ്ടിയുടെ അയാളുടെ നിങ്ങൾ രണ്ടു ഡേറ്റിംഗ് മറയായി ഉദയമാണ് "ജോലി" ഇല്ലയോ ആകാം.

സിസ്റ്റം വളരെ "ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അത്ഭുതത്തോടെ,"സാധുത വിപുലമായ നിരീക്ഷണം അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, ചിന്ത, വ്യാഖ്യാനം, ഏതാനും രേഖകൾ വയലിൽ അഭിമുഖങ്ങൾ സമയം ചെലവഴിക്കൽ "എലികൾ."

നിങ്ങൾ വിജയകരമായി കൂടെ പോയേയേയേയേ ആർ നിന്നു ഊഹം സൃഷ്ടിയുടെ കുറെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ശാശ്വതമായ ഫലങ്ങൾ, വായിക്കാനും സൂക്ഷിച്ചുകൊൾക.

എഴുത്തുകാർ കവികളുടെ (സാര് തരം)

ഡേറ്റിങ്ങ് എഴുതിയ

ഈ വ്യക്തികൾ ആശയപരവും ഉണ്ടാക്കാം, കാല്പനികമായ, സമവായത്തിലൂടെ. പകുതി നിറഞ്ഞ പോലെ പഴഞ്ചൊല്ലുപ്രകാരം ഗ്ലാസ് കാണുന്നു. അവർ പലപ്പോഴും വലിയ conversationalist മുൻപരിചയം, ഹാംഗ് ഔട്ട് അയാള് രസകരമായ. അവർ നിങ്ങളുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തിന്റെ ആൺ പതിപ്പ് മുൻപരിചയം. എന്നാൽ സൂക്ഷിച്ചു: ഈ "ഫ്രീ ആത്മാക്കൾ" ചിലപ്പോൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത രകേളാ ഒപ്പം അപ്രത്യക്ഷമാകുകയും കഴിയും.

അദ്ധ്യാപകർക്ക്

ഡേറ്റിങ്ങ് ടീച്ചർ

നിങ്ങൾ ഒരു അദ്ധ്യാപകൻ ഡേറ്റിംഗ് എങ്കിൽ, ക്ലാസ് തല നീക്കുന്നു.

ഭരണത്തിനു ചില അപവാദങ്ങൾ ഇവിടെയുമുണ്ട് എങ്കിലും, ഉപദേശിക്കയും പുരുഷൻമാർ സാധാരണ വർത്തിക്കുന്നവരെ, രോഗി, മൃഗങ്ങളും കുട്ടികളുമായി നല്ല, ഒരു "പെട്ടെന്നുള്ള പഠനം." ഈ അവർ മുകളിൽ ശരാശരി ന്യായവാദം കഴിവുകളും വലിയ മൾട്ടി-taskers വസ്തുത ചേർക്കുക.

ACCOUNTANTS അക്കങ്ങളും CRUNCHERS

ഡേറ്റിങ്ങ് അക്കൗണ്ടന്റ്

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ ഇത്തരം യാഥാസ്ഥിതിക തരം ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ cuties oriented വിശദമായി കുറിക്കുന്നത് "count" കഴിയും, സമയനിഷ്ഠയുള്ള, പോലെ പണം pinchers. അവർ നിലവാരവും കൃത്യമായ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ അഭ്യുന്നതിയിൽ കടന്നു ആണെങ്കിൽ, നേരെ-പോക്കാണ്, പ്രായോഗിക തരം, നിങ്ങൾ ഇവിടെ സന്തോഷം കണ്ടെത്തും.

പൊലീസ്, വഞ്ചി, ആൺ നഴ്സുമാരും

ഡേറ്റിങ്ങ് ക്രൂരമായ

"രക്ഷിക്കുന്നതിന് എന്തു സ്ത്രീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല?"ഈ മേഖലകളിലെ പണ്ടൊക്കെ സ്പാമരന്മാരെ അറിയപ്പെട്ടു, സംരക്ഷണപരമായ, ആധികാരികമായ, പരിഗണന. അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല ശാരീരിക അവസ്ഥ സാധാരണയായി മുൻപരിചയം പറഞ്ഞോ? ഏറ്റവും oriented വളരെ ജനം, ഒരു മാനം അർത്ഥത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വം.

നീ അവരെ ബന്ധങ്ങളിലും "തുല്യമായ" പങ്കാളികളെന്ന് കാണാം.

കമ്പ്യൂട്ടർ എജിനിയരിംഗ്

കമ്പ്യൂട്ടർ ഗീക്ക് ഡേറ്റിംഗ്

നിങ്ങൾ ലോജിക്കൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സി.വി. ക്ലിക്ക് കാണാം, വിവരം, നിഷിഷം, നല്ല പ്രശ്നം solvers ആകുന്നു; അവർ വളരെ ആകുന്നു.

വിട്ടുമാറാത്ത തൊഴിലില്ലാത്ത

ഡേറ്റിംഗ് തൊഴിലില്ലാത്ത

അതു നേരിടാൻ നമുക്ക്, നാം എല്ലാവരും ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ ആരെയെങ്കിലും അറിയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ Dated നേടുക.

തന്റെ "ജോലി" കേന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വന്കരയുടെ ആണ്.

ഇവിടെ സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ.

അവൻ ഇപ്പോഴും ". തന്നെത്താൻ കണ്ടെത്താൻ" ശ്രമിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ഭാഗ്യം എപ്പോഴും സ്വർഗ്ഗമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും മുപ്പതു ഒരു റോക്ക് താരം എന്ന തന്റെ സ്വപ്നം പിന്തുടരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. വലത്? അങ്ങനെയെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷനുകളും "പിങ്ക് സ്ലിപ്പിൽ" ഉടൻ അവനെ പരിഗണിക്കണം.

ബ്ലൂ കൊള്ളർ വി.എസ്. വൈറ്റ് കോളർ–ഉണ്ടായ ഉത്തമം?

തീരുമാനങ്ങൾ, തീരുമാനങ്ങൾ. ചെയ്വാൻ ഒരു പെൺകുട്ടി എന്താണ്?

ഒരു നീല മാല മനുഷ്യൻ ഒരു വെള്ള കോളർ തമനു കണ്ണിയാണ് നല്ലതു?

കിണറ്, എല്ലാ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇവിടെ ആകുന്നു 4-1-1.

നീല കോളർ സഞ്ചി പലപ്പോഴും ഭൂമിയിലേക്കു തങ്ങളുടെ കൈകൾ നല്ല. അവർ കൂടെ ഇരിക്കും സാധാരണയായി എളുപ്പത്തിൽ, ചെക്ക് ഇൻ അതെനിക്കായിരുന്നു കൂടെ. താരതമ്യേന, അവർ സാമാന്യം ശാന്തനായ നിങ്ങൾ.

നിരവധി തവണ വലിയ വരുമാനം സാധ്യതയുള്ള വെള്ള കോളർ സഞ്ചി, സെറിബ്രൽ ഉണ്ടാക്കാം, വലിയ പ്രശ്നം solvers ആകുന്നു.

ഈ കഠിനവും ഫാസ്റ്റ് നിയമങ്ങൾ അല്ല എങ്കിലും, നീ അനേകം ഡേറ്റിംഗ് സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവരെ ബാധകമായ കാണാം. നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി, വിവേകത്തോടെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ.

എല്ലാത്തിനുമുപരി, സ്നേഹം പ്രധാനപ്പെട്ട "ബിസിനസ്." ആണ്


താഴെ നിന്ന് മുകളിലേയ്ക്ക് ↑

© പകർപ്പവകാശം 2020 എന്റെ പെറ്റ് തീയതി. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ കൊണ്ട് 8celerate സ്റ്റുഡിയോ