എ ഓൺലൈൻ സമീപിക്കുബോൾ എങ്ങനെ - എ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന്

അവസാനമായി പുതുക്കിയത്: ജനുവരി. 13 2021 | 5 മി റീഡ്

ഞാൻ വിവാഹം മുമ്പെ ഞാൻ ഓൺലൈൻ ഡേറ്റിംഗ് എന്റെ സുന്ദരി അനുഭവപ്പെട്ടു, ഓൺലൈൻ സാധ്യതയുള്ള ഗലീളന് നിന്ന് പല ഇ-മെയിൽ ഉൾപ്പെടെ. ഞാന് നന്മ കാണാൻ നേടുകയും ചെയ്തു, മോശം വൃത്തികെട്ടതുമായ. ഞാൻ ഓൺലൈൻ ഡേറ്റിംഗ് അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ എന്റെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പല ഫോണിൽ നേടുക. ഈ ലേഖനം ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ആദ്യ ഇ-മെയിൽ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്തു ഞങ്ങളുടെ രക്തം റൺ തണുപ്പ് ചെയ്യുന്നു സംഗ്രഹിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൈ ഖണ്ഡിക അവസാനത്തോടെ ഇല്ലാതാക്കുക അമർത്തുക!

  • ഫ്രണ്ട്ലി ചെയ്യുക - ഇത് വ്യക്തമായ ധ്വനിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവർ ഓപ്പണിംഗ് ഇ-മെയിൽ അയയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ മറക്കരുത് എത്ര അത്ഭുതപ്പെട്ടു തന്നെ. മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ലോജിക്കൽ പുല്ലിംഗം ഭാഗം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോള് പോലെ ആകുന്നു അവർ ബിസിനസ് അവകാശം നേടുകയും ആഗ്രഹിക്കുന്നു (ഫോൺ / ഡേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും ലൈംഗിക സംഭാഷണം). നിർഭാഗ്യവശാൽ സ്ത്രീകൾ വഴിയെ പറയാം. നാം നമ്മുടെ ടോ മുക്കി പോലെ ഞങ്ങൾ ആദ്യം തോന്നി എങ്ങനെ. നാം romanced ഇഷ്ടപ്പെടുകയും നിങ്ങൾ നിന്നുള്ള സൗഹൃദ സംഭാഷണം ശ്രദ്ധയും അനുഭവിക്കാൻ. നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എങ്കിൽ 'ഞങ്ങളെ മാറിവരുന്നു' പോലെ അത്. ഒരു സൌഹൃദ കൂടെ എപ്പോഴും, ഇ-മെയിൽ Conversational (വളരെ നീളം) നീ അനേകം കൂടുതൽ പ്രതികരണങ്ങൾ ലഭിക്കും.
  • അത് വെളിച്ചത്തിലും രസകരമായ സൂക്ഷിക്കും - രസകരമായ / ശ്രദ്ധ മനസിലായോ മതിലിന്മേൽ / ഓഫ്-മേല തമ്മിൽ സന്തുലനം ഉണ്ട്. ഞാൻ ഒരു നല്ല ഓപ്പണിങ് ഇ-മെയിൽ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതു സമ്മർദ്ദം പോലെ തന്നെ കാര്യം. ഞാനൊരു മികച്ച ഉപദേശം ബിസിനെസ്സ് ആണ്. നിങ്ങൾ രസകരമായി പോലെ വരേണം സഹായിക്കാൻ അവളെ നിങ്ങൾ മറുപടി രൂപയുടെ അറിയിക്കുക നുറുങ്ങുകൾ ഒരു ദമ്പതികൾ പ്രശനങ്ങള്ക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ എങ്ങനെ താഴെ വായിക്കുക, ഇവിടെ. അവളുടെ പ്രൊഫൈൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടെത്താൻ സർവവ്യാപിയായ. സാധ്യമെങ്കിൽ ഒരു കണക്ഷൻ സൃഷ്ടിക്കാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും തിരികെ ബന്ധപ്പെടുത്തി. അനുമോദനം അവർ കിടിലന് അല്ല ഏതുമാവട്ടെ പ്രദാനം ജോലി. ഒരു ചെറിയ പ്രശംസയ്ക്ക് ഒരു ആദ്യ ഇ-മെയിൽ നൈസ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ നാളിൽ നിനക്കു ഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും, നീ ആർ ഒരു ബിറ്റ് കാണിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും. നിങ്ങൾ ഒരു മേഘമല്ഹാര് എങ്കിൽ അല്പം നർമ്മം ഉപയോഗിക്കാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല, അതു വെറും പറ്റിച്ചു എന്തു. ഡ്രൈ നർമ്മം എളുപ്പത്തിൽ ഇ-മെയിൽ വഴി misconstrued കഴിയും. സ്ത്രീകൾ വികാരങ്ങളും പങ്കിട്ട അനുഭവത്തിലൂടെയും കണക്ട്, നിങ്ങൾ അവളോടു ഒരു കണക്ഷൻ സൃഷ്ടിക്കാൻ പക്ഷം അവിടെ പകുതി വഴി ഉണ്ട്.
  • അതു ചെറിയ ആചരിക്കേണം - ഞങ്ങൾ നിന്നെ ഫ്രണ്ട്ലി ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രബന്ധം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല രസകരമായ താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്നും. എല്ലാവർക്കും അത് വായിച്ചാൽ എഴുതാനുള്ള മുഴുവൻ പേജ് സാധ്യത ഉറങ്ങാൻ ഞങ്ങളെ അയക്കും, എന്നിരുന്നാലും പിഴയ്ക്കുന്നു അതു ആകേണ്ടതിന്നു. മികച്ച ഞങ്ങൾ വായിച്ചു നാം എഴുതി ഒരു മുഴുവൻ പേജ് കാണാൻ ഇ-മെയിൽ തുറക്കുമ്പോൾ സ്വയം മൗലികമായതുമായ എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അന്നും അത്ഭുതവുമായി ചെയ്യും പാലുല്പന്നങ്ങളും വേണ്ടി! നിങ്ങളുടെ ഇ-മെയിൽ ഞങ്ങളെ വായിക്കാൻ ആക്സസ് എളുപ്പമാണ് ആവശ്യമാണ്, ചുരുക്കത്തിൽ ശ്രദ്ധയും മനസിലായോ അർത്ഥം. എണ്ണത്തിലുപരി ഗുണമേന്മയുള്ള വേണ്ടി പോകും. ചെറുതും ശക്തവുമായ ഖണ്ഡികകൾ ഒരു നഷ്ടസ്വപ്നം ചില വിജയത്തിനു കുറിപ്പടിയാണ്.
  • ബോറടിപ്പിക്കുന്ന അരുതു - ശരി ഞാന് എന്ന് പറയും ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഗ്രഹിക്കാൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ദ്രുത സൂചനകൾ ഒരു ചാര്മിനാര് പോകുകയാണ്. ബോറടിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഗുണഗണങ്ങൾ പോലെ, നിങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഫ് ഒരു ലിസ്റ്റ് എഴുതുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അവൾ മറ്റൊരു വിവരം സംസാരിച്ചു വേണ്ടി എന്ന് എതി ഒരു സന്ദേശം അയയ്ക്കുന്നതിന്. അവൾ നിങ്ങളുടെ ഇ-മെയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വവും ഒരു കളെയും ഇല്ല എങ്കിൽ അവൾ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് അറിയാത്ത. അങ്ങനെ അവൾ മറുപടി മെനക്കെടുന്നില്ല ചെയ്യും. നിങ്ങൾ തിരികെ എഴുതാൻ അവളുടെ സ്വാഭാവികമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ മാതൃകകളുടെ ചെയ്യരുത്, അവൾ താല്പര്യം എങ്കിൽ വായിക്കുന്നു ചെയ്യും.
  • കൂടേ എന്നു പറഞ്ഞു - പല പുരുഷന്മാരും ഹാർഡ് overcompensate ശ്രമിക്കുക ചെയ്യും. ഈ ഓരോ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മഹൽകൃത്യങ്ങളുടെ / അല്ലെങ്കിൽ നർമ്മം പോലെ കഴിയും, എല്ലായ്പ്പോഴും മികച്ച വിലാപ ആയി ഓഫ് വരുന്നു, ഒപ്പം മോശമായവർ തട്ടുന്ന പോലെ. നിങ്ങൾ ഒരു സ്ത്രീ സുഹൃത്ത് സംസാരിച്ചു പോലെ അവളുടെ എഴുതുന്നു, അത് വളരെ ഔപചാരികമായ ഒരാളായി അവളെ ആകർഷിക്കുന്നതിൽ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു മനസ്സ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നിങ്ങളെ വീഴാതെ തടയും. പടത്തിന്റെ വിഷാദം ഉപയോഗിക്കുക എന്നാൽ മിതമായി. ഉപ്പ് മെച്ചപ്പെട്ട ഭക്ഷണം ചെയ്യുന്നു പോലെ വളരെക്കുറച്ചു ഉപയോഗിക്കുന്ന മാത്രമാണ് നന്മ, അതേ തത്വമാണ് ഇവിടെ ബാധകമാണ്.
  • നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വരാം ചെയ്യരുത് - ചിലപ്പോൾ അവർ ആ ആദ്യ ഇ-മെയിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ തിരയുന്ന സകലവും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും (അതിനെക്കാൾ - ഹൃദയവേദന!) ഈ മൂടുക ഓഫ് വരുന്ന തണുത്ത ഒരു സ്ത്രീ തിരിക്കും. നിങ്ങൾ അത് അവൾ മറുപടി സാധ്യതയില്ല.
  • നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ കണ്ടിട്ടുളള മറ്റു സ്ത്രീകളും ഓഫ് തരം ചെയ്യരുത് - ത്തോടെ ഈ എന്റെ ഓൺലൈൻ ഡേറ്റിംഗ് ദിവസം സാധാരണ, അതു എപ്പോഴും തണുപ്പുള്ള എന്നെ തിരിഞ്ഞു. ഒരു സ്ത്രീ അവൻ dated മറ്റൊരു സ്ത്രീ ഓഫ് slagging ഒരു മനുഷ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വളരെ ഉറഞ്ഞു. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ തിരിച്ചു അവളുടെ അതേ വിധി പങ്കിടും നാം ഇവര് അതു ഞങ്ങളെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നീ ഞങ്ങളെ പോലെ ഉറുംബിനെ എങ്കിൽ tenderhooks ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു ലുള്ള തോന്നുന്നു. ബാധ പോലെ ഒഴിവാക്കുക.
  • ആദ്യ ഇ-മെയിൽ ലൈംഗിക സംസാരിക്കരുത്! - ഞാൻ നിന്നെ ഒരു സ്ത്രീ ആകർഷകമായ കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾ ഭൌതിക തോന്നുന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഈ തെറ്റായി ഒന്നും ഇല്ല. എങ്കിലും സ്ത്രീകൾ ലൈംഗിക അവകാശപ്പെട്ടതാണ് സമീപിച്ചത് പറ്റി വളരെ കാരണമാകും. ഒരു ഓൺലൈൻ ഡേറ്റിംഗ് സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും സ്ത്രീകൾ, നാം അവിടെ ഒരു പ്രാഥമിക കാരണം, നാം ഡേറ്റിംഗ്, / അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയുടെ തിരയുന്ന. തന്നെ ഞാൻ ഡേറ്റിംഗ് സൈറ്റിൽ ആളുകൾക്ക് ബഹുഭൂരിപക്ഷം സത്യമാകുന്നു അറിയുന്നു, വളവ് അവർ വെച്ചു ലഭിക്കാൻ കാരണം തന്നെ അവിടെ പല പുരുഷന്മാർ ഉണ്ടു. ഞങ്ങളുടെ റഡാറുകൾ sensitively ആ മനുഷ്യരെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായി സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നാം വളരെ വേഗം വേണ്ടെന്ന് ചെയ്യും, അങ്ങനെ 'ആ മനുഷ്യരുടെ ഒന്നായി ലേബൽ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി. നിങ്ങളുടെ ആദ്യ ഇ-മെയിലുകളിലെ ലൈംഗിക ഒന്നും പരാമർശിച്ച് ഒഴിവാക്കുക. ഞാൻ ഉപദേശം എസ്കലേഷൻ ലൈംഗിക ടെൻഷൻ പണിതു കുറിച്ച് വിനിയോഗവും ആൺ 'ട്ട് കലാകാരന്മാർ' നിന്ന് പുറത്ത് അറിയാം, ഇതു നന്നായി നന്മ, എന്നാൽ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അത് രാഷ്ടീയം പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. ഒരു വഴി ചെയ്തുകഴിയുമ്പോൾ കുറഞ്ഞത് മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കൂ. രസകരമായ കട്ടതോന്നുമല്ല നല്ല ആണ്, നിങ്ങളുടെ ആദ്യ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ ലൈംഗീക കുറുകെ വന്നിരിക്കുന്നു എങ്കില് നിങ്ങൾക്ക് അതും ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാക്കും ചെയ്യും. ഞങ്ങളെ സ്ത്രീകൾ അത് വരാനായിട്ടുണ്ട് ആണ്. ഒരു കുറുക്കുവഴി പോലെ തോന്നുന്ന നാം ഈ സമീപനത്തിലാണ് ശ്രമിക്കുന്ന ബഹുജനങ്ങളെ ഒന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നു. സ്മരിക്കുക, പ്രത്യേക തോന്നി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആദ്യം ഒരു കണക്ഷൻ പ്രവർത്തിക്കും, ചില സൌമ്യമായ കട്ടതോന്നുമല്ല.
  • മീതെ ഒക്കെയും നീ നിന്റെ മനസ്സ് നൻമവരുത്തിയതിന് കൈവരുന്നുണ്ട് - അവൾ സ്വർഗീയ വരാം, അവൾ പല നിന്നു വെറും സ്ത്രീയാണ് ഓർക്കുക. നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സന്ദേശങ്ങൾ മറുപടികൾ ലഭിക്കുന്നത് എങ്കിൽ, ആദ്യം, നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നോക്കൂ. എലിമൂത്രം അനുഭവപ്പെടുന്നു? അതില് ഒരെണ്ണം ഇ-മെയിൽ എല്ലാ പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്തു? അങ്ങനെ എങ്കിൽ ഈ ഇ-മെയിൽ ആയെന്നു വരും സ്ത്രീകളും നീക്കി ചെയ്യും. നിങ്ങൾ നിരവധി ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട് അറിയേണ്ടതിന്നു സജ്ജമാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം മനസ്സിൽ പ്രവർത്തനം. നിങ്ങളുടെ തീയതി വന്നു ഏതെങ്കിലും പര്യവസാനം ചെയ്യും 1 ഇ-മെയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ല. ഈ രസകരമായ അയക്കും കഴിയും ചെയ്യും, ഒരു നല്ല പ്രതികരണം എന്നു ഇടപെടുന്നതും മനസുള്ളവർക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ.

തമാശയുള്ള!


താഴെ നിന്ന് മുകളിലേയ്ക്ക് ↑

© പകർപ്പവകാശം 2021 എന്റെ പെറ്റ് തീയതി. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ കൊണ്ട് 8celerate സ്റ്റുഡിയോ