ഒരു കൊഴി മാഗ്നറ്റ് ദിനരാത്രങ്ങളിൽ നുറുങ്ങുകൾ

അവസാനമായി പുതുക്കിയത്: സെപ്റ്റംബർ. 23 2020 | 2 മി റീഡ്

നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ സ്ത്രീ എങ്ങനെ ആകർഷിക്കുന്ന എന്തു? അതു ഉഴപ്പല് പരിശോധനകളും പിശകുകൾ നിറഞ്ഞു കാലം കഴിയും, നിങ്ങൾ ഒരു കൊഴി കാന്തം തീർന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഭാവി ഭാര്യ കണ്ടെത്താനാകും ഞങ്ങൾ നുറുങ്ങുകൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ടിപ്പ് #1: തിരസ്കരണവും എപ്പോഴും യഥാർത്ഥ തിരസ്കരണവും അല്ല
മനോഹരമായ ഒരു സ്ത്രീ എതിരേറ്റു കരുതുക, ഒരു സംഭാഷണം ഉടൻ പിന്നീട് അവൾ ഒരു നൽകാം ഉണ്ട് കണ്ടെത്താൻ. ഉഴപ്പല് തിരിഞ്ഞ് ഒരു അടയാളം പോലെ ഈശ്വരമതമാണ് സമയത്ത്, നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പാടില്ല. ഈ തിരസ്കരണത്തിന്റെ ഒരു തെളിവ് അത് അവൾ താത്പര്യമില്ല എന്നു ഒരു സൂചകമാണ്. സംഭാഷണം കപിലാ കളഞ്ഞ സമയമനുസരിച്ച് ഒഴുകി എങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ അടയാളങ്ങളായി സ്വീകരിക്കരുത്. തീർച്ചയായും സ്ത്രീകളെ ആകർഷിക്കാനുള്ള കലയിൽ ഒരു പുരുഷൻ സത്യത്തിൽ അവൻ അവളെ കാണുമ്പോൾ ഒരു നല്ല സ്ത്രീകൾ അറിയുന്നു. അവൾ നിലവിൽ ലഭ്യമല്ല ആയതിനാൽ നിങ്ങൾ ഒരു അവസരം ഒരിക്കലും ഇതിനർത്ഥമില്ല. ഇത് അവളുടെ അവിടെ നിങ്ങളുടെ അവസരമാകുന്നു. മികച്ച ബന്ധം വിവാഹങ്ങൾ ചില സൗഹൃദം വഴി ആരംഭിക്കുക.

ടിപ്പ് #2: സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട്
പുരുഷാരത്തിൽ നിൽക്കും ഡേറ്റിംഗ് രംഗത്തിൽ നിർണായകമാണ്. പല കാരവാനുകളില് കാര്യം എന്നു നിങ്ങൾ അതേ പോയേനേ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നീ പുറത്ത് നിലക്കുന്നു? ആത്മവിശ്വാസം ആയി അവരൊന്നും, ക്ലാസ്സിലിരുന്നു അല്ല. യഥാർഥ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇരുവരും പങ്ക് താൽപ്പര്യങ്ങൾ ഹോബികൾ കണ്ടെത്താൻ. നേരമീ, ഉതകുന്നതാണ് സ്വയം ആയിരിക്കും. ഇത് പാറപോലെ ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ശരിയായ സ്ത്രീ ആകർഷിക്കാൻ ചെയ്യും ഒരാളായി.

ടിപ്പ് #3: ഒരു കണക്ഷൻ
അവളുടെ കാഴ്ചകൾ ഉപാധികളും എല്ലാ അംഗീകരിക്കുന്നു കൂടെ ഒരു സ്ത്രീ വായിൽ നിന്നു വരുന്ന എല്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നു ഒരു സ്ത്രീ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വഴി. സ്ത്രീകൾ അവൾ പറയുന്നു എല്ലാം കൂടെ ചെക്കനെ ഒരു മനുഷ്യൻ തിരയുന്ന ഒരിക്കലും. നാം ഒരു വെല്ലുവിളി പോലെ. കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും രാജിനോട്, അഭിപ്രായങ്ങൾ, താൽപ്പര്യങ്ങൾ, , വികാരങ്ങൾ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ രൂപം സഹായിക്കുന്നു. സ്ത്രീ പുരുഷനെ ഒരു സത്യസന്ധമായ കണക്ഷൻ അന്വേഷിക്കുന്നു.

ടിപ്പ് #4: ബലം
സ്ത്രീകൾ ബലമുള്ളതും രണ്ടും വൈകാരികമായി മാനസികമായും ഉയർന്ന സ്ഥാനമാണ് താങ്ങി ഒരു ഇണയെയും വേണ്ടി സമരം. അവർ പണം ഇല്ല അവർ ഒരു സ്ത്രീ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയില്ല എങ്കിൽ ചില സഞ്ചി തോന്നി സമയത്ത്, ഒരു വലിയ ജോലി, അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന സാമൂഹിക പദവി, ആ സത്യം അല്ല. സ്ത്രീകൾ ശക്തമായ കഥാപാത്രം അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അറിയുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ശക്തി നേടിയെടുക്കാന് ചെയ്യരുത്. യഥാർത്ഥ ശക്തി താങ്ങി ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ സെൻസിറ്റീവ് കാല്പനിക സൈഡ് കാണിക്കാൻ ഭയപ്പെടാതെ.

ടിപ്പ് #5: ഇടപാട് അടയ്ക്കുക
അവർ കരാർ ക്ലോസ് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഏറ്റവും പുരുഷന്മാർ സുഹൃത്ത് മേഖല വീഴും. കരാർ ജപ്തിനടപടികൾ ഇല്ലാതെ, നിങ്ങൾ ഉടൻ അതൊരൊറ്റക്കാരണത്താല് സ്നേഹം Guy സുഹൃത്ത് അറിയപ്പെടുക, വളവ് ഈ നില മുക്തി നേടാനുള്ള ഹാർഡ് ആയിരിക്കും. പണ്ടൊക്കെ അവർ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് അറിയുന്നില്ല കാരണം സൈഡ് ട്രാക്ക് ഒരു സ്ത്രീ അവർക്ക് വരുത്തുവാൻ തികഞ്ഞ പണിചെയ്ത് ലഭിക്കും. കീ അടയാളങ്ങൾ ഒരു സ്ത്രീകൾ ൽ അകപെട്ടില്ല കൂടെ ചെറുതായി ആക്രമണാത്മക മാറുന്നു കരാർ ക്ലോസ് സഹായിക്കും അയയ്ക്കുന്നു.

മുകളിൽ നുറുങ്ങുകൾ ഹൃദിസ്ഥമാക്കി വഴി, തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ സ്ത്രീ ആകർഷിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങളുടെ വഴിയിൽ ആകും.


താഴെ നിന്ന് മുകളിലേയ്ക്ക് ↑

© പകർപ്പവകാശം 2020 എന്റെ പെറ്റ് തീയതി. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ കൊണ്ട് 8celerate സ്റ്റുഡിയോ