സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ നിഷ്കളങ്കനെ എന്തു എറിയാനാണ്?

അവസാനമായി പുതുക്കിയത്: ജൂലൈ. 08 2020 | 2 മി റീഡ്

സ്ത്രീകൾ എപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യൻ ചില ഗുണങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ലിസ്റ്റ് നീലനിറത്തിലുള്ള അല്ല, എന്നാൽ പലപ്പോഴും അത് ഒരു മനുഷ്യനെ ഈ ഗുണങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസമാണ് മാറുന്നു. അതുപോലെ, നിങ്ങൾ താഴെ ചർച്ച ഗുണങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗവും, സ്ത്രീകൾ അനുനയിപ്പിക്കുന്ന അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ സാധ്യത പുരുഷന്മാർ ഗുണങ്ങൾ കുറവില്ലാതെ വളരെ അധികം ആയിരിക്കും.

നല്ല മണം, ഡ്രെസ്സിങ് നല്ല ചിന്തിച്ചു

സ്ത്രീകൾ മാത്രം മോശം മണം പുരുഷന്മാർ വെറുക്കുന്നു. അതുപോലെ, സ്ത്രീയോടു പോകുന്ന ഒരു ഇരയ്ക്ക് ലംഘനവുമായി ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച ഇരയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പയ്യനു ഉറപ്പാക്കുക. ഒരു ധൂപം അല്ലെങ്കിൽ ഇരയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ ശരീരം സമ്പർക്കം വന്നതിന് ശേഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നു മണം അതിന്റെ നടനമാടും.വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ദുർഗന്ധം സംയോജനമാണ്. അതുപോലെ, നിങ്ങളുടെ സ്നേഹിതൻറെ വലിയ ദുർഗന്ധവും ഒരു പൂതി അല്ലെങ്കിൽ ധൂപം ആ നല്ല മണം സാധ്യമാക്കാൻ വേണ്ടി. അതുപോലെ, ഒരു ഉം ഐച്ഛികം പോയി; ഇരയ്ക്ക് നിര തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ജ്ഞാനം പ്രബലനാകരുതേ.

സ്ത്രീകൾ പ്പടുന്നതിനുവേണ്ടി നല്ല ബുദ്ധിയും ഇല്ലാതെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഏറ്റവും സ്ത്രീകളെ, മോശമായി ധരിച്ച പുരുഷന്മാർ വലിയ turnoffs ആകുന്നു. സ്ത്രീകൾ ആകർഷിക്കുന്നതിൽ പുരുഷന്മാർ എപ്പോഴും യുവതീയുവാക്കളുടെ അപ്-റ്റു-ഡേറ്റ് തുടരാൻ അവർ കാടത്വം മാറ്റങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള വേണം. എങ്കിലും, ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രം അവനെ നോക്കി ആ സംഘടനകൾക്ക് ധരിക്കാൻ പാടില്ല, പരീക്ഷണാത്മക എന്തെങ്കിലും തന്റെ ശരീരം തരം യോജിച്ച ഇല്ല എന്ന്.

പരമ്പരാഗതം വളരെ സെക്സി കഴിയും; അതുപോലെ, നിങ്ങൾ ട്രെൻഡി വസ്ത്രം ധരിച്ച് ആഗ്രഹം ഉണ്ട് എന്ന്, പഴയ ഔട്ട് ശ്രമിക്കുക, എന്നാൽ ഞാനിന്നേവരെ ആൻഡ് ഡെനിമിലുള്ള പോലുള്ള തെറ്റായ കോമ്പിനേഷനുകളും പോയി കഴിയില്ല (വിവേകത്തോടെ നിറങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക, നീല ഡെനിമിലുള്ള എപ്പോഴും ഏറ്റവും മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ).

സുതാര്യമായ Be, എന്നാൽ വളരെയധികം സത്യസന്ധത ഓർക്കുക വഴിയാകും

സ്ത്രീകൾ എപ്പോഴും മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ സുപ്രധാന ഭാഗമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു; അവൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ കള്ളം തനിച്ചായി. ഇപ്രകാരം, ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ ഭാര്യയെ അല്ലെങ്കിൽ യുവതിയെ വളരെ സുതാര്യമായ ബന്ധം നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുക വേണം. അവർ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും പങ്കിടാൻ മറക്കരുത് ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്നു, നല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്ത്രീ ചീത്ത.

എങ്കിലും, കഥ ഒരു വളച്ചൊടിച്ച് അവിടെ; നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ട് സ്ത്രീ സുതാര്യവും ആയിരിക്കണം സമയത്ത്, നിങ്ങൾ ക്രൂരമായി സത്യസന്ധത താങ്ങാൻ കഴിയില്ല. അവൾ മികച്ച നോക്കി പോലും അവളെ പുകഴ്ത്തും പഠിക്കൂ; അവൾ ലഭിച്ചതിൽ പോലും അവളുടെ അമിത ഒരിക്കലും 10 പൗണ്ട്; അവൾ ശരിക്കും പോലും ഒരു മോശം പാചകക്കാരൻ വിളിച്ച് അവൾക്കു ഒഴിവാക്കുന്നതാണ്. ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്തുടരുക നിങ്ങൾ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നോ ഒരു ഇന്സ്പെക്റ്ററും ഉണ്ടായിരിക്കും.

മുഖമാണ്

സ്നേഹം, പിന്തിരിഞ്ഞു പ്രായമായ സഹായിക്കുന്ന ഷൈബി ഒരിക്കലും മനുഷ്യരെ സ്ത്രീകൾ. മറ്റൊരു വാക്കിൽ, സ്ത്രീകൾ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യൻ ദയാലുവും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നല്ല ഉദാഹരണങ്ങൾ സജ്ജമാക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ ശ്രമിക്കുക, അവന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ കലയുടെ ആരെങ്കിലുമായി, മൂപ്പന്മാരും സ്വീകരിക്കപ്പെടും ഒരു പുരുഷൻ.

പലപ്പോഴും പുരുഷന്മാർ വെറും ബലവാന്മാരും ആകുന്നു തെളിയിക്കാൻ വിദ്വേഷമുള്ള ആൻഡ് നിര്ദ്ദയമായ എന്ന അബദ്ധം. സ്ത്രീകൾ ശക്തമായ മാർഗങ്ങൾ മുദ്രകുത്തി, കരുതലുള്ള കരുണയും ഒരാളായി സംരക്ഷിക്കാനുമായി കഴിവ് ഇല്ലാതെ.
ഈ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടു? ഇല്ലെങ്കിൽ, ആവിഷ്കരിച്ചു ശ്രമിക്കുക; ഈ ഗുണങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഒരു തികഞ്ഞ ശരീരം പണിയുന്ന ഒരു ഡാൻസ് ഘട്ടം പഠന വളരെ എളുപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ ഇട്ടു കാര്യമില്ലാത്തതിനാൽ.


താഴെ നിന്ന് മുകളിലേയ്ക്ക് ↑

© പകർപ്പവകാശം 2020 എന്റെ പെറ്റ് തീയതി. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ കൊണ്ട് 8celerate സ്റ്റുഡിയോ