7 ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ freaky ਕਾਰਨ

ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ: ਅਕਤੂਬਰ. 23 2020 | 2 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ

ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ match.com 'ਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਕਿ ਡੱਬਾਬੰਦ ​​ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ,. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੇਟਿੰਗ ਵੈਬਸਾਈਟ' ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਅਰਥ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੇਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗ

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟਿੰਗ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਢਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਨਬਾਕਸ ਲੱਗਿਆ ਕੰਮ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ' ਤੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਚੈੱਕ ਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ. ਕੰਮ ਲਈ ਦੇਰ ਹੋ ਨਾ ਕਰੋ.

ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਸੋਚਦਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਢਿਆ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੇਟਿੰਗ ਵੈਬਸਾਈਟ' ਇਨਬਾਕਸ ਲੱਗਿਆ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣ ਲਈ ਨਾ. ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਬਾਕਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਰੇਕ ਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੇਲੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਨਹੀ, ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ “ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀ ਹੈ.”

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਗੂੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਅਜੀਬ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਅੱਖ ਰੱਖਣ. ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਤਿਲਕ-ਅੱਪ ਅਤੇ BAM, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਨਹੀ ਹਨ

ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਫਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਹੋਣ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੇਜੋ ਬਿੱਟ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰ ਕਰਨ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ, ਜੋ ਕਿ ਗਰਮ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰਹੇ ਹਨ,, ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਨਾ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ badmouth

ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ badmouth ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ. ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਰੱਖੋ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਦੀ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ

ਅਖੀਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਲੋਕ ਦੀ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ.


ਉਪਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ↑

© Copyright 2020 ਤਾਰੀਖ ਮੇਰੀ ਪਤ. ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕੇ 8celerate ਸਟੂਡੀਓ